گزارش کاک کرافت


در سال 1982 پژوهشی در انگلستان با هدایت پروفسور کاک کرافت صورت گرفت که به گزارش کاک کرافت مشهور شد. بنا برا این گزارش که در حوزه ی آموزش ریاضیات انجام گرفت آموزش ریاضی در همه ی سطوح باید در بردارنده ی فرصت هایی چند باشد که عبارتند از:

1- توضیح و توصیف مطالب توسط معلم ریاضی

2- تقویت و گسترش بحث پیرامون مطالب درسی ریاضی میان شاگردان و معلمان و شاگردان با یکدیگر

3- انجام فعالیت های عملی مناسب در ریاضیات

4- تمرین در خصوص مهارت های اساسی و معمولی ریاضیات و تحکیم آنها

5- حل مسئله شامل کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره و موقعیت های ملموس

6- گسترش و تقویت فعالیت های تحقیقاتی


مطالب مشابه :


آدرس ستادهاي اسكان فرهنگيان كشور(استانها)

تبريز ـ خيابان طالقاني ـ تقاطع 17 شهريور ـ جنب خانه معلم مشهد ـ ميدان عدالت_ پايين يزد
معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت رشته‌‌هاي‌ ‌ تحصيلي‌ ‌‌متمركز مراكز تربيت ‌‌معلم‌

چند برابر ظرفيت رشته‌‌هاي‌ ‌ تحصيلي‌ ‌‌متمركز مراكز تربيت ‌‌معلم خانه معلم: يزد
آدرس ستادهاي اسكان فرهنگيان كشور(استانها)

تبريز ـ خيابان طالقاني ـ تقاطع 17 شهريور ـ جنب خانه معلم مشهد ـ ميدان عدالت_ پايين يزد
خرکاری دریای علم است

چگونه است و مقام معلم چه ارج و منزلتی دانشگاه فردوسی مشهد در خانه رياضيات يزد.
بشرويه 56

رشته آموزش ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع خانه رياضيات يزد. های یک معلم.
گرامی‌داشت هفته معلم

گرامی‌داشت هفته معلم کتاب‌خانه سیار روستایی تفت و مركز شماره یک يزد.
گزارش کاک کرافت

رشته آموزش ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع روزانه ي يك معلم. خانه رياضيات يزد.
برچسب :