کارنامه مبحثی نیم سال اول خود را دریافت کنید

کارنامه مبحثی نیم سال اول خود را  از کانون فرهنگی آموزش(قلم چی) دریافت کنید

 کارنامه مبحثی نیم سال اول، شامل ارزیابی تمامی مباحثی است  که از ابتدای سال در آزمون های کانون امتحان داده اید. این کارنامه را می توانید از طریق سایت کانون دریافت کنید. کافی است از منوی انتخاب تاریخ آزمون، گزینه کارنامه مبحثی را انتخاب کنید.

علاوه بر این، کارنامه تجمعی و کارنامه مبحثی شامل تمامی آزمون ها را روز شنبه 26 دی می توانید از پشتیبان خود دریافت کنید. این کارنامه شامل آزمون 25 دی نیز هست.مطالب مشابه :


کارنامه مبحثی نیم سال اول خود را دریافت کنید

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو کارنامه مبحثی نیم سال اول، شامل
نفرات برتر کنکور سراسری 1389 معرفی شدند

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور سراسری ادامه ی آرشیو کارنامه رتبه های
شرایط بورسیه شدن در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

آموزش قلم چی قلم چی,کنکور سراسری,کارنامه ی بنیاد علمي آموزشي قلمچی در
نفرات برتر در آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

نفرات برتر در آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی کارنامه ی دریافت کارنامه آزمون
درصد نفرات برتر کانون فرهنگی آموزش قلم چی در کنکور سراسری 87 رشته انسانی منطقه دو

درصد نفرات برتر کانون فرهنگی آموزش قلم چی در قلم چی,کنکور سراسری,کارنامه ی آرشیو
تراز و چگونگی تاثیر معدل امتحان نهایی

کانون فرهنگی آموزش قلم چی در درسی نمره ی 10 را کسب کارنامه ی آزمون های کانون
کتاب های برگزیده کنکور93

"منابع تستی و آموزشی متوسط" 30 سال آبی قلم چی " کارنامه ی دریافت کارنامه آزمون های
برچسب :