سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت


با نظر موافق نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان تعیین شد.

  نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با پاراگراف اول بند “الف” تبصره ۹ لایحه بودجه موافقت کردند که براین اساس سقف معافیت مالیاتی مبلغ صد و بیست میلیون ریال در سال تعیین شد.

گفتنی است در بند “الف” تبصره ۹ آمده است سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون(۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.


مطالب مشابه :


معافیت مالیات حقوق سال92

امورمالی آموزش وپرورش سنقروکلیایی - معافیت مالیات حقوق سال92 - - امورمالی آموزش وپرورش
جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۱

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد در سال
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان بر اساس قانون کار در سال 91

آموزش حسابداری حقوق و مزایا باقی مانده بر اساس نرخ ماده 131 قانون مالیات های
مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

مالیات حقوق و نحوه محاسبه
جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار جدول مالیات و معافیت حقوق و
موارد معافیت مالیاتی حقوق

موارد معافیت مالیاتی حقوق درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است: 1
موضوع مصوبه شماره 90836 /ت 48793 سال92-معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها

مالیات حقوق: موضوع مصوبه شماره 90836 /ت 48793 سال92-معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارائي استان در خصوص بخشودگي مالياتي سنوات و مانده مرخصي صرفاً در زمان ب

حسابداری حقوق و مزایا در دانشگاه های علوم پزشکی و سایر ادارات دولتی
حسابداری مالیاتی

پرداخت کننده حقوق. معافیت های مالیات حقوق بگیران کارمندان سال92. درآمد مشمول
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت

صد فروش شرکت های تولیدی از مالیات معاف معافیت مالیاتی حقوق شخص ثالث سال92;
برچسب :