انواع دادخواست

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره --از سوی مستاجر جدید icon_1.gif
دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سر قفلی icon_1.gif
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی حقوق سر قفلی مغازه icon_1.gif
دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی (در موارد وجود اجاره نامه عادی) icon_1.gif
دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی(در موارد توافق شفاهی icon_1.gif
دادخواست الزام به تعمیرات اساسی(در مورد اجاره) icon_1.gif
دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت icon_1.gif
دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث icon_1.gif
دادخواست تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه وتحویل مغازه icon_1.gif
دادخواست عسر وحرج مستا جر icon_1.gif
دادخواست اخذ مهلت به دلیل عسر و حرج مستاجر icon_1.gif
دادخواست تا مین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره icon_1.gif
داد خواست تامین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت فسخ بقیه مدت icon_1.gif
داد خواست الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع icon_1.gif
داد خواست اجازه فروش ملک (مشاع) غیر قابل افراز icon_1.gif
دادخواست خلع ید از زمین کشاورزی icon_1.gif
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس(به نحو تضامن) icon_1.gif
نمونه ای از برگه چک(کامل) icon_1.gif
دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه icon_1.gif
دادخواست مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت icon_1.gif
مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلا محل icon_1.gif
نمونه چک و شرایط صوری آن icon_1.gif
نمونه فرم گواهی نامه عدم پرداخت چک icon_1.gif
نمونه فرم گواهی نامه کسر موجودی حساب(چک) icon_1.gif
دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده از متعهد وصدور قرار تامین خواسته


مطالب مشابه :


اخبارواطلاعات در مورد حکم تخلیه قانون چک و کدرهگیری ومسائل حقوقی املاک

مشاورین املاک آریا (مراغه) - اخبارواطلاعات در مورد حکم تخلیه قانون چک و کدرهگیری ومسائل
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

درباره حقوق - چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر - اطلاع رسانی مسائل چک. خانواده
آشنایی با قوانین و مقررات چک

آشنایی با قوانین و مقررات چک - بعنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه نماید
چگونگی خرید ملک از قولنامه تا محضر ودریافت کلید.نوشتن قولنامه.

3-2- باید فروشنده به همان میزانی که خریدار در وجه فروشنده چک می نویسد هنگام تخلیه است
راهکارهای قانونی مطالبه وجه چک

راهکارهای قانونی مطالبه وجه چک به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند.
ختم پرونده اجرائی:

برای تخلیه ملک وجه نقد یا پرداخت جنس و یا تعهد به فعل معینی باشد مانند سند نکاحیه چک و
بانک سوالات حقوقی با موضوعات تجاری

عنوان چک تضمینی بابت تخلیه درخواست کرده آیا از آنجایی که چک های صادره بر عهده بانکهای
انواع دادخواست

دادخواست مطالبه وجه چک از صادر دادخواست تخلیه و تحویل عین مستاجره به لحاظ انقضا مدت
چک ليست آمادگي

پيشگيري و مديريت بحران pcmt - چک ليست آمادگي - تخلیه اضطراری و پناهگیری در نقاط امن را
برچسب :