پایان نامه کارشناسی ادبیات و زبان فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدگچساران

 گروه زبان وادبیّات فارسی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی 

    گرایش: زبان وابیّات فارسی

   عنوان:

بررسی وتحلیل نوع ادبی(حسب حال) درشعر شاعران

 برجسته ی سبک هندی (باتکیه برصائب تبریزی)

 استاد راهنما:

 

       نگارش:

                                   زمستان:1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                          فهرست مطالب                             صفحه

چکیده...................................................................................................................... 1

پیش گفتار................................................................................................................. 2

مقدمه........................................................................................................................ 3

فصل اول: کلیات

بیان  مسأله................................................................................................................ 4

پیشینه­ی تحقیق....................................................................................................... 5

اهداف تحقیق ........................................................................................................... 5

روش گردآوری.......................................................................................................... 6

 فرضیه­ها و سوالات تحقیق........................................................................................ 7

فصل دوم

تقسیم بندی موضوعی آثار ادبی.....................................................................................8

ادبیات غنایی............................................................................................................. 10

انواع گونه­های ادبی.................................................................................................... 12

حسب حال................................................................................................................ 15

تعریف حسب حال..................................................................................................... 15

تعریف اصطلاحی حسب حال...........................................................................................16

معرفی اجمالی سبک های شعر فارسی...........................................................................21

مختصات سبکی معروف.................................................................................................22

سبک خراسانی.......................................................................................................... 23

سبک آذربایجانی...................................................................................................... 24

سبک عراقی.............................................................................................................. 24

سبک هندی یا واسوخت............................................................................................ 25

سبک هندی......................................................................................................................26

ویژگی­های سبک هندی (اصفهانی)............................................................................ 29

مضمون یابی.............................................................................................................. 29

تکرار قافیه................................................................................................................ 29

تشخیص.................................................................................................................... 29

تمثیل و اسلوب معادله............................................................................................... 29

وجود تناسب میان کلمات.......................................................................................... 30

سادگی لفظ و زبان..................................................................................................... 30

ابهام، تعقید و ایجاز................................................................................................... 30

کاربرد کنایه و استعاره............................................................................................... 31

نزدیک شدن به زبان مردم کوچه و بازار..................................................................... 31

دوره فترت................................................................................................................. 31

بازگشت ادبی............................................................................................................. 32

سبک دوره مشروطه.................................................................................................. 32

سبک معاصر.............................................................................................................. 33

فصل سوم

گذری بر دوره و زندگی شاعران مورد نظر......................................................................35

اوضاع اجتماعی و ادبی دوره صفویه........................................................................... 35

گذری بر زندگی­نامه شاعران...................................................................................... 39

زندگی­نامه صائب تبریزی........................................................................................... 39

تولد صائب ................................................................................................................ 40

سفر صائب به هندوستان........................................................................................... 41

ممدوحان صائب......................................................................................................... 42

جایگاه صائب در شعر فارسی..................................................................................... 42

وفات صائب................................................................................................................ 45

زندگی نامه کلیم کاشانی........................................................................................... 47

تولد کلیم کاشانی...................................................................................................... 47

جایگاه کلیم در شعر فارسی...................................................................................... 47

وفات کلیم  کاشانی.................................................................................................... 48

زندگی نامه طالب آملی.............................................................................................. 49

جایگاه طالب در شعر فارسی..................................................................................... 51

وفات طالب........................................................................................................................52

زندگی­نامه بیدل دهلوی............................................................................................. 53

جایگاه بیدل در شعر فارسی...................................................................................... 53

وفات بیدل دهلوی..................................................................................................... 55

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

بررسی مضامین حسب حال در شعر شاعران مورد نظر.................................................58

1-آرزو..................................................................................................................... 59

2-آزادی..........................................................................................................................62

3-آه و ناله................................................................................................................ 64

4- ادب...................................................................................................................... 66

5- امیدواری.............................................................................................................. 68

6- اشک و گریه ........................................................................................................ 70

7- انسان­دوستی....................................................................................................... 72

8- بی اعتمادی به مردم و تنهایی.............................................................................. 74

9- بیماری­ها و عوارض بدنی....................................................................................... 81

10- ضعف و ناتوانی..................................................................................................... 81

11- افسردگی............................................................................................................. 83

12- اعتیاد(تریاک و غلیان)....................................................................................... 85

13-احول بودن.......................................................................................................... 90

14-پیری................................................................................................................... 90

15-تفاخر و خودستایی.............................................................................................. 97

16-تنگدلی................................................................................................................ 100

17-تواضع................................................................................................................. 103

18-تهیدستی و ناداری.............................................................................................. 105

16-تیره بختی .......................................................................................................... 110

17-جگرسوزی.......................................................................................................... 114

18-جنون و دیوانگی ................................................................................................. 116

19-جوانی.................................................................................................................. 119

20-خاموشی و سکوت............................................................................................... 121

21-خودبینی.............................................................................................................. 125

22-خوش خلقی........................................................................................................ 127

23-ساده لوحی......................................................................................................... 129

24-سفر و دوری از وطن............................................................................................ 130

25-شب زنده داری................................................................................................... 137

26-شراب خواری و می نوشی.................................................................................... 139

27-شرم و حیا.......................................................................................................... 143

28-شکایت و گله از تلخی­های روزگار ..................................................................... 145

29-صبر.................................................................................................................... 150

30-عزلت و گوشه­گیری............................................................................................. 152

31-عشق و ماجراهای عاشقانه(وصال و هجران)........................................................ 154

32-عصیان و گناه .................................................................................................... 162

33-غم و غصه.......................................................................................................... 163

34-غفلت................................................................................................................. 166

35-کوته اندیشی...................................................................................................... 168

36-لاغری................................................................................................................. 169

37- مناعت طبع....................................................................................................... 171

38-ناامیدی.............................................................................................................. 173

39-همت .................................................................................................................. 177

نتیجه­گیری کلی........................................................................................................ 181

پیشنهادها................................................................................................................. 182

 فهرست منابع....... 183…………………………………………………………………………………………….Abstract190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چکیده

آن­های خویش از اعتیاد و بیماری ، خوشی­ها و ناخوشی­های روزگار، شکوه و شکایت از فلک بدمهر، عیش و نوش ، دردها و سختی­های دوران پیری، غم فراق و شوق وصال و .... سخن گفته و به شیوه­های مختلف در تصویرآفرینی خویش، بهره برده اند.  در این پایان نامه، کوشیده ایم تا مضامین و مفاهیم مربوط به حسب حال را در شعر شاعران مذکور بررسی کنیم و میزان پرداختن این شاعران به نوع ادبی حسب حال را بیان نماییم؛ لذا پژوهشگر، با معرفی و شناساندن این شاعران و مطالعه­ی زندگی­نامه و دیوان شعر آنان به بررسی این گونه­ی ادبی در شعرشان پرداخته  و با تکیه بر اشعار صائب تبریزی، انواع حسب حال را درسروده های آنان بیان­کرده است.

   حسب حال نویسی، یکی از گونه­های ادبی است که در نزد نویسندگان و شاعران فارسی جایگاه خاص خود را یافته است. در این نوع ادبی، شاعران، به شرح حالات و ویژگی­ها، آرزوها و خواسته­های درونی خویش می­پردازند و با بیانی هنرمندانه و شاعرانه، آن­ها را مطرح می­کنند. در شعر سبک هندی نیز شاعران از این نوع ادبی بهره برده­اند و تا آن­جا که توانسته­اند حالات روحی و روانی و بیماری­ها و دردهای خویش را به تصویر کشیده­اند. صائب تبریزی، بیدل دهلوی، کلیم کاشانی و طالب آملی در دیوان

 کلیدواژه­ها: حسب حال، سبک هندی، صائب تبریزی، بیدل دهلوی، کلیم کاشانی، طالب آملی.

 

برای تماس با ما از طریق ایمیل و وبلاگ مدیریت اقدام کنید

[email protected]

 قیمت توافقی


مطالب مشابه :


شعر زیبا

شعر زیبا برای خدا یا برای بانک مقاله و پایان نامه.
نامه ای عاشقانه و زیبا(برای معشوق)

نامه ای عاشقانه و زیبا(برای نامه ای عاشقانه و زیبا زیباترین و خوشگلترین عکس و شعر
مقالات ادبیات معاصر

مقالات و پایان نامه بررسی تطبیقی نظریه های ادبی نیما و شعر 50 جمله ی زیبا و
پایان نامه کارشناسی ادبیات و زبان فارسی

عکس های بسیار زیبا . پایان نامه برای مطالعه­ی زندگی­نامه و دیوان شعر آنان به بررسی
زندگی نامه

زندگی نامه انجمن ادبی شاهد استان قم – زیبا نویسی در شعر پایان نامه کارشناسی
برچسب :