اهنگ زیبای راز دل هایده

وقتی عاشق شوی راز دلت و گفته نتونی

چقده سخته خدایا چقده سخته خدایا

روز نوروز بچینی گل سرخ بر سر راه نگار فرش کنی

دلبرت بیاد بپرسه کار کیست؟

تو براش گفته نتونی ،چقده سخته خدایا چقده سخته خدایا

دلبرت خنده کنه با دگران، تو بسوزی و براش گریه کنی

دلبرت بیاد بپرسه که چرا؟

تو براش گفته نتونی،چقده سخته خدایا، چقده سخته خدایا

دلبرت سفر کنه تنها شوی، مثل ماهی ها از آب جدا شوی

بتپی، مجنون شوی ،تباه شوی

تو به کس گفته نتونی،چقده سخته خدایا ،چقده سخته خدایا

وقتی عاشق شوی راز دلت و گفته نتونی

چقده سخته خدایا چقده سخته خدایا


مطالب مشابه :


زیباترین شعرهای عاشقانه

خوشنویسی با خودکار - زیباترین شعرهای عاشقانه - سرمشق شکسته &خط تحریری + اموزش خوشنویسی شکسته
یغما گلرویی فریدون مشیری

خوشنویسی با خودکار - یغما گلرویی فریدون مشیری - سرمشق شکسته &خط تحریری + اموزش خوشنویسی شکسته
شعری زیبا از وحشی بافقی

خوشنویسی با خودکار - شعری زیبا از وحشی بافقی - سرمشق شکسته &خط تحریری + اموزش خوشنویسی شکسته
اهنگ زیبای راز دل هایده

خوشنویسی با خودکار - اهنگ زیبای راز دل هایده - سرمشق شکسته &خط تحریری + اموزش خوشنویسی شکسته
مناجات خواجه عبد الله انصاری

خوشنویسی با خودکار - مناجات خواجه عبد الله انصاری - سرمشق شکسته &خط تحریری + اموزش خوشنویسی
آموزش خط تحریری با خودکار(خوشنویسی با خودکار)

آموزش خط تحریری با خودکار (خوشنویسی با خودکار) برای استفاده بهتر میتوانید عکس مربوط به
آموزش خط تحریری با خودکار (خوشنویسی با خودکار)

standard&boushehr&civil - آموزش خط تحریری با خودکار (خوشنویسی با خودکار) - علمي - فرهنگي - سياسي - اجتماعي
کتاب رایگان آموزش کامل خوشنویسی با خودکار

کتاب کامل آموزش خوشنویسی خط نستعلیق با خودکار. صفحه بندی و فرمت سازی : محمد شول. حجم: 6.38 مگا
همایش خوشنویسی با خودکار در یک جلسه به دو شیوه نستعلیق و کاپرپلیت

کارگاه آموزشی خوشنویسی با خودکار روز سوم - چهارشنبه 11/12/1389 از ساعت 15 لغایت 19 محورهای همایش:
آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار

روستای گال ورزقان خاروانا جعفرکامرانی - آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار - توصيف وارايه
برچسب :