متن ترانه های قدیمی ایرانی ۲


عزیز بشین به کنارم
ترانه محلی بیرجند
دستگاه : شورعزیز بشین به کنارم ....... عزیز بشین به کنارم
ز عشقت بــی قرارم ....... ز عشقت بــی قرارم
حالا مرو از کـــنارم ....... حالا مرو از کـــنارم
بخدا دوست مـی دارم ....... بخدا دوست مـی دارم

دو پنج روزه که دور از نازنینم
عزیز بشین به کنارم

گهی در آسمون گه در زمینم
عزیز بشین به کنارم

سر کوه بلند تا کی نشینم
عزیز بشین به کنارم

که لاله سرزنه گل را بچینم
عزیز بشین به کنارم

عزیز بشین به کنارم
ز عشقت بی قرارم

جون تو طاقت ندارم
حالا مرو از کـــنارم ....... حالا مرو از کـــنارم
بخدا دوست مـی دارم ....... بخدا دوست مـی دارم
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید


sol.jpg


پرند شوشتریتصنیف قدیمی
دوبیتی از : بابا طاهر
دستگاه : شوردو زلفونت بود تار ربابم
چه می خواهی از این حال خرابم

تو که با مو سر یاری نداری
چرا هر نیمه شو آیی به خوابم 

پرند شوشتری ........ زگل نازکتری
ندیده بودم ....... حالا دیدم

******

اگر مستم من از عشق تو مستم
بیا بنشین که دل بردی ز دستم

پرند شوشتری ........ زگل نازکتری
ندیده بودم ....... حالا دیدمدر اینجا میتوانید نت را دانلود کنید

sol.jpg


برگ خزانآهنگساز : پرویز یاحقی
شاعر : بیژن ترقی
دستگاه : همایون (اصفهان)به رهی دیدم برگ خزان ...... پژمرده ز بیداد زمان
کز شاخه جدا بود

چو زگلشن رو کرده نهان ...... در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بود

به رهی دیدم برگ خزان ...... پژمرده ز بیداد زمان
کز شاخه جدا بود

چو زگلشن رو کرده نهان ...... در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بود

ای برگ ستمدیده ی پاییزی
آخر تو ز گلشن زچه بگریزی

روزی تو هماغوش گلی بودی
دلداده و مدهوش گلی بودی

******

برگ :
ای عاشق شیدا ...... دلداده ی رسوا
گویمت چرا فسرده ام

در گل نه صفایی ...... باشد نه وفایی
جز ستم ز وی نبرده ام

آه، خار غمش در دل بنشاندم
در ره او من جان بفشاندم
تا شد نو گل گلشن و زیب چمن

رفت آن گل من از دست
با خـار و خــسی بنشست
مـن ماندم و صد خار ستم
ویــــن پیـــــکر بــی جان
ای تــــــازه گــــل گـــلشن
پـژمرده شـــــوی چون من
هر بـــرگ تو افتد به رهی
پــــــژمرده و لـــــــــرزان

به رهی دیدم برگ خزان ...... پژمرده ز بیداد زمان
کز شاخه جدا بود

چو زگلشن رو کرده نهان ...... در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بود

به رهی دیدم برگ خزان ...... پژمرده ز بیداد زمان
کز شاخه جدا بود

چو زگلشن رو کرده نهان ...... در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بود
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید

sol.jpg


چوپانآهنگ شرقی
شاعر :محمد نوری
سل مینور - کوک ساز : (دو– سل – ر – ر )

مــــــــــــی رسد از دور ........ صدای ساز مرد چوپان
صدا، صدای مهتاب
امــــــــــید و امــــــــــید ........ که جاودان شود بهاران
صدا صدای آفتاب
وای به سرزمین خورشــید ........ شکوه لاله ها چه زیباست
بـــا گـــــل ســـپید مـــهتاب ........ طلوع زندگی چو رویاست
وای، غــنچه ی زندگی ........ بر لبم، می زند جوانه
من و بهار پر ترانــه ........ من و امید بی کرانه
وای به گوش من می آید ........ صدای ساز مرد چوپان
وای چه قصه ها می گوید ........ ز لاله ی ســـرخ بهاران

******

دریا، دریا نوازش صدای باران
لاله به صحرا پاشید
پرواز پرواز
پرستوهای بی آشیان ....... سوی چشمه خورشید
وای به سرزمین خورشــید ........ شکوه لاله ها چه زیباست
بـــا گـــــل ســـپید مـــهتاب ........ طلوع زندگی چو رویاست
وای زندگی، آبی بی کران ....... قـــــــــــصه ی بــــــهاره
رخشان بود هر سو ستاره ....... مــــن و تـــــــولد دوباره
وای به گوش من می آید ........ صدای ساز مرد چوپان
وای چه قصه ها می گوید ........ ز لاله ی ســـرخ بهاران
از اینجا میتوانید نت را دانلود کنید

sol.jpg


سرو چمانآهنگساز : محمدرضا شجریان
شاعر : حافظ
دستگاه : ماهورسرو چمان من چرا ....... سرو چمان من چرا
میل چمن نمی​کند
همـدم گل نمی​شود
یاد سمن نمــــی​کند ....... یاد سمن نمــــی​کند

*******

دل به امید وصل تو........ دل به امید وصل تو
همدم جان نمی​شود
جان به هوای کوی تو
خدمت تن نمی​کند ........ خدمت تن نمی​کند

*******

با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب
کز گذر تو خاک را ...... کز گذر تو خاک را
مشک ختن نمی​کند ...... مشک ختن نمی​کند

*******

تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف تو
زان سفر دراز خود
عزم وطن نمی​کند ....... عزم وطن نمی​کند

*******

ساقی سیم ساق من
گر همه دُرد می​دهد ....... گر همه دُرد می​دهد
کیست که تن چو جام می ....... کیست که تن چو جام می
جمله دهن نمی​کند ....... جمله دهن نمی​کند

*******

سرو چمان من چرا ....... سرو چمان من چرا
میل چمن نمی​کند
همـدم گل نمی​شود
یاد سمن نمــــی​کند ....... یاد سمن نمــــی​کند
از اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید

sol.jpg


مادرآهنگساز : علینقی وزیری
شاعر : حسین گل گلاب
دستگاه : ماهورهرگز نباشد بهتر کس در جهان ازمادر
مهری هرگز نگردد با مهر او برابر
تبسمش نسیمی است کز باغ رضوان آید
از آن تبسم او روح و روان آید
اندر بدن جان آید

*******
خوشا دیدار رویش خوشا رفتار و خویش
دل نتوانی بریدن دقیقه ای از سویش
گران باشد فراقش بر خاطر فرزندان
این مادر گرامی باشد لطف یزدان
باشد گنج شایگان

*******
مادرنگهدار ماست پیوسته غمخوار ماست
گر آسیبی ببینیم مادر پرستار ماست
یزدان از روز ازل مهرش در دل سرشته
بر لوح سینه ی ما این نکته بنوشته
مادر باشد فرشته
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید

sol.jpg


رنگ بیات اصفهان (پریچهر و پریزاد)آهنگساز : غلام حسین درویش خان (دست نویس استاد موسی معروفی)
دستگاه : همایون (اصفهان)

در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید

sol.jpg


سایه چمنآهنگ محلی فارس
دستگاه : شور (دشتی)
یک گل سایه چمن ، سایه چــمن
تازه شکـــــــفته، تازه شکــــــفته
نه دستم بش می رسه ، بش می رسه
نه خوش می افته ، نه خوش می افته
مستم مستم، مستم ، تیغت بریده دستم
مستم مستم، مستم ، تیغت بریده دستم

*******

بیا بریم شاه چراغ ، شاه چراغ
عهدی ببندیـــــم ، عهدی ببندیــــم
هر کدوم عهد بشکنیم ، عهد بشکنیم
کـــــمر نبندیـــــم ، کـــــمر نبندیـــــم
مستم مستم، مستم ، تیغت بریده دستم
مستم مستم، مستم ، تیغت بریده دستم
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید

sol.jpg


رشید خانآهنگ محلی قوچان
دستگاه : شورامروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو
رشــید نــیومد للـــو، دلــم مـــی سوزه لو

های های رشید خان ....... ســـردار کــل قوچان
های های رشید خان ....... ســـردار کــل قوچان

*******

رفتی نگفتی للو، یـــه یاری دارم لو
در شهر غربت للو، دلداری دارم لو

های های رشید خان ....... ســـردار کــل قوچان
های های رشید خان ....... ســـردار کــل قوچان

در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید

sol.jpg


گل پامچالآهنگ محلی گیلان
دستگاه : شور (دشتی)گل پامچال ......... گل پامچال
بیرون بیا .......... بیرون بیا
فـــــصل بهــــاره ......... عزیز موقع کاره

شکوفانه .......... شکوفانه
غنچه وا شده .......... غنچه وا شده
بـــلبـــل ســـــر داره ......... عزیز دل بی قراره

بیا دست به دست بدیم ........ دانــــــــــه بکــــــــاریم
فـــــصل بـــهاره......عزیز موقع کاره

بیا دست به دست بدیم ........ دانــــــــــه بکــــــــاریم
فـــــصل بـــهاره......عزیز موقع کاره

در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
www.TCM.IRsol.jpg

سرود ای ایرانآهنگساز : روح الله خالقی
شاعر : حسین گل گلاب
دستگاه : شور (دشتی)

ای ايـران ای مـرز پـر گُهر........ ای خاکت سرچـــشمه هنر
دور از تو انديـشــۀ بــــدان ......... پايـنـده مـانــی تـو جـاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم
جـان مـن فــدای خــاک پــاک مـيــهــنـم

مهر تو چـون شـد پيشه ام
دور از تو نيست انديشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
پاينده باد خاک ايران ما

*******

سنگ كوهت دُر و گوهر است ........ خاك دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل كی برون كـنم ....... برگو بی مهر تو چون كنم

تا گردش جهان و دور آسمان بپاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

مهر تو چـون شـد پيشه ام
دور از تو نيست انديشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
پاينده باد خاک ايران ما

در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید

sol.jpg


الهه نازآهنگساز : اکبر محسنی
شاعر : کریم فکور
دستگاه : شور (دشتی)
باز ای الهه ناز......... با دل من بساز
کین غم جانگداز......... بــرود ز بـــرم
گر دل من نیاسود .......... از گنــــاه تــو بود
بیــــا تا ز ســـر.......... گــــنهت گذرم
باز می کنم دست یاری ......... بـــــــه ســــــویـت دراز
بیا تا غم خود را .......... بـا راز و نـــــیاز
ز خاطر ببرم

گر نکند تیر خشمت ......... دلـــم را هــــــــــدف
به خدا همچو مرغی ........ پُر شــــور و شـــعف
به سویت بپرم
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟
ناز تو بیش از این بهر چیست؟
تو الهه نازی در بزمم بنشین ........ من تو را وفادارم بیا که جز این
نباشد هنرم
این همه بی وفایی ندارد ثمر ........ به خدا اگر از من نگیری خبر
نیابی اثرم
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید

sol.jpg


نوایی نواییآهنگ محلی تربت جام
دستگاه : شور (نوا)
نوایی نوایی نوایی نوایی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی ..... جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی

غمت در نهان خانه ی دل نشیند ..... غمت در نهان خانه ی دل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند ..... بنازی که لیلی به محمل نشیند
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخاست و مشکل نشیند
ز بامی که برخاست و مشکل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی ..... جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی

******

بنازم به بزم محبت که آنجا ..... بنازم به بزم محبت که آنجا
گدایـــی به شاهی مقابل نشیند ..... گدایی به شاهی مقابل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
به دنبال محمل چنان زار گریم

که از گریه ام ناقه در گِل نشیند
که از گریه ام ناقه در گِل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی ..... جوانی بگذرد ، تو قدرش ندانی
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید

sol.jpg


بت چین (دو)آهنگساز : علی اکبر شیدا
شاعر : علی اکبر شیدا
دستگاه : همایون (اصفهان)

باشد از لعل تو یک ....... باشد از لعل تو یک
بوسه تمن ، تمنای دلم
خدا وای دلم ، عزیزوای دلم
می کشم خجلت از این ......... می کشم خجلت از این
خواهش بی جای دلم
خدا وای دلم ، عزیز وای دلم

عاشق روی توام .... بسته موی توام .... کشته خوی توام
جانم آه ساکن خدا کوی توام ....... جانم آه ساکن خدا کوی توام

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی
عزیز من که تو بی مهر و وفایی
عهدُ نابستن از آن به که ببندی و نپایی
عزیز من که ببندی و نپایی

دوستان منع کنندم که چرا دل به تو دادم
باید اول ز تو گفتن که چنین خوبُ چرایی
عزیز من که چنین خوب و چرایی

**************************

قسمت دوم :


ای بت چین ای بت چین ای بت چین ای صنم
حوروش وماهُ جبین و ماهُ جبین ای صنم
من از تو دوری نتوانم دگر
وز تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم

هر که تورا دیده زخود دیده زخود دل برید
رفته ز خود هر که رُخَت را و رخت را بدید
من از تو دوری نتوانم دگر
وز تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم


زلفُ به رخساره چو افشان کنی ، چو افشان کنی ، چو افشان کنی
حالت جمعی را پریشان کنی ، پریشان کنی ، پریشان کنی
وایُ به حال دل شیدا دل شیدای من
من از تو دوری نتوانم دگر
وز تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم


در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید قسمت دوم را دانلود کنید

sol.jpg


بت چین (یک)آهنگساز : علی اکبر شیدا
شاعر : علی اکبر شیدا
دستگاه : همایون (اصفهان)ای مه من ، ای بت چين ، ای صنم
لالـه رخ و زهره جبين ، ای صنم

تا به تـو دادم دل و دين ، ای صـنم
برهمه كس گشته یقين ، ای صنم

من زتو دوری نتوانم دیگر
جانم وزتو صبوری نتوانم دیگر

بيا حبيبم ، بيا طبيبم
بيا حبيبم ، بيا طبيبم

هر كه تو را ، ديده ز خـود دل بريد
رفته ز خود ، تا كه رُخت را بديد

تير غمت ، چون به دلِ من رسيد
همچو بگفتم كه همه كس شنيد

من زتو دوری نتوانم دیگر
جانم وزتو صبوری نتوانم دیگر

بيا حبيبم ، بيا طبيبم
بيا حبيبم ، بيا طبيبم

ای نفـسِ قدـسِ تـو احيای من 
چون تويی امروزه مسيحای من

حالت جمعی تو پريشان كنی
وایُ به حال دل شيدای من

من زتو دوری نتوانم دیگر
جانم وزتو صبوری نتوانم دیگر

بيا حبيبم ، بيا طبيبم
بيا حبيبم ، بيا طبيبم
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید

sol.jpg


رفتم كه رفتمآهنگساز : علی تجویدی
شاعر : رحیم معینی کرمانشاهی
دستگاه : همایون (شوشتری)از برت دامن كشان ..... رفتم ای نا مـــهربان
از مـــن آزرده دل ......... كی دگر بينی نشان
رفتم كه رفتم ....... رفتم كه رفتم

از من ديــوانــه بـگـذر...... بگذر ای جانانه بگذر
هـر چــــــه بـــــودی ....... هر چه بودم بی خبر
رفتم كه رفتم ....... رفتم كه رفتم

شمع بزم ديــگران شو......... جام دست این وآن شو
هر چـــــه بـــــودی ....... هر چه بودم بی وفا
رفتم كه رفتم ....... رفتم كه رفتم

******

بعد از اين ، بعد از اين ....... كن فرامــــوشم كــه رفتم
ديــــــگر از، دست تو........ می نمی نوشم كه مستم

با دل زود آشنا ....... گشتـــم از دامت رها
بی وفــا بی وفــا ......... بی وفا ، رفتم كه رفتم

******
مــن نگویم که به درد دل من گوش کنید
بهتر آن است که این قصه فراموش کنید

عاشقــــان را بــگـذاریــد بــنــــالند همــــــه
مصلحت نیست که این قصه فراموش کنید

******
شمع بزم ديــگران شو......... جام دست این وآن شو
هر چـــــه بـــــودی ....... هر چه بودم بی وفا
رفتم كه رفتم ....... رفتم كه رفتم

******
بعد از اين ، بعد از اين ....... كن فرامــــوشم كــه رفتم
ديــــــگر از، دست تو........ می نمی نوشم كه مستم

با دل زود آشنا ....... گشتـــم از دامت رها
بی وفــا بی وفــا ......... بی وفا ، رفتم كه رفتم
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید


مطالب مشابه :


برگ خزان

بانک نت موسیقی - نت آهنگ - برگ خزان - دانلود نت آهنگ گل گلدون من از سیمین پيوند هاي
قطعه برگ خزان با نوازندگي مرحوم مجتبي ميرزاده

قطعه برگ خزان با نوازندگي مرحوم مجتبي ميرزاده ویلن من .: ملودي و نت هاي
عاشقانه‌هاي یونس در شکم ماهی

عاشقانه‌هاي یونس آب و غذا بگيرد و با برگ‌هايش هوا را جذب شهر من عجب برگ
معرفی گونه های گیاهی

وبلاگ من. دوربین نت. ميخك درختي است كوچك و مخروطي شكل كه برگ هاي آن هيچ وقت زرد نمي شود
دانلود نت سنتور(راز آشكار-ناشكيبا-ماهي براي سال نو-موج-ترانه كردي-كرانه-افسوس-چهار مضراب-بهاران-بيات

فروش انواع سي دي هاي موسيقي سنتي دانلود نت سه تار(برگ دانلود آلبوم من و بابا با
متن ترانه های قدیمی ایرانی ۲

پـژمرده شـــــوی چون من هر بـــرگ تو افتد به در اینجا میتوانید نت
نت فيلم ميم مثل مادر

نت فيلم ميم مثل مادر به وبلاگ .: ویلن من .: ملودي و نت هاي
نُت موسيقي عشق 5

رمان نُت موسيقى عشق جيغ و داد هاي من اروم اروم بين اون برگ هاي رنگ و وارنگ قدم برميداشتم
برچسب :