چشمه ی شاه بهرامی کوار

 

این چشمه درتنگی در مجاورت و شرق راه آسفالته کوار به فیروزآباد و قبل از تنگ کله ای قرار دارد. به فاصله ی حدود دو کیلومتری این چشمه ، قهوه خانه ای به نام شاه بهرامی وجود دارد که آب چشمه از کنار آن می گذرد. روستای شاه بهرامی هم به فاصله حدود دو کیلومتری قهوه خانه و برلب رودخانه ی کوار وجود دارد.
مردم کوار بر این باورند که بهرام گور در هنگام شکار در همین منطقه در باتلاق فرو رفته است. گرچه این عقیده ناشی از واژه ی « بهرام» در اسامی چشمه ی بهرام و روستای شاه بهرامی می باشد ، اما از لحاظ موقعیت اقلیمی از چشمه تا روستای شاه بهرامی دارای شیب زیادی است و امکان ایجاد باتلاق در ادوار گذشته در این منطقه وجود نداشته است. (1)

*************************
1- ارتفاع نقاط زیر از سطح دریا این واقعیت را نشان می دهد: پل فلزی کوار: 1409 متر، سه راهی فرمشکان، 1429 متر، قهوه خانه شاه بهرامی 1515 متر و ورودی تنگ راه فیروزآباد 1549 متر.

منبع: کتاب کوار زمرد فارس


مطالب مشابه :


تمام دانشگاه های مردانه و زنانه کنکور/ ۲۹ دانشگاه تک جنسیتی دانشجو می پذیرند

گلستان پیام نور,سیستم جامع گلستان,دانشگاه پیام نور,reg.pnu.ac.irسیستم مرکز آموزش عالی فیروزآباد.
چشمه ی شاه بهرامی کوار

1429 متر، قهوه خانه شاه بهرامی 1515 متر و ورودی تنگ راه فیروزآباد 1549 متر. سیستم جامع گلستان
برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري

در كيفيت و كارايي برنامه جامع شهري خواهد داشت، بلكه سیستم گلستان فیروزآباد
خبرهای 30شهریور

رئیس دانشگاه پیام نور فیروزآباد: و بروشور،سیستم جامع گلستان و نحوه وروداساتید
ایام نوروز در شهرستان کوار

سامانه دانشگاه آزاد فیروزآباد سیستم جامع
اهالی قدیم روستاهای کوار

سامانه دانشگاه آزاد فیروزآباد سیستم جامع
امامزاده خضر نبی -اکبراباد کوار

سامانه دانشگاه آزاد فیروزآباد سیستم جامع
برکه شاه غیب - فرمشکان کوار

فیروزآباد قابل مقایسه می باشد.فضای دور تا دور برکه را درختان مورد سیستم جامع گلستان
نوروزان

سامانه دانشگاه آزاد فیروزآباد سیستم جامع
تلِ حکوان و آثار هخامنشی

سامانه دانشگاه آزاد فیروزآباد سیستم جامع
برچسب :