شعر طنز در باره فساد اداری در دولت کرزی

شکرستان مالستان کم کم کار طنز و شادسازی را در پیش گرفته است. شعر طنزی سراییده که فساد اداری در دولت کرزی را به تصویر می کشد. لالی گون جان قن گوش کین شعر شکرستان مالستان ره:

 

شعرطنز درباره فساد اداری

 

بارداد آخـــــــر درخت آرزویم دوســـــــتان

زندگی تلخ من یکبــــاره گردید گلســـتان

***
فاش می گویم که پول می خواستـــــــم

راه کـــوتاه و میانبـــــــــــــــُریافتــــــــــم

***
 یافتـــــم آخر رهی در دولت کرزی مسـت

تاقیامت نکـــشم از در این سلطان دست.

***
خورشید عیش و نشاطم ناگهان سر زد زدر

بی پولی و غم  بیــرون رفتنـــد از درب دیگرمطالب مشابه :


چهار حدیث از امام علی درباره کار نیک

شعر و حدیث. صفحه چهار حدیث از امام علی درباره کار
شعر درباره شهدا

شهود عشق - شعر درباره شهدا - - شهود عشق ای روشنای خانه امید، ای شهید / ای معنی حماسه جاوید
شعر : کار ما

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ این شعر سهراب رو خیلی دوست دارم و به پ . درباره وبلاگ: از
يك شعر فوق‌العاده درباره‌ي مقام مادر

مادر؛ زيباترين شعر خدا - يك شعر فوق‌العاده درباره‌ي مقام مادر من برای اين کار
شعر طنز در باره فساد اداری در دولت کرزی

شکرستان مالستان کم کم کار طنز و شادسازی را در پیش گرفته است. شعر طنزی سراییده که فساد اداری
6حدیث از امام علی درباره اخلاق

شعر و حدیث - 6حدیث از امام علی درباره اخلاق - چهار حدیث از امام علی درباره کار
شعر درباره‌ی عید نوروز

کلاس ششم 2 - شعر درباره‌ی عید نوروز - کلید باغ ما را ده که فردامان به کار
برچسب :