جدول بودجه بندی (پیشنهادی) کتب درسی پایه ی دوم سال تحصیلی 94-93

ماه/ درس

علوم تجربی

فارسی

هدیه های آسمان

قرآن

ریاضی

مهر

 

27-12

 

14-2

 

23-12

 

17-1

 

27-1

آبان

 

41-28

 

30-15

 

37-24

 

28-18

 

46-28

آذر

 

57-42

 

48-31

 

49-38

 

42-29

 

65-47

دی

 

67-58

 

63-49

 

62-50

 

55-43

 

79-66

بهمن

 

75-68

 

78-64

 

73-63

 

68-56

 

90-80

اسفند

 

83-76

 

91-79

 

83-74

 

80-69

 

112-91

فروردین

 

89-84

 

100-92

 

87-84

 

86-81

 

122-113

اردیبهشت

 

103-90

 

114-101

 

95-88

 

103-87

 

145-123

خرداد

مرور و ارزشیابی


مطالب مشابه :


چک لیست گروهی ریاضی پایه دوم ابتدایی مهر ماه وآبان ماه سال تحصیلی 92-91

آموزگار اول من - چک لیست گروهی ریاضی پایه دوم ابتدایی مهر ماه وآبان ماه سال تحصیلی 92-91
نمونه سوالات ریاضی و فارسي کار پایه دوم، جهت دانلود در سال تحصيلي 92-91

فارسي کار پایه دوم، جهت دانلود در سال تحصيلي 92-91 - شامل چک لیست ریاضی پایه دوم ابتدایی.
چک لیست

برچسب‌ها: چک لیست پایه دوم ابتدایی. تاريخ : شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۱ فعالیت های کلاسی سال 92 -93.
دانلود نمونه سوالات و چک لیست های پایه دوم ابتدایی

دانلود نمونه سوالات و چک لیست های پایه دوم ابتدایی چک لیست های پایه دوم سال تحصیلی: 92
توضیحات و راهنماییها

پایه دوم ابتدایی و همچنین یک نمونه جدول زمانبندی دروس پایه دوم ابتدایی و نیز یک نمونه چک
نمونه چک لیست ثبت مشاهدات درس هدیه ها.پایه دوم

نمونه چک لیست ثبت مشاهدات درس هدیه ها.پایه دوم - چک لیست فردی آموزش ابتدایی
دانلود چک لیست های کلی مربوط به اهداف درسی پایه ی سوم ابتدایی

دانلود چک لیست های کلی مربوط چک لیست های کلی مربوط به اهداف درسی پایه ی سوم ابتدایی.
چک ليست مطالعات اجتماعي پايه سوم دبستان در سال تحصيلي 92-93

پایه چهارم ابتدایی; چک ليست کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعي پايه سوم دبستان در سال
دانلود چک لیست های کلی مربوط به اهداف درسی پایه ی پنجم ابتدایی

چک لیست های کلی مربوط به اهداف درسی پایه ی پنجم ابتدایی. شامل : چک لیست های تدریس در پایه
جدول بودجه بندی (پیشنهادی) کتب درسی پایه ی دوم سال تحصیلی 94-93

کتب درسی پایه ی دوم سال نمونه طرح درس پایه دوم ابتدایی. چک لیست کلاسی قرآن دوم
برچسب :