افزایش مرخصی زایمان و ساعت شیردهی مادران

ییس سازمان تامین اجتماعی گفت: مرخصی زایمان و ساعت شیردهی مادران باردار برای فرزند چهارم و بعد از آن در بازنگری قانون تامین اجتماعی افزایش می یابد. ایسنا: سعید مرتضوی اظهار کرد: ارائه تسهیلات به فرزند چهارم و فرزندان بعدی در دستور کار تامین اجتماعی قرار دارد و در حال حاضر در هیات مدیره تامین اجتماعی در حال بررسی است و به زودی نهایی می شود. وی افزود: ارائه تسهیلات به فرزند چهارم به بعد و افزایش مرخصی زایمان و ساعت شیردهی زنان باردار در راستای سیاست های تشویقی افزایش جمعیت است. دفترچه های درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی مشمول همسان سازی نمی شوند رییس سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه دفترچه های بیمه شدگان تامین اجتماعی مشمول همسان سازی دفترچه ها نمی شوند، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی طبق قانون از ادغام در سازمان بیمه سلامت مستثنی است، اما این به این معنا نیست که همکاری با سازمان بیمه سلامت نداشته باشیم. مرتضوی در خاتمه از انعقاد تفاهم نامه هایی میان سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی برای همکاری خبر داد و گفت: این تفاهم نامه ها به زودی نهایی و اعلام می شود.


مطالب مشابه :


افزایش مرخصی زایمان و ساعت شیردهی مادران

ییس سازمان تامین اجتماعی گفت: مرخصی زایمان و ساعت شیردهی مادران باردار برای فرزند چهارم و
محل‌اعتبار افزایش مرخصی زایمان تامین شد

محل‌اعتبار افزایش مرخصی زایمان تامین مشکلات اعتباری سازمان تامین اجتماعی برای
محل‌اعتبار افزایش مرخصی زایمان تامین شد

محل‌اعتبار افزایش مرخصی زایمان تامین مشکلات اعتباری سازمان تامین اجتماعی برای
طرحی در دست برسی :مرخصی زایمان برای مردان

در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر مرخصی زایمان برای
تامین اعتبار اجرای افزایش مرخصی زایمان

زدا از تعدیل اعتبار مورد نیاز برای افزایش مرخصی زایمان سازمان تامین اجتماعی برای
بخش هفتم : شرایط کار

8-مرخصی زایمان برای مادرانی که 33-یا شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی در زمره
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مشترکین بیمه ساز

از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی و مزایای ایام مرخصی زایمان تأکید شده است و
قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور بزودی از سوی هیأت‌دولت اجرا یی می‌شود

اجرای این قانون برای سازمان تأمیناجتماعی وی همچنین اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان
مرخصی ۹ماهه زایمان از سال ۹۴ اجرا می‌شود

افزایش مرخصی زایمان نیاز به این درحالی است که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی چندی
برچسب :