انیمیشن های بسیار زیبای زیست شناسی

انیمیشن های بسیار زیبای زیست شناسی

 
را مشاهده نمایید

عنوان

دانلود

سایز

1- میتوز و سیتوکینز

کلیک کنید

210kb

2- ساختار گوش

کلیک کنید

173kb

3- پمپ سدیم - پتاسیم

کلیک کنید

1mb

4-  آنتی ژن های سطحی

کلیک کنید

47kb

5- عملکرد هورمون ها

کلیک کنید

475kb

6- لقاح در پستانداران

کلیک کنید

201kb

7- ساختار چشم

کلیک کنید

16kb

8- عملکرد شبکیه چشم

کلیک کنید

51kb

9- عملکرد گوش انسان

کلیک کنید

62kb

10- عملکرد هورمون پروتئینی

کلیک کنید

568kb

11- چرخه زندگی خزه

کلیک کنید

298kb

12- جوانه چشایی

کلیک کنید

54kb

13- تطابق چشم

کلیک کنید

49kb

14- تقسیم میوز

کلیک کنید

130kb

15- مقایسه میتوز و میوز

کلیک کنید

69kb

16- تتراد و نوترکیبی

کلیک کنید

109kb

17- عملکرد هورمون تیروکسین

کلیک کنید

67kb

18- آزمایش مزلسون و استال

کلیک کنید

198kb

19- همانند سازیDNA  -نمونه1

کلیک کنید

149kb

20- همانند سازیDNA  -نمونه2

کلیک کنید

215kb

21- ایمنی سلولی

کلیک کنید

103kb

22- کلون کردن درخت کاج

کلیک کنید

133kb

23- فاگوسیتوز

کلیک کنید

22kb

24- چرخه زندگی سرخس

کلیک کنید

175kb

25-بخش های مو

کلیک کنید

78kb

26- مکانیسم همل هورمون استروئیدی

کلیک کنید

64kb

27- عملکرد هورمون آلدوسترن

کلیک کنید

58kb

28- اسپرم زایی

کلیک کنید

47kb

29- خود تنظیمی منفی

کلیک کنید

71kb

30-تنظیم چرخه سلولی

کلیک کنید

66kb

31- جهش کروموزومی

کلیک کنید

179kb

32- تخمک زایی

کلیک کنید

6kb

33- کروموزوم

کلیک کنید

91kb

34- اپی نفرین و قلب

کلیک کنید

78kb

35- آشنایی با مراحل میوز

کلیک کنید

163kb

36- همانند سازی DNA باکتری

کلیک کنید

80kb

37- عملکرد بخش حلزونی گوش

کلیک کنید

74kb

38- انتقال پیام عصبی در نورون

کلیک کنید

47kb

39- سیناپس نورون-میون

کلیک کنید

97kb

40- مراحل چرخه سلولی

کلیک کنید

449kb

41- رشد جنین در رحم

کلیک کنید

254kb

42- هدایت پیوسته و جهشی در نورون

کلیک کنید

36kb

43- عملکرد هورمون ها

کلیک کنید

68kb

44- ساختار مغز

کلیک کنید

88kb

45- پتانسیل الکتریکی غشاء

کلیک کنید

30kb

46- خط جانبی ماهی ها

کلیک کنید

51kb

47- هدایت و انتقال پیام در نورون

کلیک کنید

28kb

48- فاگوسیتوز و اگزوسیتوز

کلیک کنید

40kb

49- میتوز در سلول گیاهی

کلیک کنید

38kb

50- گسترش سلول های سرطانی

کلیک کنید

67kb

51- هم یوغی باکتری ها

کلیک کنید

651kb

52- عملکرد نورون

  کلیک کنید    

     357kb      

 


مطالب مشابه :


آقای سعید زندیه، دبیر فیزیک و اولین پست من!

رهیار زیر قلم بنده! - آقای سعید زندیه، دبیر فیزیک و اولین پست من! اعجوبه مدرسه رهیار!
امپراطور ریاضی

اینا عکس شاگردای عزیزم تو مدرسه رهیار هستش که موقع امتحان ریاضی میتونن با خودشون سلاح بیارن.
انیمیشن های بسیار زیبای زیست شناسی

مدرسه جمهوری اسلامی ایران در اردن - انیمیشن های بسیار زیبای زیست شناسی - آموزش اطلاع رسانی
نمونه سوالات و آزمون های دوم دبستان

رهیار لینک فرفره کیمیا-مدرسه غیر انتفاعی شکوفه ها پیام مهربانی(شریعت) ★ یـــــــاس
کارت امتیاز

مدرسه جمهوری اسلامی ایران در اردن - کارت امتیاز - آموزش اطلاع »مجتمع آموزشی رهیار
مدرسه ...

یادداشت های پسری که دیگه چهار ساله نیست - مدرسه - "سرنوشت کودکان در دست خانواده هایشان قرار
ماهیت ذره ای نور

مجتمع آموزشی رهیار آموزش سایت مجله ی 31روز مدرسه ی رهیار دانش
افتتاح وب سایت رسمی دپارتمان قرآن مجید مجتمع آموزشی رهیار

باستحضار می رساند وب سایت رسمی دپارتمان قرآن مجید مجتمع آموزشی رهیار مخصوص صبحگاه مدرسه.
مدارس استاندارد

مدرسه قطعه ای از بهشت است که خدا به زمین بخشیده است و معلم پارچه زربفتی مدیر مدرسه رهیار
برچسب :