فاصله

وقتی می شود فاصله گرفت بیهوده نمی جنگم! چرا باید بیهود جنگید برای چیزهایی که نمی توانی تغییرشان بدهی ؟ وقتی می شود دقایق عمرت را با ادم های خوب بگذرانی چرا باید لحظه هایت را صرف ادم هایی کنی که که بیهوده تو را می رنجانند گاه با کلامشان و گاه با عملشان؟وقتی می توانی برای خودت دنیایی جدید بسازی چرا باید در افکار کهنه و باورهای فرسوده دست و پا زد؟در  رندگی همیشه جنگیدن خوب نیست.جنگیدن فرسایش می آورد.گاهی باید خود را از برخی قضایا دور نگه داشت باید سهمی برای روح خود قایل شد تا آرمش را تجربه کنی.دست و پا زدن دایم در زندگی  و خود را در هزارتوی مشکلات پیچاندن کار عاقلانه ای نیست.

این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هر کسی که رنجم می دهد! برای هر کسی که با حسادت های بچه گانه اش آرامشم را به هم می ریزد! از آدم هایی که زیاد دروغ می گویند فاصله می گیرم از ادم هایی که زیاد ظلم می کنند فاصله می گیرم! از آدم هایی که حرمت دل دیگران را نگه نمی دارند فاصله می گیرم... با حقارت بعضی دل ها نباید جنگید باید نادیدشان گرفت و گذشت... 

من ایمان دارم کسی که دلتنگ آسمان باشد بیهوده برای رنج های زمینی دلگیر نمی شود! این را مدام با خودم تکرار می کنم و می گذرم از کنار آدم هایی که دست دادن های گرم شان، هرگز حسادت چشم های شان را از یادم نبرده است...


مطالب مشابه :


خدایا صبر ...

ام اس من - خدایا صبر - رفت تازه دیده ام اس ام اساشو. شوکه شده ام
ضرب المثل های رایج در کهگیلویه

صبروتحمل درمسائل اجتماعی هرکه دیرتراومه
نام تهیه کننده:عرفان خرم فر نام درس:مجموعه سوالات تستی ،اجتماعی،

الف) صبروتحمل ب)اعتراضج) بی تفاوتی. 39-یک خانواده
مهدی بیا

اندرسرراه تو من صبروتحمل تابه
106 - غروب دلتنگ پاییزی

خداغمم زیاده صبروتحمل بده خواهش
فاصله

به من راه ورسم زندگي آموختند.آنان كه به من بي اعتنائي كردند به من صبروتحمل آموختند.آنان
درسهای آموزندۀ قیام امام حسین (ع)وزینب(سلام الله علیها) واحساس شخصیت(شهیدمطهری)

مبادا وساوس شیطانی برتومسلط بشود وحلم راازتو برباید، صبروتحمل راازتوبرباید.
خدا فراموشم نمی کند...

صبروتحمل خواستار
5آذرتولدم

،فردا روزیه که دوست داشتم هیچ وقت وجود داشت،آخه مگه یه انسان چقدر صبروتحمل می تونه
برچسب :