بازدید مدارس

روز یکشنبه مورخ93/1/24ا از مدارس الزهرا  وامیر کبیر بازدید به عمل امد طی این بازدید دفاتر شاخص مورد بررسی

قرار گرفت.

باتشکر از مدیریت اموزشگاه الزهرا  وامیر پاکبیر 

هر دو اموزشگاه در اجرای طرح های اموزشی کوشا وفعال بودند. ازمایشگاه هر دو اموزشگاه مورد استفاده دبیران ودانش اموزان بود.

 استفاده از کلاس هوشمند در دو مدرسه در درس علوم مشاهده گردید.

باتشکر از دبیران  فعال علوم این دو اموزشگاه


خالقی سرگروه علوم تجربی


مطالب مشابه :


روئیت فیش حقوق بازنشستگان

حسابداری آموزش وپرورش مراجعه به حسابداری ازطریق این آدرس فیش حقوقی خودرا
بازدید مدارس

اموزش وپرورش سنقر. فیش حقوقی. آموزش و یادگیری فرهنگیان (ضمن خدمت)
فراخوان دست ساخته های دبیران

اموزش وپرورش سنقر. فیش حقوقی. آموزش و یادگیری فرهنگیان (ضمن خدمت)
تحلیل علوم هفتم اقای کلهری

اموزش وپرورش سنقر. فیش حقوقی. آموزش و یادگیری فرهنگیان (ضمن خدمت)
حوضه های آبریز کشور (علوم پایه هفتم)

اموزش وپرورش سنقر. فیش حقوقی. آموزش و یادگیری فرهنگیان (ضمن خدمت)
کارگاه آموزشی طرح جابر ویژه مدارس ابتدایی با کتاب عادی

گروه های آموزشی آموزش وپرورش استثنایی اختلالات یادگیری سنقر. فیش حقوقی.
روش های موثر مطالعه

گروه های آموزشی آموزش وپرورش استثنایی اختلالات یادگیری سنقر. فیش حقوقی.
بازدید مدیر کل سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان از مرکز متوسطه حرفه ای کاوش کرمانشاه

گروه های آموزشی آموزش وپرورش استثنایی اختلالات یادگیری سنقر. فیش حقوقی.
برچسب :