اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی استانداری آذربایجان شرقی و 24 دستگاه اجرایی استان اعلام شد.


نتایج نهایی آزمون استخدام 24 دستگاه اجرایی استان اعلام شد (+اسامی پذیرفته‌شدگان)

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی استانداری آذربایجان شرقی و 24 دستگاه اجرایی استان اعلام شد.

 دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری با صدور اطلاعیه‌ای اسامی 153 پذیرفته شده اصلی و ذخیره آزمون استخدامی 24 دستگاه اجرایی استان را که تیر ماه سال 90 برگزار شده بود، اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، پذیرفته‌شدگان آزمون از طریق دستگاه اصلی پذیرش کننده برای طی مراحل بعدی استخدام دعوت خواهند شد.

 شایان ذکر است آزمون استخدامی استانداری آذربایجان شرقی و 24 دستگاه اجرایی استان، روز 31 تیر سال جاری با حضور 7200 نفر از متقاضیان استخدام در 6 حوزه امتحانی برگزار شد .

اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی 24 دستگاه اجرایی استان

 

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

نام دستگاه اجرایی

رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

پذيرفته شده

امیر

امیری

1377572447

 آموزش فنی و حرفه ای

مسئول خدمات مالی

بستان آباد

اصلي

مهدی

وحدتی هریس

1552928039

 آموزش فنی و حرفه ای

مسئول خدمات مالی

بستان آباد

ذخيره اول

بایرام

پورصفر

1377389901

 آموزش فنی و حرفه ای

کارشناس آموزش فنی و حرفه ای

بناب

اصلي

حسین

قربانی

1381115594

 آموزش فنی و حرفه ای

کارشناس آموزش فنی و حرفه ای

بناب

ذخيره اول

كريم

غيبت خواجه

1370864787

 آموزش فنی و حرفه ای

کارشناس شبکه

تبریز

اصلي

یاور

محمودی

5198119520

 آموزش فنی و حرفه ای

مسئول خدمات اداری

کلیبر

اصلي

اسماعیل

حسن پور

5197966165

 آموزش فنی و حرفه ای

مسئول خدمات اداری

کلیبر

ذخيره اول

صابر

فتحی بلویردی

1739903722

 آموزش فنی و حرفه ای

مسئول خدمات اداری

هریس

اصلي

ابراهیم

کرم روان

1738866890

 آموزش فنی و حرفه ای

مسئول خدمات اداری

هریس

ذخيره اول

احمد

طهماسبی

1379460255

 آموزش فنی و حرفه ای

کارشناس آموزش فنی و حرفه ای

هشترود

اصلي

طاهر

حبيب زاده

1602391645

 آموزش فنی و حرفه ای

کارشناس آموزش فنی و حرفه ای

هشترود

ذخيره اول

بهروز

وظيفه خوراني

1601527731

 استاندارد و تحقیقات صنعتی

کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی

تبریز

اصلي

سیامک

قاسمی

1583293310

 استاندارد و تحقیقات صنعتی

کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی

تبریز

ذخيره اول

محمد حسن

قزوينيان

1380938147

 امور اقتصادی و دارایی

کارشناس مطالعات اقتصادی

تبریز

اصلي

زهرا

جلیلی

5069907123

 امور اقتصادی و دارایی

کارشناس مطالعات اقتصادی

تبریز

اصلي

شهرزاد

محمدخانلي

1378307356

 امور اقتصادی و دارایی

کارشناس مطالعات اقتصادی

تبریز

اصلي

صابر

عبدی

5078894748

 امور اقتصادی و دارایی

کارشناس مطالعات اقتصادی

تبریز

اصلي

ابوالفضل

بهرا

1377488561

 امور اقتصادی و دارایی

کارشناس مطالعات اقتصادی

تبریز

ذخيره اول

يوسف

محمدزاده

5199813961

 امور اقتصادی و دارایی

کارشناس مطالعات اقتصادی

تبریز

ذخيره دوم

مهدی

امینی نیا

1376722070

 امور اقتصادی و دارایی

کارشناس مطالعات اقتصادی

تبریز

ذخيره سوم

حبیبه

اسمعیلی

1370848196

 امور اقتصادی و دارایی

کارشناس مطالعات اقتصادی

تبریز

ذخيره چهارم

واقف

عنایتی

5199000470

 امور عشایر

مهندسی زراعی

کلیبر

اصلي

مرتضی

محمدزاده حصار سفلی

1500268690

 امور عشایر

مهندسی زراعی

کلیبر

ذخيره اول

مهدی

حاجیزاده کهنموئی

1380333172

 اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

حسابدار

آذرشهر

اصلي

حمیده

ابراهیمی ثانی

1583197192

 اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

حسابدار

آذرشهر

ذخيره اول

وحیده

میرزایی

1502298538

 اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

کارشناس امور دینی

آذرشهر

اصلي

زهره

دهقانی آذر

1651831890

 اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

کارشناس امور دینی

آذرشهر

ذخيره اول

فاطمه

رسولی بیرامی

1709924241

 اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

حسابدار

اسکو

اصلي

علی

زارع دیزج

1381013511

 اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

حسابدار

اسکو

ذخيره اول

حسن

نوروزی زرنقی

6029917277

 اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

حسابدار

سراب

اصلي

زهرا

اعظمی

1652154752

 اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

حسابدار

سراب

ذخيره اول

جواد

شهنازخضرلو

5069944762

 بازرسی

کارشناس بازرسی و نظارت - حسابداری

تبریز

اصلي

صمد

ترابی نیا

1376798840

 بازرسی

کارشناس بازرسی و نظارت - حسابداری

تبریز

ذخيره اول

محمد حسین

محمد نامدار

1374161977

 بازرسی

کارشناس بازرسی و نظارت - حقوق بین الملل

تبریز

اصلي

مسعود

صمدی

5199718487

 بازرسی

کارشناس بازرسی و نظارت - حقوق بین الملل

تبریز

ذخيره اول

سعيد

كامران پوري

1689871156

 پزشکی قانونی

کاردان پزشکی قانونی

عجبشیر

اصلي

نادر

كلانتر

1371058954

 پزشکی قانونی

کاردان پزشکی قانونی

عجبشیر

ذخيره اول

حسن

طاهری

0064900789

 پزشکی قانونی

پزشک

کلیبر

اصلي

مهدی

امجدی خضرلو

5069899600

 تربیت بدنی

کارشناس امور ورزشی

بناب

اصلي

فرامرز

رضازاده

1689608201

 تربیت بدنی

کارشناس امور ورزشی

بناب

ذخيره اول

رقیه

همتی

5079897570

 تربیت بدنی

کارشناس امور ورزشی

مراغه

اصلي

صغری

مجدانی

1552771857

 تربیت بدنی

کارشناس امور ورزشی

مراغه

ذخيره اول

ژاله

جهانی علمداری

5059951545

 تربیت بدنی

کارشناس امور ورزشی

میانه

اصلي

پریا

مقدمی

1532808046

 تربیت بدنی

کارشناس امور ورزشی

میانه

ذخيره اول

مهدی

مهری

1582297071

 ثبت احوال

کارشناس امور ثبت احوال

آبش احمد(کلیبر)

اصلي

ابراهیم

فردوسی ترکمانی

5459832764

 ثبت احوال

کارشناس امور ثبت احوال

آبش احمد(کلیبر)

ذخيره اول

بهروز

جعفری

1381089887

 ثبت احوال

کارشناس امور ثبت احوال

هوراند(اهر)

اصلي

محمد

خان محمدی چناب

1502653291

 ثبت احوال

کارشناس امور ثبت احوال

هوراند(اهر)

ذخيره اول

سعيد

بابازاده خورجستان

1602391327

 دامپزشکی

کاردان دامپزشکی

چاراویماق

اصلي

جلال

عبدالهی

6049488517

 دامپزشکی

کاردان دامپزشکی

کلیبر

اصلي

علي

زواري نعمت اباد

1382498810

 دامپزشکی

کاردان دامپزشکی

هشترود

اصلي

اکبر

صادقیان سرگزه

1540405907

 دامپزشکی

کاردان دامپزشکی

هشترود

ذخيره اول

حامد

عباسقلي زاده ممقاني

1375843435

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

بستان آباد

اصلي

احسان

باودر

0078263212

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

بستان آباد

ذخيره اول

احد

خالقی

1532768680

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

کاغذ کنان

اصلي

سیامک

وجدی قزلجی

1376872171

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

کاغذ کنان

ذخيره اول

احمد

رادمهر

1380947618

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

کلیبر

اصلي

داود

رضازاده

1502348500

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

کلیبر

ذخيره اول

ارش

مهردوست

1689844841

 راه و ترابری

کارشناس حقوقی

مراغه

اصلي

آرش

مهرابی

1552776352

 راه و ترابری

کارشناس حقوقی

مراغه

ذخيره اول

محمد

سلمانی

1501091247

 راه و ترابری

کارشناس حقوقی

مرند

اصلي

رجب

مطلبی لیواری

1583463951

 راه و ترابری

کارشناس حقوقی

مرند

ذخيره اول

ارشد

خدائی جوشین

1501506218

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

ورزقان

اصلي

امیر

حضوری

1502607654

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

ورزقان

ذخيره اول

مهدی

نعمتی ورگهان

1502597853

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

هریس

اصلي

حیدر

ملک زاده

1739853822

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

هریس

ذخيره اول

سجاد

شریفی

1552757366

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

هشترود

اصلي

مهدی

بشیری اصل

1602387060

 راه و ترابری

مهندس راه و ساختمان

هشترود

ذخيره اول

مهدی

قنبروند

1375842099

 فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناس امور فرهنگی

بستان آباد

اصلي

اصغر

احمدی

1378284127

 فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناس امور فرهنگی

بستان آباد

ذخيره اول

علیرضا

جعفرزاده

1374080608

 فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناس امور فرهنگی

جلفا

اصلي

علی

محمودی

1738473961

 فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناس امور فرهنگی

جلفا

ذخيره اول

وحدت

برزگرقاضیجهانی

1698896141

 فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناس امور فرهنگی

هشترود

اصلي

محسن

محمودزاده

6369958948

 فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناس امور فرهنگی

هشترود

ذخيره اول

جمشید

ترابی اقدم

1689588748

 کار و امور اجتماعی

کارشناس اشتغال و کاریابی

بناب

اصلي

سعید

وفادار

1689845023

 کار و امور اجتماعی

کارشناس اشتغال و کاریابی

بناب

ذخيره اول

رضا

علی عباسی

1699937729

 کار و امور اجتماعی

کارشناس روابط کار

سراب

اصلي

امین

آهوار

1651883701

 کار و امور اجتماعی

کارشناس روابط کار

سراب

ذخيره اول

هادي

رضاپور

1502254697

 کار و امور اجتماعی

بازرس کار

کلیبر

اصلي

حجت

مهدي نيا

5079848413

 کار و امور اجتماعی

بازرس کار

کلیبر

ذخيره اول

مرتضی

نصراللهی

1552893332

 کار و امور اجتماعی

کارشناس اشتغال و کاریابی

مراغه

اصلي

حجت

اکبریان

1552127753

 کار و امور اجتماعی

کارشناس اشتغال و کاریابی

مراغه

ذخيره اول

علي

قنبري شرفه

5197874635

 منابع طبیعی و آبخیزداری

کارشناس امور زمین

چاراویماق

اصلي

مجتبی

عباسیان یخفروزان

1501360337

 منابع طبیعی و آبخیزداری

کارشناس امور زمین

چاراویماق

ذخيره اول

ناهيد

آزادپورمراغه

1552209016

 منابع طبیعی و آبخیزداری

کارشناس حقوقی

چاراویماق

اصلي

ندا

صادقی زادعلویان

1552191923

 منابع طبیعی و آبخیزداری

کارشناس حقوقی

چاراویماق

ذخيره اول

ناصر

صفرعلیزاده

1500267181

 منابع طبیعی و آبخیزداری

کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزی خاک

چاراویماق

اصلي

حسن

منافی

6239808105

 منابع طبیعی و آبخیزداری

کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزی خاک

چاراویماق

ذخيره اول

میثم

اسکندری آلنی

1382514115

 منابع طبیعی و آبخیزداری

کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزی خاک

عجبشیر

اصلي

اولدوز

بخشی راد

1378280989

 منابع طبیعی و آبخیزداری

کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزی خاک

عجبشیر

ذخيره اول

اسماعیل

شیدای کرکج

1382864817

 منابع طبیعی و آبخیزداری

کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزی خاک

ورزقان

اصلي

طاهره

محمدنژاد لیملو

1502306263

 منابع طبیعی و آبخیزداری

کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزی خاک

ورزقان

ذخيره اول

جواد

نقي پور

1372282793

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کارشناس حفاظت و مرمت

مرند

اصلي

امیر

جدائی

1382344287

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کارشناس حفاظت و مرمت

مرند

ذخيره اول

علی

فرهنگ چاخرلو

1379372240

 هواشناسی

هواشناس

چاراویماق

اصلي

اكبر

كلانتري

1600157939

 هواشناسی

هواشناس

چاراویماق

اصلي

نادر

احسانی

1583204113

 هواشناسی

هواشناس

چاراویماق

ذخيره اول

امیر

صادقی

1532737696

 هواشناسی

هواشناس

چاراویماق

ذخيره دوم

جواد

تقی پور حلوایی

1699452581

 هواشناسی

هواشناس

عجبشیر

اصلي

هادی

نویدیان

5069677322

 هواشناسی

هواشناس

عجبشیر

ذخيره اول

امیر

سیه سرانی

5059109038

 هواشناسی

هواشناس

ورزقان

اصلي

رضا

عابدی

1379489210

 هواشناسی

هواشناس

ورزقان

ذخيره اول

فتح اله

غلامي

1502789442

اداره کل بازرگانی

کارشناس بازرگانی داخلی

جلفا

اصلي

محسن

نجفلوی مایان

1382956002

اداره کل بازرگانی

کارشناس بازرگانی داخلی

جلفا

ذخيره اول

شهرام

منتج

5079848261

اداره کل بازرگانی

کارشناس بازرگانی داخلی

چاراویماق

اصلي

مسعود

نخجوانی

1502593300

اداره کل بازرگانی

کارشناس بازرگانی داخلی

چاراویماق

ذخيره اول

صابر

بهاری

1652986308

اداره کل بازرگانی

کارشناس بازرگانی داخلی

کلیبر

اصلي

سعید

یاری کذبین

1377467260

اداره کل بازرگانی

کارشناس بازرگانی داخلی

کلیبر

ذخيره اول

رضا

خلفی

1502296063

اداره کل بازرگانی

کارشناس بازرگانی داخلی

ورزقان

اصلي

قادر

اسدپور

5679876124

اداره کل بازرگانی

کارشناس بازرگانی داخلی

ورزقان

ذخيره اول

رضا

تاتي

1532750013

استانداری آذربایجان شرقی

تحلیلگر سیستم

تبريز

اصلي

سعید

رسولی هیکل آباد

1381851525

استانداری آذربایجان شرقی

تحلیلگر سیستم

تبريز

اصلي

فاطمه

دشتی

4285003422

استانداری آذربایجان شرقی

تحلیلگر سیستم

تبريز

ذخيره اول

اکبر

افتخاری

6029808230

استانداری آذربایجان شرقی

تحلیلگر سیستم

تبريز

ذخيره دوم

ناصر

قادری

1602640726

استانداری آذربایجان شرقی

کارشناس امور کشوری و مدنی

چاراویماق - بخشداری شادیان

اصلي

ابوالفضل

حسینجانی

1532772327

استانداری آذربایجان شرقی

کارشناس امور کشوری و مدنی

چاراویماق - بخشداری شادیان

اصلي

حميد رضا

باقري زاده

1582221510

استانداری آذربایجان شرقی

کارشناس امور کشوری و مدنی

چاراویماق - بخشداری شادیان

ذخيره اول

باقر

حسین پور

6029298488

استانداری آذربایجان شرقی

کارشناس امور کشوری و مدنی

چاراویماق - بخشداری شادیان

ذخيره دوم

بهزاد

یعثوبی کلیبر

5199600923

استانداری آذربایجان شرقی

بازرس

فرمانداری کلیبر

اصلي

احد

جهانگيري

5679812207

استانداری آذربایجان شرقی

تحلیلگر سیستم

فرمانداری ورزقان

اصلي

جواد

حسن زاده

1375991078

استانداری آذربایجان شرقی

تحلیلگر سیستم

فرمانداری ورزقان

ذخيره اول

حیدر

بهشتی اصل

1502209561

استانداری آذربایجان شرقی

مهندس راه و ساختمان

فرمانداری هشترود

اصلي

لاله

مرادی

5069672703

استانداری آذربایجان شرقی

مهندس راه و ساختمان

فرمانداری هشترود

ذخيره اول

محمدرضا

محمدپورریحانی

1502348241

استانداری آذربایجان شرقی

کارشناس امور کشوری و مدنی

کلیبر - بخشداری آبش احمد

اصلي

حمزه

امیر میاندرق

1376700867

استانداری آذربایجان شرقی

کارشناس امور کشوری و مدنی

کلیبر - بخشداری آبش احمد

اصلي

زهرا

ساعی نیک

1377486729

استانداری آذربایجان شرقی

کارشناس امور کشوری و مدنی

کلیبر - بخشداری آبش احمد

ذخيره اول

محرم

شجاعي

5198202304

استانداری آذربایجان شرقی

کارشناس امور کشوری و مدنی

کلیبر - بخشداری آبش احمد

ذخيره دوم

جبرائیل

ملکی

5078790500

استانداری آذربایجان شرقی

کارشناس امور کشوری و مدنی

ملکان - بخشداری لیلان

اصلي

نجف

امیرپور

5079348984

استانداری آذربایجان شرقی

کارشناس امور کشوری و مدنی

ملکان - بخشداری لیلان

ذخيره اول

هدایت

مهدیزاده

1502568853

تعاون

مامور حراست

تبریز

اصلي

عادل

جهان نما

1378473833

تعاون

مامور حراست

تبریز

ذخيره اول

رسول

حسن زاده

1689598001

جهاد کشاورزی

کارشناس امور زمین

چاراویماق

اصلي

مهدی

اسمعیلی سفیده خوان

1376743231

جهاد کشاورزی

کارشناس امور زمین

چاراویماق

ذخيره اول

مهدی

شکرانی

1583097929

جهاد کشاورزی

کارشناس مهندسی زراعی

کلیبر

اصلي

حسين

زمستاني

1583408029

جهاد کشاورزی

کارشناس مهندسی زراعی

کلیبر

ذخيره اول

شیرین

بخشی

5059705625

حوزه نظارت گمرکات

مسئول خدمات اداری

بازارچه مرزی نوردوز

اصلي

نازیلا

زارع زین جناب

1382262353

حوزه نظارت گمرکات

مسئول خدمات اداری

بازارچه مرزی نوردوز

ذخيره اول

سیاوش

فتحی علیا

1583404538

حوزه نظارت گمرکات

مسئول خدمات مالی

تبریز

اصلي

محمود

محرمی بالان

1376052660

حوزه نظارت گمرکات

مسئول خدمات مالی

تبریز

ذخيره اول

رضا

عبداله پور سرابی

1651844097

صنایع و معادن آذربایجان شرقی

کارشناس امور فنی صنایع

تبریز

ذخيره اول

پروین

محجل قدیمی

1381909612

صنایع و معادن آذربایجان شرقی

کارشناس امور فنی صنایع

تبریز

اصلي

آیدین

آقاجانی

1550620770

صنایع و معادن آذربایجان شرقی

کارشناس برنامه ریزی

تبریز

اصلي

سودا

دانش پناه

1381633994

صنایع و معادن آذربایجان شرقی

کارشناس برنامه ریزی

تبریز

ذخيره اول

نیما

قاسم نژاد مقدم

1709790792

صنایع و معادن آذربایجان شرقی

کارگزین

تبریز

اصلي

فاطمه

ولی زاده فرد

1377588211

صنایع و معادن آذربایجان شرقی

کارگزین

تبریز

ذخيره اول

حسین

عزیزثالث

1689620064

مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی

کارشناس شهرسازی

بناب

اصلي

سید مهدی

فاطمی

1552750612

مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی

کارشناس شهرسازی

بناب

ذخيره اول

محمد علی

سالکی ملکی

1552801047

مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی

کارشناس شهرسازی

جلفا

اصلي

رحمن

علی حسینی

6029166514

مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی

کارشناس شهرسازی

جلفا

ذخيره اول

رضا

حیاتی راد

1373003952

مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی

مهندس راه و ساختمان

شبستر

ذخيره اول

محمدحسین

برازنده اوجانی

1374034061

مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی

مهندس راه و ساختمان

شبستر

اصلي

مرتضی

سلیمانیان ملکی

5079858052

مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی

مهندس راه و ساختمان

ملکان

اصلي

بهراد

یوسفی

5079883170

مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی

مهندس راه و ساختمان

ملکان

ذخيره اول

 


مطالب مشابه :


جامعه بزرگ کارکنان و کارمندان چورس در کلیه ادارات دولتی

-اسلام اصغرپورنیروی انتظامی تبریز -ایوب ایوبی اداره اقتصادو دارایی الله نظری اداره
آدرس مناطق مالیاتی استان تهران

دارایی شهر ری : اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه دفتر اسناد رسمی 71 تبریز
کیفیت نفوذ به جلسه بهايي‌ها در تبریز

روزی یکی از مالیاتچی های اداره دارایی تبریز به مغازه آمد به نام جواد نیک بین.
بهره‌برداری از مجتمع توان‌یابان مهر در تبریز

تبريز مهندس مهدي بهرا دانشجوی دکترای مدیریت شهری کارشناس ارشد مهندسی برق تبریز
فهرست آثار ملی ایران - آذربایجان شرقی / تبریز - 4

اداره گمرک تبریز: تبریز، خیابان دارایی، دالان حاج شیخها، روبروی مجموعه حاج
لیست ثروتمندترین تبریزی ها

تبریز شهر آرزوها بنابراین انتشار نام و فهرست دارایی های آنان او برای تاسیس و اداره این
استخدامهای جدید تبریز(ماشین سازی تبریز-اداره اوقاف-)

وبلاگ پاک جوان - استخدامهای جدید تبریز(ماشین سازی تبریز-اداره اوقاف-) - اولین وبلاگ اطلاع
استخدام ادارات دولتی در تبریز

اداره امور اقتصاد و دارایی. دادگستری. اداره » استخدام یک موسسه بانکی معتبر در تبریز
اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی استانداری آذربایجان شرقی و 24 دستگاه اجرایی استان اعلام شد.

تبریز . اصلي . یاور . محمودی . امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بازرگانی .
برچسب :