گلهای رنگارنگ فول آرشیو 150 - 100

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 1 مخصوص هدیه به دانشمندان شرکت کننده در سمینار خلیج فارس

زمان برنامه :۲۶:۵۰ دقیقه

حجم برنامه :۳۶/۹ مگابایت

شعر ابتدا :

می خواه و گل افشان کن از دهر چه میجوئی

این گفت سحر گه گل بلبل تو چه میگوی

مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را

لب گیری و رخ بوسی می نوشی و گل بوئی

آهنگ :

خواننده تصنیف :شهیدی

خواننده آواز :شهیدی

گوینده :

شاعر :

مطلع تصنیف :

در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم

مطلع آواز :

می خواه و گل افشان کن از دهر چه میجوئی

همکاری :

اعلام برنامه :

اعلام شماره:

http://www.mediafire.com/?sbpb94i2ebz4x4m

 

 

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 2 مخصوص نهمین سال تاسیس گلها و تقدیم به هنر مندان

زمان برنامه : ۱:۰۱:۱۸ ساعت

حجم برنامه :۸/۱۳ مگابایت

شعر ابتدا :

آهنگ :

خواننده تصنیف :مرضیه / شهیدی / الهه / شهیدی / سیما بینا / الهه / پوران / الهه

خواننده آواز :عبدالعلی وزیری / ذبیحی / گلپایگانی / شهیدی

گوینده :

شاعر :

مطلع تصنیف :

مطلع آواز :

همکاری :احمد عبادی /

اعلام برنامه :

اعلام شماره:

http://www.mediafire.com/?ayun4akmxnl59wd

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 100 بدون اعلام شماره

خواننده : مرضیه

زمان برنامه : ۲۶:۱۷ دقیقه

شعر مطلع : مولانا

جانا زتو بیزار شوم نی نی نی

جز با تو کسی یار شوم نی نی نی

در باغ وصالت چو همه گل بینم

سرگشته هر خار شوم نی نی نی

اشعار دیگر : صائب تبریزی

همکاری : تجویدی / شاهپور حاتمی / مجیدی - ضرب /

آهنگ : ترانه ای قدیمی در ماهور

مرو مرو زعشرت خانه دل که می میجوشد از پیمانه دل

http://www.4shared.com/audio/cKz9VS3j/100Golhaye_Rangarang_100.html

 

گلهای رنگارنگ شماره 101 بدون اعلام شماره

زمان : ۳۰:۱۰ دقیقه

حجم برنامه : ۳۹۷۶ کیلو بایت

خواننده : مرضیه / اکبر گلپایگانی

اشعار : عراقی / مولانا / رهی معیری

اشعار ابتدائی : عراقی

گرمی دلها بود از ناله جانسوز من خنده گلها بود از گریه مستانه ام

هم عنانم با صبا سرگشته ام سر گشته ام هم زبانم با پری دیوانه ام دیوانه ام

ابتدای تصنیف با صدای مرضیه :

از غم دل ناله ها دارم نباشد دردم را دوائی

کجائی ای ساقی کجائی جامی که مرا دیوانه کند

ابتدای غزل با صدای گلپایگانی :

بس که جان بر آتش غم سوختیم در حرم رفتیم و محرم سوختیم

چون بر آوردیم با عشقش دمی دم فرو بستیم و همدم سوختیم

http://www.4shared.com/audio/Gw9xaDao/101Golhaye_Rangarang_101.html

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 102 بدون اعلام شماره

زمان برنامه : ۲۸:۱۷ دقیقه

حجم برنامه : ۳۳۱۵ کیلو بایت

اشعار ابتدائی : خاقانی

کاشکی جز تو کسی داشتمی یا به تو دست رسی داشتمی

یا در این غم که مرا هردم هست همدم خویش کسی داشتمی

دیگر اشعار بترتیب : باباطاهر / صحاب / معینی

آهنگ : شوشتری از علی تجویدی

همکاری : حسن کسائی / ؟ /

خواننده : ؟

http://www.4shared.com/audio/RnOyxG-d/102Golhaye_Rangarang_102.html

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 103 بدون اعلام شماره

زمان برنامه : ۲۹:۳۷ دقیقه

حجم : ۲۷۷۶۲ کیلوبایت

دو بیت ابتدائی برنامه از : حکیم سنائی

جز یاد تو دل به هرچه بستم توبه بی ذکر تو هرجای نشستم توبه

در حضرت تو توبه شکستم توبه زین توبه که صد بار شکستم توبه

دیگر اشعار از :غزل عراقی / ابوالحسن ورزی / زهره /

همکاران : عبادی / کسائی / خالدی / ورزنده / ضرب همدانیان

خواننده : بنان

آهنگ : دشتی

دو بیت شروع غزل:

رفتی از این دیار و ندادی خبر مرا نشنیدی از کسی که چه آمد به سر مرا

گفتم که سر به دامن آسودگی نهم آسوده کی گذاشت دل دربدر مرا

http://www.4shared.com/audio/qdWJygIK/103GR_103_HQ_Banan_Dashti.html

 

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 104 بدون اعلام شماره

زمان برنام : ۳۲:۱۳ دقیقه

حجم برنامه : ۳۰۳۹۶ کیلو بایت

شعر ابتدائی از : حبیب خراسانی

خداوندا عجب شوریده رائیم چنین بی دانش و بی دل چرائیم

یکی پوید ره مسجد یکی دیر از این سو رانده زان سو مانده مائیم

غزل : عماد

دامن از چنگ غم یار رها خواهم کرد گره از کار دل خون شده وا خواهم کرد

در دلی نیست نشانی ز وفا من هم نیز گر کند عمر وفا ترک وفا خواهم کرد

شعر : عماد خراسانی / سعدی / ؟ /

همکاری : محجوبی / کسائی / شنجرفی / تجویدی / همدانیان

حواننده : مرضیه

http://www.4shared.com/audio/3KgDD2hL/104Golhaye_Rangarang_104__Marz.html

 

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 105 بدون اعلام شماره

زمان : ۲۹:۳۶ دقیقه

حجم : ۲۷۷۶۷ کیلو بایت

شعر ابتدای برنامه :

زتو سرمست و خمارم خبر از خویش ندارم

سر اندیشه ندارم که تمنای تو دارم

اشعار : مولانا / عطار / زهره / خواجو

همکاری : محجوبی تجویدی / شنجرفی / همدانیان

خواننده : مرضیه

http://www.4shared.com/audio/0Z0GQZ13/105_GR-105-Marziyeh-1.html

 

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 106 با اعلام شماره

زمان : ۲۳:۲۷ دقیقه

حجم : ۲۹۷۵۲ کیلو بایت

در ابتدای برنامه پس از اعلام شماره گوینده به آگاهی میرساند :

این برنامه در پاسخ ابراز لطف خاص آقایان حسن شهباز و شهیدی و بیست تن از هنر دوستان دیگر است

و سپس گوینده دوباره اعلام میکند : گلهای رنگارنگ

اشعار اولیه : عطار

گرچه زتو هر روزم صد فتنه دگر خیزد در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد

تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم آری همه رسوائی اول ز نظر خیزد

غزل دوم : مولانا جلال الدین محمدمولوی

غزل سوم : علی اشتری

خواننده : بنان

همکاری : مجد /

غزل پایان برنامه : مولانا

http://www.4shared.com/audio/IITR2XDB/106Golhaye_Rangarang_106____.html

 

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 107 با اعلام شماره

زمان برنامه : ۲۹:۳۳ دقیقه

حجم برنامه : ۲۷۷۱۷ کیلو بایت

در ثانیه های آغاز گوینده مرد اعلام گلهای رنگارنگ شماره ۱۰۷ را مینماید

سپس در ۴۴ ثانیه خانم گوینده اعلام میکند گلهای رنگارنگ

شعر ابتدای برنامه : مولانا

از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه سرمست می عشقم کم ده دو سه پیمانه

من با تو همی گفتم کز عشق بلا خیزد هان ای دل دیوانه هشیار شدی یا نِه

دیگر اشعار از : عراقی / شیخ بهائی /

همکاری : صبا / محجوبی / کسائی / تجویدی / ورزنده / مجد / خالدی / ضرب - همدانیان

خواننده : عبدالعلی وزیری

http://www.4shared.com/audio/Sklegp9U/107Golhaye_Rangarang_No_107_-_.html

 

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 109 با اعلام شماره

زمان برنامه :۲۶:۲۲ دقیقه

حجم برنامه : ۲۴۷۲۶ کیلو بایت

در ثانیه اول گوینده مرد اعلام میکند گلهای رنگارنگ شماره ۱۰۹

سپس گوینده زن اعلام گلهای رنگارنگ میکند

شعر ابتدائی : عطار

گرچه زتو هر روزم صد فتنه دگر خیزد در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد

تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم آری همه رسوائی اول زنظر خیزد

دیگر اشعار از : حواجو / مولانا / ناظر زاده کرمانی / سعدی /

خواننده : بنان / مرضیه

همکاری : صبا / محجوبی / تجویدی / سر خوش / تهرانی / ورزنده / شیر خدائی

آهنگ : سه گاه

http://www.4shared.com/audio/LmWyVvFA/109Golhaye_Rangarang_No_109_-_.html

 

 

گلهای رنگارنگ شماره 114 با اعلام شماره

زمان برنامه : ۳۲:۴۴ دقیقه

حجم برنامه : ۳۰۶۸۸ کیلو بایت

اعلام شماره برنامه در ابتدا توسط گوینده مرد

سپس اعلام ( گلهای رنگارنگ) توسط گوینده خانم و قرائت شعر ابتدائی از عطار

درد دل را دوا نمیدانم گم شدم سر زپا نمیدانم

از بوی عشق تو چنان مستم که ثواب از خطا نمیدانم

دیگر اشعار از : مولانا / ؟ / عراقی /

همکاری : تجویدی / محجوبی / ورزنده / فرهنگ شریف / ضرب حسین /

آهنگ : شور

خواننده : مرضیه

http://www.4shared.com/audio/meJa6QqS/114-GR-Marziyeh.html

 


مطالب مشابه :


یک شاخه گل فول آرشیو 150 - 100

شاعر :اشعار متن ادیب السلطنه سمیعی ( عطا ) مطلع تصنیف : همکاری : اعلام برنامه : اعلام شماره:
یک شاخه گل فول آرشیو 200 - 150

شاعر :ترانه و اشعار متن رهی معیری / دو بیت ابتدا رابعـــــــــــه همکاری : اعلام برنامه :
گلهای رنگارنگ فول آرشیو 150 - 100

همکاری : اعلام برنامه : اعلام برنامه : در اوایل و در متن برنامه دارد. اعلام شماره :
فرم اعلام همکاری با مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار؛

حقوقدان مهدوی-محمدرضا شجاعی - فرم اعلام همکاری با مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار؛ - وکالت و
گلهای رنگارنگ فول آرشیو 300 - 250

همکاری : اعلام برنامه : دارد در متن و متن مجموعـه ای از ترانه هـای قدیمی |
یک شاخه گل فول آرشیو 250 - 200

اعلام برنامه :دارد در متن برنامه . اعلام شماره: دریافت اطلاعات : همکاری : اعلام برنامه :
برچسب :