طالقان به تنكابن

زندگي بال و پري دارد به وسعت مرگ

پرشي دارد به اندازه عشق

زندگي چيزي نيست كه لب طاقچه عادت از ياد و من و تو برود

زندگي جذبه دستي است كه مي چيند

زندگي نوبر انجير سياه ، در دهان گس تابستان است

زندگي ، بُعد درخت است به چشم حشره

زندگي تجربه شب پره در تاريكي است            "سهراب سپهري"

Taleghan%20to%20Tonekabon_01.jpg

نمای ارتفاعات طالقان از روی گردنه میش چال 

از مدتها قبل در فكر سفر از طالقان به شهسوار بودم ولي يا همسفر خوب پيدا نميكردم و يا اگر پيدا ميكردم شرايط طوري رقم ميخورد كه امكان رفتن براي من محيا نبود .

Taleghan%20to%20Tonekabon_16.JPG 

در نهايت اين فكر در تاريخ 7 و 8 مهرماه با همراهاني خوب و صميمي به اجرا در آمد و در يك گروه 4 نفره با كوله هايي سنگين از روستاي پراچان واقع در منتهي اليه طالقان تا روستاي شهرستان در منتهي اليه شهسوار ( تنكابن ) پياده طي كرديم .

Taleghan%20to%20Tonekabon_10.JPG 

روز چهارشنبه بعد از ظهر با كرايه كردن يك تاكسي بصورت دربست از تهران خود را به روستاي پراچان مي رسانيم . زمين باران خورده و خيس و بوي خاك دليلي بر بارش باران بود كه مرا سخت نگران كرده بود ، در روزهاي قبل تقريبا" هر روز وضعيت هوا را چك كرده بودم و همه چيز خوب بود .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_11.JPG

پراچان ، روستايي در منتهي اليه شمال دره طالقان از جمله آباديهاي بزرگي است كه از منطقه عمومي دره جدا افتاده و در نقطه اي فوق العاده سردسير در دل دامنه هاي گردونكوه با قلل ، يالها و راههاي باستاني اش تنها مانده است .

Taleghan%20to%20Tonekabon_17.JPG 

اينجا نقطه اصلي ابتداي دو راه است : از پراچان به كلاردشت و از پراچان به دره سه هزار كه هدف اصلي ما در اين برنامه از پراچان به دره سه هزار است .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_18.JPG

با راهنمايي يكي از روستائيان ، چادرمان را در داخل ساختماني نيمه كاره برپا ميكنيم كه از بارش احتمالي باران در امان باشيم و با خوردن شام خيلي زود به خواب ميريم چرا كه روز پنجشنبه برنامه فوق العاده سنگيني را بايستي اجرا كنيم .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_19.JPG

اثری زیبا از خدا

ساعت 4:30 بامداد با صداي زنگ موبايل من از خواب بيدار ميشويم و با جمع و جور كردن چادر و كوله ها ساعت 5:45 از جاده كنار رودخانه به سمت شمال شروع به حركت ميكنيم .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_20.JPG

هوا فوق العاده تميز و خنك است و روشنايي نسبي پديدار شده و آسمان به شكر خدا آبي و بوي نم باران همه جا پراكنده شده و گروه كوچك ما با انرژي فراوان و به عشق ديدار از مناطق زيبا و ديدني به پيش مي رود .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_21.JPG

پس از چند كيلومتري پياده روي متوجه ميشويم كه  در روزها و يا شايد ماههاي گذشته سيلي ويرانگر جاده خاكي كه در طول مسير قرار داشته و در نهايت به يك معدن منتهي مي شده را تقريبا" از بين برده .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_22.JPG

ساعت 8 تا 8:30 را اختصاص به صبحانه ميدهيم و پس از كمي پياده روي در جاده سيل زده ساعت 9 صبح به كانكس سفيدي مي رسيم كه گويا انتهاي جاده و همان معدن است .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_04.JPG

پس از عبور از منطقه اي بنام دوآب كه محل اتصال آب رودخانه دو دره ميباشد به سمت تپه ماهورها رفته و در ساعت 10:30 به سنگ زيبا و عجيبي بنام سنگ دروازه مي رسيم .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_03.JPG

سنگ دروازه

عكاسي از سنگ دروازه 45 دقيقه به درازا ميكشد و بلاخره با غرولندهاي من گروه حركت ميكند . در ساعت 12:15 به دشت زيباي چمن تخت مي رسيم كه منظره فوق العاده كوههاي اطرافش ما را محو خود كرده است .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_05.JPG

دشت پيازچال

در كمتر از 15 دقيقه كوهپيمايي به دشت سرسبزي ديگري بنام پيازچال مي رسيم كه چشمه آبي گوارا در كنار خود دارد و مكان مناسبي براي برپا كردن چادر و اطراق است .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_06.JPG

در نزدیکی دُمچه

پس از كمي استراحت دستگاه جي پي اس مسير غرب را نشان ميدهد لذا از تپه مجاور آن بالا رفته و سپس با يك تروارس طولاني در ساعت 14:20 به گوسفندسراي دُمچه مي رسيم .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_07.JPG

دُمچه

اگر از دُمچه به سمت شمال حركت كنيد به حصارچال و سپس كلاردشت خواهيد رسيد و اگر به سمت شمال غرب حركت كنيد به گردنه ميش چال و دره سه هزار و سپس شهسوار ( تنكابن ) خواهيد رسيد .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_08.JPG

تا اينجاي كار 17 كيلومتر كوهپيمايي كرده ايم ، گروههاي كوهنوردي معمولا" شب را در دُمچه مي مانند و روز بعد ادامه مسير مي دهند ولي ما ميخواهيم راه دو روزه را يكروزه طي كنيم .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_09.JPG

تا ساعت 15 ناهار مختصري مي خوريم و دوباره ادامه ميدهيم ، ابتدا مسير به سمت شمال است ولي بعد از عبور از يك چشمه پرآب مسير به سمت غرب تغيير ميكند و با يك تراورس طولاني در ساعت 18 در روي گردنه ميش چال به ارتفاع 4000 متر مي ايستيم .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_02.jpg

از روي گردنه ميش چال ميتوان غير از قلل مرتفع بالاي 4000 متر تخت سليمان مانند ميش چال ، هفت خوان ، گردونكوه و منار، دره 3000 و دره هاي منتهي به طالقان را نيز تماشا كنيم .

Taleghan%20to%20Tonekabon_12.JPG 

هوا روي به تاريكي است و دماي هوا در اين ارتفاع تقريبا" صفر است ، لذا خيلي سريع به دره 3000 عميق سرازير ميشويم ، پس از 200 متر فرود با زيگزاگهاي متوالي از شيب سنگلاخي به دشت مسطحي مي رسيم كه مكان خوبي جهت چادر زدن است .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_26.JPG

ما تصميم گرفته بوديم شب را در كنار آبگرم سه هزار بگذرانيم لذا با استفاده از چراغ قوه و با اتكا به دستگاه جي پي اس در تاريكي مطلق تا ساعت 23 ادامه مسير ميدهيم و دقيقا" در كنار چشمه هاي آبگرم سه هزار چادرمان را برپا ميكنيم .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_15.JPG

صبح زود از شوق آبگرم بيدار ميشويم و در هواي خنك صبحگاهي وارد آبگرم گوگردي دره سه هزار ميشويم كه به نظر در گودالي غار مانند قرار دارد و با آبي با درجه حرارت حدود 30 درجه سانتيگراد

 Taleghan%20to%20Tonekabon_13.JPG

عمق حوضچه آبگرم تقريبا" به 70 تا 80 سانتي متر مي رسد و براحتي ميتوانيد در آن بنشينيد و به استراحت بپردازيد ، چشمه هاي آبگرم بطور شبانه روز در حال توليد آبگرم هستند و آب حوضچه هميشه در حال تخليه است .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_25.JPG

اين حوضچه ظرفيت حدود 10 نفر را دارد ، در كنار اين حوضچه دهانه غار مانند ديگري وجود دارد كه آبگرم گوگردي ديگري از دل كوه به بيرون مي جهد و وسايل استحمام در كنار قرار دارد . هر ساله در فصل تابستان خيل مشتاقان براي رسيدن به آبگرم از دره سه هزار تا اينجا بالا مي آيند .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_24.JPG

پرش نه چندان موفق محمد گائيني

ساعت 9 صبح با جمع و جور كردن كوله ها ، مسير زيباي دره 3000 را به سمت روستاي شهرستان پيش مي گيريم و در نهايت پس از 3 ساعت و 10 كيلومتر كوهپيمايي و گذر از روستاهاي ميانرود ، درجان ، سرن به روستاي شهرستان مي رسيم و از آنجا به يك سواري به تنكابن و سپس راهي تهران ميشويم .

 Taleghan%20to%20Tonekabon_27.JPG

نكات مهم :

·         فاصله روستاي پراچان تا آبگرم دره سه هزار 38 كيلومتر و تا روستاي شهرستان 49 كيلومتر اندازه گيري شد.

·         مدت زمان كوهپيمايي با كوله هاي سنگين تا گردنه ميش چال 12 ساعت و تا آبگرم 17 ساعت اندازه گيري شد.

·         پيشنهاد ميكنم شب اول را در گوسفندسراي دمچه به سر ببريد و شب دوم را در آبگرم سه هزار و روز سوم پايان برنامه باشد .

Taleghan%20to%20Tonekabon_28.JPG

محيط پيرامون روستاي درجان

·         در صورت هماهنگي قبلي با روستاييان پراچان ميتوانيد كوله هاي سنگين را تا دمچه و يا احتمالا" تا گردنه ميش چال به باربرهاي قاطرچي بسپاريد .

·         قبل از انجام اين برنامه حتما" پيش بيني هاي هوا را فراموش نكنيد .

و با تشكر از آقاي محمد شاكري بخاطر اطلاعات دقيق جي پي اس اين مسير

گزارش ديگر همنوردان :

وبلاگ پرسه بر زمين


مطالب مشابه :


منطقه ييلاقي سه هزار تنكابن

مازندران شناسی - منطقه ييلاقي سه هزار تنكابن - هر چی که در مورد مازندران و ساری و هولا باشه رو
نشتارود

نشتارود در فاصله 5 كيلومتري شمال شرقي شهر تنكابن قرار دارد . پيش بيني هواي فردا
نگاهي کوتاه به شهرستان تنکابن

تنكابن پيش از اين جزو گيلان به شمار مي‌آمده وحد خاوري آن به نمك آبرود پيش بيني هواي فردا
جاده الموت - تنکابن ، یک گزارش مفصل

ارتباط دارم پس هستم - جاده الموت - تنکابن ، یک گزارش مفصل -
غار "دانيال" سلمانشهر تنكابن بي‌نظير، اما ناشناخته

غار "دانيال" سلمانشهر واقع در شهرستان تنكابن يكي از اين مناظر هواي خنك و و دلپذير داخل
سفرنامه منطقه ييلاقي سه هزار تنكابن (روستاي حلوان)-13بهمن ماه 89

سفرنامه منطقه ييلاقي سه هزار تنكابن اي، رودخانه پر آب و هواي مطبوع به همراه آبشار ها و
قابل توجه شهرداري تنكابن

قابل توجه شهرداري تنكابن. كردي مي توانستي يك چايي داغ را در هواي سرد و باراني آنجا با
از رامسر تا نوشهر

جمعيت سه ميليوني استان مازندران در شهرستانهاي نور، نوشهر، چالوس، تنكابن و و هواي مطبوع
تنكابن شهري زيبا؟چون

دريا - تنكابن شهري زيبا؟چون - ××× شهرستان باصفا و زیبای تنكابن با جنگل‌های معروف و دیدنی
طالقان به تنكابن

ایران سرزمین من - طالقان به تنكابن - خاطره نویسی و اطلاعات در رابطه با مناطق مختلف ایران
برچسب :