معرفي قوچ ها ي ايران:

ديگر خميده و به طرف عقب است .اين گوسفندان داراي موي بدن نسبتاً كوتاه هستند و رنگ آميزي آنها از زرد نخودي روشن تا قهوه اي خاكستري تيره تغيير مي كندو رنگ زير تنه متمايل به سفيدي است .پاها به رنگ زرد روشن متمايل به سفيدي و گاهي هم نوار تيره اي دارد و متمايل به رنگ نخودي است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جثه انواع قوچهاي ايران به جز قوچ لارستان تقريباً يكسان و بين55 تا75 كيلوگرم  است قوچ ها اصولاً در مناطق كوهستان زندگي مي كنند ولي نسبت به بز وحشي در در ارتفاعات كمتر ديده مي شوند .سم هاي آنها به خوبي براي رفتن به نواحي صخره اي سازگار شده است و هنگام عبور از گذرگاه هاي سخت سر نمي خورند و مي توانند از دست شكارچياني مثل گرگها در امان بمانند و اغلب صبح وعصر چرا كرده و ساعات گرم روز را در پناه بوته  ها و سنگ ها و سايه صخره ها استراحت مي كند و انطباق پذيري خوبي با زيستگاه خود دارد و در مناطق بسيار سرد و در نزديكي رود خانه هاي يخ بسته مي توانند به خوبي زندگي كنند .

به طور دسته بندي زندگي كرده و وگله تشكيل مي دهند كه ممكن است تعداد آنها از 40 راس بيشتر باشد  ماده ا معمولاً 1 ولي گاهي 2 بچه به دنيا مي آورند و بره هاي آنه طي اين راه هاي پر پيچ خم كوهستاني را همراه مادرشان ياد مي گيرند.قوچ ها اصولاً حيوانات جاه طلبي هستند و در هر موقعيتي سعي مي كنند وضع اجتماعي خود را بالاتر ببرند و براي اين كار از شاخ هاي خود كه اسلحه آنها محسوب مي شوند استفاده مي كنند وبا هم براي حفظ بيشتر گروه جدال هاي سختي انجام مي دهند و از يك فاصله چند متري به  سوي هم  تاخت مي برند و لبه جلويي شاخ را با تمام نيرو به هم مي كوبند ، از 2 قوچ آنكه خواهان مقام بالاتري است نزاع را آغاز مي كند و آن ديگري حالت دفاعي به خود گرفته وصبر مي كند تا حمله صورت بگيرد »ها شاخ هاي خود را به رخ همديگر مي كشانند و صداي برخورد شاخ ها از كيلومترها دورتر شنيده مي شود .بررسي ها نشان مي دهند كه قوچ ها دارلي عادت و رفتار ثابتي هستند و به آساني عادات خود را ترك نمي كنند .الگوي رفتاري آنها نسل به نسل به ارث مي رسد و در نتيجه مي توان رفتار آنه را پيش بيني كرد و اگر مورد تعرض و تعقيب قرار نگيرند بيش از هر حيوان ديگر قابليت انس گرفتن با انسان را دارد البته  به شرطي كه متوجه شوند خطري متوجه آنها نمي شود .

تماشاي آنها در دل دامنه هاي پر پيچ وخم كوهستان هاي مرتفع جالب و گرفتن عكس از آنها مي تواند اين جلوه زيبايي از طبيعت را ماندگار كند.

معرفي انواع قوچ ها در ايران:

قوچ اوريال:نخستين بار ماركوپلو بود كه هنگام بازگشت از چين در سال 1274 ميلادي به يك گله  از قوچ هاي اوريال كه به گوسفند وحشي هيماليا نيز معروف است  در منطقه بدخشان در ششمال شرقي ايران برخورد و آنها را  اوريال ناميد اين قوچ به آراكال نيز شهرت دارد جزء گونه هاي زيبا  از گوسفندان وحشي است و از بزرگترين قوچ هاي ايران به شمار ميرود . از مشخصات اصلي آن ريش بلند و سفيد است كه چهره هي پر ابهت به او مي بخشد.طول بدن يك قوچ نر بين 145 تا155 سانتي متر است و وزني بين75 تا85 كيلوگرم دارد ميشهاي اوريال شاخ هاي باريك و كوتاهتري دارند .شاخ هاي اين حيوان قرينه و دايره اي شكل است .

بلندترين طول شاخ نر به 118 سانتي متر مي رسد و پيرامون بن شاخ آن تا30 سانتي متر مي رسد حد اكثر طول آنها 12 تا13سال است و از اواسط بهار پشمهاي آنها مي ريزد.زيستگاه اصلي قوچ اوريال خراسان دامنه هاي كوهستاني جنوب و شرق درياي خزر دامنه هاي كوپت داغ و بخشي از قزاقزستان افغانستان و تاجيكستان است .رنگ بيشتر قسمتهاي بدن اين قوچ قهوه اي روشن است و پوزه شكم و پايين پاها سفيد است علاقمندان براي دين اين حيوان زيبا به دامنه هاب شرقي ايران مي آيند.

قوچ البرز مركزي:اين قوچ از تركيب دو گونه قوچ اوريال و قوچ ارمني به وجود آمده است نمونه هاي مختلف اين قوچ كه در منطقه البرز مركزي زندگي مي كنند با حركت به سمت آذربايجان از نظر ظاهري به قوچ ارمني و با حركت به سمت خراسان به قوچ اوريال شباهت پيدا مي كند.يال زير گردن تا حدود زيادي به قوچ اوريال شباهت دارد اما به رنگ نيمه سياه تا سياه رنگ مي باشد .متوسط طول يك قوچ نر البرز مركزي بين 140تا150 سانتي متر است و بلند ترين طول شاخ يك قوچ نر بزرگ حدود90 سانتيمتر و پيرامون شاخ آن 27 سانتي متر اندازه گيري شده و اغلب به سمت گردن خم شده و باعث ريختن موهاي گردن به يك سمت مي باشد .

از علفها تغذيه مي كنند و پوشش زمستاني آنها به رنگ قهوه اي و قرمز است .با حركت به مناطق جنوبي البرز و شمال زاگرس تا نواحي شرق فارس به قوچ ديگري برخورد مي كنيم كه به قوچ ارمني شباهت دارد ولي از لحاظ جثه از قوچ ارمني كوچكتر است .اين قوچ را قوچ اصفهان ران و پشت سفيد رنگ است و موهاي سياه رنگ در جلوي گردن رشد مي كند ،شاخ هاي به شاخ هاي قو.چ اوريال و يا قو چ البرز مركزي شباهت دارد و به سمت گردن خميده  مي شود.

قوچ ارمني:اين قوچ درشمال غربي ايران مناطق حفاظت شده مراكان وانگوران در استان زنجانم زندگي مي كنند و بيشتر در تپه ماهورها  به سر مي برد و مسافت هاي طولاني از ييلاق به قشلاق را به راحتي طي مي كند .

توسعه صنعت ورشد شهر سازي حركت و در نتيجه زيستگاهش را محدود و زندگي آن را  در خطر انقراض قرار داده ،شاخ قوچ ارمني به سمت عقب و بالاي گردن كشيده شده است،بلند ترين طول شاخ نر حدود90 سانتي متر پيرامون بن آن به 28 سانتي متر مي رسد ،متوسط طول بدن يك قوچ نر بين 140تا150سانتي متر و وزنش حداكثر بين 60تا70 كيلوگرم است.

طول عمر آنها بين 11 تا13 سال است و در مناطق كوهستاني و تپه ماهورها از علفها تغذيه مي كند ماده ها در اواسط بهار 1تا2 بچه به دنيا مي آورند و تعويض موي بدن در اواسط بهار صورت  مي گيرد .دسته ديگري از قوچ هاي ارمني در منطقه حفاظت شده قويون داغي زيست مي كنند اين قوچ ها از نظر نژادي ناخالص هستند زيرا تجديد نسل با نسلهاي ديگر را نداشته  اند از اين رو اين قوچ در مقايسه با قوچ ارمني مركاني ضعيف تر و لاغرتر شده است

قوچ لارستان :اين قوچ در ارتفاعات كوه در منطقه لارستان گسترده است قوچ بسيار كوچك وكوچكترين گونه قوچ در ايران به شمار مي رود و پراكندگي آن در ايران و در مناطق كوهستاني و تژه ماهورها زندگي و تغذيه مي كند متوسط طول يك قوچ نر بزرگ به حدود75سانتي متر و پيرامون بن شاخ آن به حدود 24سانتي متر مي رسد و فرم آن مانند شاخ اوريال است ،خمش به سمت گردن پيش رفته همچنين لكه هاي سفيد روي پشت بدن ديده مي شود و درجلوي گردن موهاي سياه رنگي كوتاه وجود دارد .

تعويض مو در اوايل فصل بهار صورت مي گيرد .قوچ وحشي در ناحيه كوير به نام قوچ كويري در اطراف خار و بين كاشان و اردستان حوالي حسين آباد و كچومثقال ديده مي شود ،اين قوچ ها داراي شا خهاي محكمي هستند كه به سمت پهلوها خميد هشده است ،از سرشاخه ها وبوته ها و گيلهلن علفي تغذيه ميكند پوشش بدن قهوه اي قرمز با خطوط سياه رنگ در ناحيه پشت و يك دم پهن سياه مي باشد و زير تنه روشنتر از قسمتهاي ديگر بدن ديده  مي شود قوچ كرمان آميخته اي از قوچ لارستان از جنوب ايران و قوچ و ميشهاي اوريال اافغانستان است ،نرهاي كرمان از لحاظ شاخ شبيه اوريال خميده در پهلو و لكه روي پشت است. 


مطالب مشابه :


معرفي قوچ ها ي ايران:

شکارچی - معرفي قوچ ها ي ايران: - شکارچی. معرفي قوچ ها ي ايران: معرفي انواع قوچ ها در ايران:
اصلاح نژاد دام سبک+ انواع نژاد گوسفند قسمت اول

گوسفند مهربان - اصلاح نژاد دام سبک+ انواع نژاد گوسفند قسمت اول قوچ اصلاح شده
شهرستان آباده

گونه هايي از قبيل قوچ و ميش، کل و بز، آهو و در فصول مناسب انواع گياهان يکساله مانند
ضربه قوچ چیست؟

تاسیسات - ضربه قوچ چیست؟ انواع تله بخارها جهت جلوگیری از ضربه قوچ: ۱) تله های
تلقیح مصنوعی

شماره قوچ ها را بر روی بر چسب نوشته و یل بروی کاغذ نوشته و بر روی لوله های پلاستیکی با چسب
آموزش كاربردي مفاهيم ضربه قوچ در WATER HAMMER با پروژه تشريحي سيستم‌هاي آبگير سد مخزني

یک نمونه از انواع جریان، جریانهای غیر ماندگار بررسی ضربه قوچ در رقوم مختلف تراز
ضربه قوچ

مهندسی مکانیک - ضربه قوچ - Fluid Mechanics انواع تله بخارها جهت جلوگیری از ضربه قوچ:
انواع نژاد گوسفند

انواع نژاد گوسفند. ۱- نژادهایی با پشم خیلی ظریف . 2-نژادهایی با پشم نسبتا ظریف . 3- نژادهای پشم
آشنایی با پدیده ضربه قوچ

ضربه قوچ آب در خطوط لوله را شاید بتوان یکی از پیچیده ترین و انواع تله بخارها جهت جلوگیری
برچسب :