پاسخ درس اول معرفت آفریدگار پايه ي ششم

فعالیت های درس

1-در بيت زير، شاعر بر غنيمت شمردن چه چيزهايی تأکيد می کند؟
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ......................... ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش لاله زار
وزش بادبهاری ------ آواز پرندگان ------ عطر گل های لاله در لاله زار
2-بيت زير را به زبان ساده، بنويسيد.
برگ در ختان سبز در نظر هوشیار .............................هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
در نظر آدم هوشیار حتی برگدرختان سبزهم نشانه ای از نشانه ای قدرت پروردگا است

3-قافيه های شعر درس را پيدا کنيد و بنويسيد.مرغزار ، زار ، لا له زار ، خداوند گار ، کرد گار موصوف و صفت ها(ترکیب های وصفی ) را مشخص کنید
....................معرفت آفریدگار، برگ درختان ،ناله ی موزون ،بوی خوش ،باد بهاری

ناله ی---- موزون................ بوی---- خوش........................ باد---- بهاری

موصوف--- صفت ...............موصوف--- صفت.....................موصوف--- صفت
معرفت آفریدگار و برگ درختان ترکیبات اضافی یعنی مضاف و مضاف الیه هستند
املا
1-جاهای خالی را با توجّه به معنای داده شده، کامل کنيد و بنويسيد.
فاخ.......ه : کوکو ---------> فاخته رب.....ع: بهار --------> بهار
مو....ون : هماهنگ ------>موزون مر........ : چمن و سبزه------> مرغ

2-چهار کلمه از درس پيدا کنيد که يکی از شکل های (( غ )) را داشته باشد
غنیمت...... مرغ....... مَرغزار....... غفلت
3-کدام يک از ابيات درس را بيش تر دوست داريد؟ آن را با خطّی خوش بنويسيد.
این گزینه سلیقه ای می باشد

4-با حروف زير، چهار کلمه بنويسيد که ارزش املايی داشته باشند.
ظ-ق-س-د
ع-ه-ط-ب
قطب - سبد - عقد - عهد - طبس

نگارش
1-با توجّه به نوشته ی زير، متن را تا سه سطر ادامه دهيد.
شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد ............بیدمگر فارغ است از; ستم نابکار
امروز; شاخه ی دیگری از درخت توت ، شکست وبر زمین افتاد .درخت توت ،
آهی کشید وبه درخت بید که درآن سوی باغ کودکان کاری به کارش نداشتند
خیره شد وبا خود گفت
به راستی که سرنوشت کدام یک از ما بهتر است
من که میوه می دهم و مورد ستم قرار می گیرم یا درخت بید همسایه که
بار و بر ( میوه ) نمی دهد ولی در طرف دیگر باغ به ظاهر آسوده اما در واقع
در تنهایی خود به سر می برد

2- با کلمات زیر ، یک متن در چند سطر بنویسید
بهار ، سوسن ،نرگس ،لاله زار ،مخلوق ، بلبل ،خالق
زمانی که فصل بهار می رسد از طبیعت انتظار سرسبزی و روییدن گل هایی
چون سوسن و نرگس داریم . با حضور در لاله زار اولین تصویری که در ذهنمان
تداعی می شود چهره ی نورانی شهدا ست و با شنیدن نغمه های بلبلان است
که رسیدن فصل بهار را جشن میگیریم وباید همیشه بدانیم که خداوند خالق تمامی
مخلوقات است

3-کلماتی مرتبط با کلمات زير بنويسيد.

کردگار = خداوند = پروردگار = آفریدگار = خالق
بهار = نسیم = شکوفه = سرسبزی = جوانه

4-با کلمه ی زير، يک جمله ی خبری، پرسشی، عاطفی و امری بسازيد
بلبل
جمله ی خبری : بلبل پرنده ای کوچک است
جمله ی پرسشی :آیا آن بلبل آواز می خواند؟
جمله ی عاطفی : به به آواز بلبل چه گوش نواز است
جمله ی امری: آن بلبل را از قفس رها کنید .

5- با توجّه به کلمات زير، جدول را کامل کنيد
زمستان ، درختان ، مرغزار ، گل ها ، کبوتران ، آسمان
مفرد : زمستان ، مرغزار ، آسمان
جمع: درختان ، گل ها ، کبوتران

کارگاه نویسندگی
هنگام نوشتن باید به نکات زیر توجه داشته باشیم
1-از کاربرد کلمه های گفتاری وشکسته خود داری کنیم
2- از تکرار کلمه ها بپرهیزیم
3- ساده و خوانا بنویسیم

1-با توجه به نکته های یاد داشت شده جمله ی ((اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق ، روشنایی افزاید اندر دل ))را به نوشته ای ساده تبدیل کنید.
اندیشیدن در مورد پروردگار و آفریده های اومعرفت و شناخت پروردگار را در ذهن و قلب انسان افزایش می دهد
2-با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود رادر یک بند معرفی کنید
به دلیل تنوع محل زندگی دانش آموزان این فعالیت شخصی است

3- ضرب المثل ((شکر; نعمت ، نعمتت افزون کند )) را در یک بند توضیح دهید .
زمانی انسان شکر گذار نعمت های خداوند باشد و از نعمت های خداوند به درستی استفاده کند خداوند از این رفتار انسان راضی خواهد بود و بنابر این نعمت خودرا براینگونه بندگان افزایش می دهد پایان درس اول; معرفت آفریدگار
پایان درس اول : معرفت آفریدگار


مطالب مشابه :


پاسخ درس اول معرفت آفریدگار پايه ي ششم

پاسخ درس اول معرفت آفریدگار پايه ي گار ، کرد گار موصوف و صفت ها درس اول :




تست سال اول

تست سال اول تست سال اول دبيرستان 1- كدام 16- نقطه ي ذوب و نقطه ي جوش آلكان ها




علوم زيستي اول دبيرستان

علوم زيستي اول دبيرستان. به چه دليل سلول ها براي ذخيره ي هوش خود را بیازمایید تست




كتاب جديد عربي سال هفتم (اول دبيرستان) 92-93

(اول دبيرستان) 92-93 - قواعد عربی ونمونه سوالات و تست ها(وبلاگ سرگروه عربی تنکابن)




آمادگي براي كنكور 93

عربي براي دبيرستان به دروس دسته‌ي اول شما، حل و مرور تستها است و نسبت تقسيم




تست - دوم

اول تا ششم. آموزگار تشكل هاي دبيرستان هاجر برچسب‌ها: تست,




معرفي كتاب‌هاي جمع‌بندي

و درجه‌ي اهميت آن‌ها در که شامل 550 تست از سال سال اول چهارم دبيرستان




دانلود تست ریاضی+سوم

اول تا ششم. آموزگار تشكل هاي دبيرستان هاجر برچسب‌ها: دانلود تست




جواب فعاليت هاي زيست اول دبيرستان

جواب فعاليت هاي زيست اول دبيرستان. تعداد روزنه ها و غيره. فعاليت بالا ي تست زنی به شیوه




برچسب :