متن ادبی امام زمان

صلی الله علیک یا صاحب الزمان

 

غایب همیشه حاضر

چگونه وجودش را به تصوير تعريف در آورم، در حالی كه همه جا هست. در همه دلها، و چگونه منكر بودنش باشم در حالي كه همه چيز به يمن وجود مبارك او كه حجت خداست پا بر جاست. بازدم نفسهاي عميق نازنينش ارمغان بهار دارد. و حزن ناله هاي غريبانه اش خزان و جدايي نجوا مي كند.                                                   

هنگامي كه كه خوشحال است زمين و زمان مي خندد و آن سان كه شانه هاي او به هر دليل از گريه مي لرزد زمين و زمان آشوب مي شود.     

او غایب هميشه حاضر در هر جاست، كه به يادش هستند و دوستش دارند و غريب، در جايي است، كه غبار جهل اذهانشان را فرا گرفته است.

شايد حضورش را در زمانهايي خواص بيشتر از دقّت­هاي ديگر احساس ­کنند. ولي بي انصافي و كم لطفي است كه او را در جايي محدود كنند، او همه جاست حضور گرمي كه مادامي كه حواسمان باشد گرمي وجودش را احساس كنيم و چون غفلت كنيم ناخواسته منكر وجودش مي شويم.                                                      

بايد همواره ياد آور شويم كه نديدن ما دليل نبودن او نيست، او هميشه همه جا مهمان و حاضر است، كه يادش آنجا زنده است و بر سر همه سفره­هايي است كه فرا مي خوانندش، پدر مهربان و هميشه بيدار همگان، چون كوه پايدار و استوار است.                                             

دوستش مي داريم و سلامتش را

و حضورش را با ظهورش

                                                               خواستاريم.

 


مطالب مشابه :


متن ادبی فوق العاده زیبا درباره امام زمان(عج)

متن ادبی فوق العاده زیبا درباره امام زمان(عج) عطر
متن ادبی فوق العاده زیبا درباره امام زمان(عج)

باسلام و سپاس فراوان از این که به عشق آقا امام زمان به ستاره سهیل تشریف آوردید. از دانش
متن ادبی درباره امام زمان(عج)

باسلام و سپاس فراوان از این که به عشق آقا امام زمان به ستاره سهیل تشریف آوردید. از دانش
متن ادبی زیبا درباره امام زمان(عج)

باسلام و سپاس فراوان از این که به عشق آقا امام زمان به ستاره سهیل تشریف آوردید. از دانش
متن ادبی امام زمان

این گونه در گوش زمان ماندگار خواهیم ماند - متن ادبی امام زمان - آموزش فن بیان و گویندگی و متون
متن ادبی زیبا درباره امام زمان(عج)

متن ادبی زیبا درباره امام زمان متن ادبی زیبا درباره امام زمان
متن ادبی زیبا راجع به امام زمان (عج)

این گونه در گوش زمان ماندگار خواهیم ماند - متن ادبی زیبا راجع به امام زمان (عج) - آموزش فن بیان
متن ادبی فوق العاده درباره امام زمان(عج)

باسلام و سپاس فراوان از این که به عشق آقا امام زمان به ستاره سهیل تشریف آوردید. از دانش
برچسب :