دکتری کارآفرینی در دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی در تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی سال 1392 به جمع دانشگاه های ارائه دهنده دکتری کارآفرینی پیوست. دو دانشگاه واحد قزوین و علی آباد کتول دانشگاه آزاد اسلامی در گرایش های فناوری، توسعه و آموزش عالی به جذب دانشجوی دکتری کارآفرینی خواهند پرداخت.

دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی 


مطالب مشابه :


سیلابس رشته کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد کرج .
معرفی سایت ebay

به طوری که سایت ebay به بازاریابی دانشگاه علمی و کاربردی واحد خانه کارگر کرج تاسیس
سوالات آموزش بزرگسالان - زهرا عبدلی - دانشگاه ملارد

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
دکتری کارآفرینی در دانشگاه آزاد

دکتری کارآفرینی در دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر کرج.
سوالات فن آوری آموزشی - فریبا امیدی

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
سوالات آموزش بزرگسالان - طاهره مهرپور

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
سوالات فن آوری آموزشی - روح اله ناصری

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
برچسب :