نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

نمونه هاي ابتدايي اوراق قضايي

5935.gifابطال عمليات اجرائي با درخواست توقيف عمليات اجرائي
5935.gifاستشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول )
5935.gifاستشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه دوم )
5935.gifاستشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه سوم )
5935.gifبرگ اجاره نامه
5935.gifبرگ اظهارنامه
5935.gifبرگ اعتراض ثالث با صدور دستور تاخير عمليات اجرائي و الغاء دادنامه مورد اعتراض
5935.gifبرگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي و صدور دستور تأخير عمليات اجرائي
5935.gifبرگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي
5935.gifبرگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين
5935.gifبرگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (واخواهي )
5935.gifبرگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (درخواست توقف فوري عمليات اجرائي با صدور قرار قبولي واخواهي )
5935.gifبرگ دادخواست تجديد نظر
5935.gifبرگ دادخواست فرجامخواهي
5935.gifبرگ دادخواست متقابل
5935.gifبرگ دادخواست ديوان عدالت اداري
5935.gifبرگ دادخواست وارد ثالث
5935.gifبرگ دادنامه
5935.gifبرگ گواهي انحصار وراثت بيشتر از سه ميليون تومان
5935.gifبرگ گواهي انحصار وراثت كمتر از سه ميليون تومان
5935.gifبرگ مبايعه نامه اتومبيل
5935.gifبرگ مبايعه نامه اموال غير منقول
5935.gifبرگ واخواست نامه (1)
5935.gifبرگ واخواست نامه (2)

 

موضوعات عمومي

درخواست حصر وراثت مسلمانان
حصر وراثت مسلمانان كمتر از سه ميليون تومان
5935.gifدرخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه اول )
5935.gifدرخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه دوم )
5935.gifدرخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه سوم )


 

حصر وراثت مسلمانان بيشتر از سه ميليون تومان
5935.gifدرخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه اول )
5935.gifدرخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه دوم )
5935.gifدرخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه سوم )


 


درخواست حصر وراثت پيروان اقليت هاي مذهبي
5935.gifدادخواست حصر وراثت براي پيروان اقليت هاي مذهبي (كمتر از سه ميليون تومان )
5935.gifدادخواست حصر وراثت براي پيروان اقليت هاي مذهبي (بيشتر از سه ميليون تومان )


 


استشهاديه گواهي حصر وراثت
5935.gifاستشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول )
5935.gifاستشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه دوم )
5935.gifاستشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه سوم )


 

صدور حكم رشد
5935.gifدادخواست صدور حكم رشد


 

صدور حكم سرپرستي و كفالت 5935.gifدادخواست صدور حكم سرپرستي و كفالت منبع


مطالب مشابه :


نمونه فرم ها و نمونه اظهار نامه

14 آوريل 2010 ... دادخواست - نمونه فرم ها و نمونه اظهار نامه - دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست.
نمونه فرمهای قضایی(فایل word)

نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث ... نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي ) · نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودي يا سرقتي ... وحدت رويه ديوان عالي كشور-آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري- بخشنامه هاي قوه قضاييه و .
نمونه فرم اظهار نامه

نمونه فرم اظهار نامه. دادگستري جمهوري اسلامي ايران. برگ اظهار نامه. مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده. موضوع اظهار نامه. مشخصات و اقامتگاه مخاطب. خلاصه اظهارات. خلاصه جواب
اظهارنامه وکاربرد وتنظیم آن

پس این اوراق را بایستی از محل فروش تمبر و اوراق قضایی دادگستری ها تهیه نمود . ... 3- اگر به فرم اظهارنامه كه تصویر آن در صفحه های بعدی نشان داده شده است توجه شود،
اظهار نامه

بخش اول مطالب مربوط به اظهار نامه بعنوان برگ چاپی مخصوص در دادگستری ها ارائه ..... دادخواست باید به زبان فارسی و در فرم چاپی مخصوص باشد بر این اساس این گونه
اظهارنامه

در برگ اظهارنامه، براي انجام خواسته مورد نظر، براي طرف مقابل خود، بسته به نوع خواسته و مدت زمان لازم براي انجام آن، مهلتي تعيين نماييد. اوراق اظهارنامه در محاكم دادگستري
دانلود نمونه دادخواست خام

برگ اظهارنامه · برگ اعتراض ثالث با صدور .... _______بانک فرم های دادگاهی · کیفری · مدنی · خانوادگی ... کانون وکلای دادگستری مرکز · دادگستری کل استان تهران
اظهار نامه و نحوه تنظیم آن

29 مه 2011 ... بانك اطلاعات قوانين و مقررات دادگستري تهران و آقاي علي مكرم · سايت انگليسي حقوق ... البته لازم به ذكر است كه مطالبه حق تنها در صورت ارسال برگ اظهار نامه از سوي مراجع قضايي اثبات مي‌گردد. خواهان حق زماني .... فرم های حقوقی و قضائی.
نمونه فرمهای قضایی(فایل word)

5 دسامبر 2012 ... نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث ... نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه ) ... نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي ).
نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

یادداشتهای حقوقی - نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم) - پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی (بصورت رایگان) ... برگ اظهارنامه
برچسب :