تصوير شناسنامه + متن+ سند دهباني مرحوم نورعلي نعمتي وناشي


با تشكر از آقايان بزرگوار حكمت و فرزندشان محمد رضا نعمتي در ارسال اين مطلب و سلامتي و موفقيت برايشان آرزو منديم.


شناسنامه :


بنام خداوند عدالت پرور

متنکامل استشهاد محلی کدخدائی مرحوم نورعلی نعمتی به شرح زیر می باشد ضمنا با توجه به قدیمی بودن ادبیات متن امکان عدم انطباق با متن اصلی وجود دارد:

اینجانبان خرده مالکین قریه وناش دهستان الموت آقای نورعلی نعمتی وناشی بشناسنامه شماره....فرزند مشهدی میرزاخان را به سمت دهبانی قریه وناش به ماده های زیرین مبتنی نمودیم. ماده1- کاملا امورات محلی را محافظت نماید. ماده2- کدخدا در قسمت امور محلی از هر حیث نباید امتیاز وملاحظه بین فامیلی وغیرفامیلی را بنمایند ماده3- درموقع بهارباید جلوگیری ازگوسفند که درعلف چین نروندونچرانند اگر خسارت زدند باتصدیق معتمدین محلی خسارت وارد بصاحب ملک برگردد. ماده4- باید در موقع تعمیر جوب چند نفر تعیین از روی حقانیت مواجب را معلوم نماید وجوب رادرست نماید وحقوق انها در عهده مالکین است. ماده5- با حضور معتمدین تعیین میراب نمایند مزد آنهم با مالکین است. ماده6- باید جلوگیری از قطع اشجار هورس نماید.ماده 7- در موقع نظام وظیفه بشور وقول معتمدین رفتار نماید. ماده 8- مخارجات بخشداروثبت آماروسایر دوائر دولتی که مربوط به عمومی است.ماده9- مخارجات محلی ازمامورین دولتی وپول جوب ومیراب ملکی است ونه خانه واری.ماده10- مامورینکه نسبت به شکایت اشخاص امدند نه به کدخدا ونه به عموم،هرکی عارض شد محل معروض است. ماده11-مامورانیکه برای مهمانی وچیزهای دیگر آمدند یک نفر باشد بر عهده کدخدا می باشد. ماده12- راجع به اجاره دادن علفچر باید بصلاح چهار نفر معتمدین باشد. ماده13- موقع اجاره عمومی مرتع همگی فرا ائیم با اطلاع پیرمردان محلی ماده14- تاهروقتیکه از دهبان نامبرده خیانتی مشاهده نشد وبا کمال دقت بمواد بالا رفتارکرد اختصاص به یکساله ندارد ماده15- شخص کدخدا به مندرجات در بالارفتار نکرد خسارت محلی را عهده دار وپانصدریال به صندوق دهداری تحویل و مجازات قانونی را همراه دارد.ماده16- اگر مالکین هم بطاعت دهبان نشدند وبر خلاف رفتار کردند هر نفری که محرک ومسبب است پانصد ریال به صندوق خزینه محلی بدهد ومجازات هم بشود وخسارت وارده محلی را هم بدهد.ماده17- فرد دهبان علف چین معروف به دربند منافعش مال کدخداست یابچیند یااجاره بدهدو سهم یکعصر دان شیر گله وهر خانه یک عمله و مبلغ ده ریال همه به دهبان تحویل نمایند وحذر نیاورند.این نوشته سنواتی در خط کدخدائی تحریر شد بتاریخ24/04/1326.

مندرجات در بالا را تصدیق مینمایم وقبول دارم.

اثر انگشت سبابه دست راست نورعلی نعمتی

اثار انگشت اقایان:

آقابالا کاظمی- براتعلی اسماعیلی- محمد تقی کشتکار- محمدشاه کاظمی- رمضان شعبانی- مطلب کاظمی- نوروز باقری- مقصود معصومی- ناظر باقری- بخشعلی باقری- عظیم لطفی- رضاباقری- رحیم باقری- خالو قربان معصومی- صدراله باقری- محرم کشتکار- علی کرم بابائی- فرضعلی کشتکار- مسلم شعبانی- مظفر باقری- فرج اله کشتکار- داوود باقری- اکبر کاظمی- میرزا علی باقری- هاشم رضائی- مشهدی جعفر بابائی- مشهدی علی بک باقری- روح اله معصومی- جانعلی باقری- صفر علی باقری- اسماعیل کاظمی- جهانگیر یوسفی- گلعلی عبدلی- علی اوسط نصیری- شمسعلی خانی- قدم کشتکار- ابوطالب کاظمی- یاورکاظمی- مسیح کاظمی

(متن حاشیه:تعهد کدخدا ومالکین که در حضور اینجانب امضاء و انگشتها مورد گواهی است."اثر امضائ اقای شمس...؟")اصل سند را با دانلود از آدرس زير مشاهده فرماييد.( بر آدرس زیر کلیک کرده و پس از باز شدن صفحه اي جديد بر كلمه دریافت «دانلود » کلیک کنید)

http://shahzad51.persiangig.com/SCAN0003.PDF/download


مطالب مشابه :


دانلود فرم استشهاد محلی جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه آنها مفقود ش

دانشکده کشاورزی شهریار - دانلود فرم استشهاد محلی جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه آنها مفقود ش - اخبار ، کارت ورود به جلسه ، انتخاب واحد و مشاهده نمرات...
نمونه استشهاد محلی برای پرینت

ترفندهای کلش ودانلودنرم افزارهای اندروید - نمونه استشهاد محلی برای پرینت - ترفندهای کلش ومپ های قوی نرم افزارهای به روزاندرویدحل مشکلات نرم افزاری اموزش - ترفندهای کلش ودانلودنرم افزارهای اندروید.
فرم خام استشهاد محلی

شركت تعاوني مسكن مهرشماره 80 دزفول - فرم خام استشهاد محلی - تهیه زمین باکاربری مسکونی واحداث ساختمان شماره ثبت :3363 تاریخ ثبت :1387/11/30.
تصوير شناسنامه + متن+ سند دهباني مرحوم نورعلي نعمتي وناشي

با تشكر از آقايان بزرگوار حكمت و فرزندشان محمد رضا نعمتي در ارسال اين مطلب و سلامتي و موفقيت برايشان آرزو منديم. شناسنامه : بنام خداوند عدالت پرور. متن کامل استشهاد محلی کدخدائی مرحوم نورعلی نعمتی به شرح زیر می باشد ضمنا با توجه به قدیمی ...
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش حقوقی 3 – تصویر تصویر مصدّق سند مالکیت ...4 – تصویر مصدّق دادنامه و اجراییه استنادی 5 - نسخه ثانی و الخ دادخواست و ضمایم . شرح : ریاست محترم شعبه دادگاه ...
متن گواهی امضاء

ن : در جلسه ۲۲ - ۱/۱۰/۸۲ کانون در جواب دفتر ۲۲ کرج به این سوال ( آیا برای گواهی امضاء فرم های استشهاد محلی گم شدن سند مالکیت و درخواست المثنی باید مالکیت مالک و هویت او احراز شود ؟ ) آمده : (احراز مالکیت برای گواهی امضاء محمل قانونی ندارد علی ای حال ...
مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان وشرایط دریافت مدرک پایان تحصیلات

س )نمونه فرم استشهاد محلی (جهت فارغ التحصیلانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات آنها مفقود شده است.)<#27> ..... 1 –به هنگام مراجعه جهت دریافت هر گونه مدرک، متن پیش نویس و مدارک دریافتی را به دقت مطالعه نموده و در صورتیکه با ...
متن نامه های اداری و رسمی

و عبارتست از: هرمطلبی که درآغاز و ابتدای نوشته وظیفه جذب و جلب داشته و ذهن خواننده را آماده دریافت پیام اصلی نوشته کند" حسن مطلع یا " خوب آغازی از ویژگی های یک نوشته خوب است وعلاوه برتازگی ارتباط منطقی با متن و موضوع داشته باشد. هرنوشته ای دارای مقدمه است . نمی توان به یک باره وارد اصل مطلب شد، زیرا که باعث حیرانی و .... مدارک مربوط به ازدواج / تکفل / استشهاد محلی به پیوست بحضور ارسال می گردد. با تشکر و سپاس. ====نمونه نامه درخواست معافیت از خدمت سربازی به نظام وظیفه======.
مستندكردن نوشته‌‌ها در علوم انسانی

استشهاد اطلاع‌رسان (informational reference): گاه مطالب یك كتاب یا مقاله به‌نوعی در ارتباط با پژوهش است، اما به تشخیص مؤلف، نقل قول آن مطالب در خلال متن، موجب آشفتگی و گسستگی می‌شود و یا فقط برای برخی از خوانندگان مفید است. اگر درجه‌ی فایده و اعتبار چنین مطالبی آن‌قدر زیاد باشد كه نتوان از آن چشم‌پوشی كرد، باید در محل موردنظر ..... در مورد روز‌نامه‌‌های محلی، باید نام شهر پس از عنوان داخل قلاب ذكر گردد. (مگر ‌این‌كه نام شهر، جزیی از عنوان روز‌نامه باشد.) مثال (٣۷): بیات، علی. «آنفلوانزای مرغی در خراسان ...
برچسب :