رومیزی

چند مدل رومیزی که لادن جون برام فرستاده اینجا براتون میذارم

توضیحی که دارم اینه که بافت همه این رومیزیها از مدل  رومیزی ۳ پیروی می کنه و فقط طبق سلیقه بافت بعضی از قسمتهای رو میزی ادامه پیدا کرده و به این شکلهای زیبا در اومده.

لادن خانم دستت درد نکنه عزیز

رومیزی2

رومیزی4

رومیزی5

رومیزی6

رومیزی7


مطالب مشابه :


آموزش ساخت گل رز مدل1

آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج کریستال بعدی را هم ازسمت زیر گلبرگ وارد سیم دانلود آهنگ
تزئین جام و ... مدل2

آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج و کریستال آموزش ساخت گلهای کریستالی دانلود آهنگ جدید
گل لیلیوم

آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج کریستال دوم رو از سمت زیر کریستال یا سمت دانلود آهنگ
رومیزی

آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج و کریستال کریستال دانلود آهنگ
گل کوکب مدل2

آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج و کریستال آموزش ساخت گلهای کریستالی دانلود آهنگ جدید
گل سنبل مدل 2

آموزش ساخت گلهای طبق شکل های 9 تا 12 به سیم بلندتر دو کریستال دیگر وارد دانلود آهنگ جدید
گل شقایق

آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج و کریستال آموزش ساخت گلهای کریستالی دانلود آهنگ جدید
برچسب :