لیست کامل داروهای دوپینگی 2010

THE 2010 PROHIBITED LIST

WORLD ANTI-DOPING CODE

Valid 1 January 2010

All

Prohibited Substances shall be considered as “Specified

Substances” except Substances in classes S1, S2.1 to S2.5,

S.4.4 and S6.a, and

Prohibited Methods M1, M2 and M3.

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES

(IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

PROHIBITED SUBSTANCES

S1. ANABOLIC AGENTS

Anabolic agents are prohibited.

1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS)

a. Exogenous

* AAS, including:

1-androstendiol

(5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstendione (5α-

androst-1-ene-3,17-dione)

; bolandiol (19-norandrostenediol); bolasterone;

boldenone; boldione

(androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone;

clostebol; danazol

(17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole);

dehydrochlormethyltestosterone

(4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-

1,4-dien-3-one)

; desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-

17

β-ol); drostanolone; ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol);

fluoxymesterone; formebolone; furazabol

(17β-hydroxy-17α-methyl-5α-

androstano[2,3-c]-furazan)

; gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-

dihydroxyandrost-4-en-3-one)

; mestanolone; mesterolone; metenolone;

methandienone

(17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);

methandriol; methasterone

(2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol);

methyldienolone

(17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); methyl-1-

testosterone

(17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one);

methylnortestosterone

(17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one);

methyltestosterone; metribolone

(methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-

methylestra-4,9,11-trien-3-one)

; mibolerone; nandrolone; 19-

norandrostenedione

(estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol;

norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone;

prostanozol

(17β-hydroxy-5α-androstano[3,2-c] pyrazole); quinbolone;

The Prohibited List 2010

19 September 2009

3

stanozolol; stenbolone; 1-testosterone

(17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-

one)

; tetrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-one);

trenbolone

and other substances with a similar chemical structure or similar

biological effect(s).

b. Endogenous

** AAS when administered exogenously:

androstenediol

(androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-

3,17-dione)

; dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ;

prasterone

(dehydroepiandrosterone, DHEA); testosterone

and the following metabolites and isomers:

5

α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-

3

β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol;

androst-4-ene-3

α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-

3

α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol;

4-androstenediol

(androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-

5-ene-3,17-dione)

; epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; 3α-hydroxy-

5

α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-

norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

2.

Other Anabolic Agents, including but not limited to:

Clenbuterol, selective androgen receptor modulators (SARMs), tibolone,

zeranol, zilpaterol.

For purposes of this section:

*

“exogenous” refers to a substance which is not ordinarily capable of being

produced by the body naturally.

**

“endogenous” refers to a substance which is capable of being produced by the

body naturally.

S2. PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS AND RELATED

SUBSTANCES

The following substances and their releasing factors are prohibited:

1. Erythropoiesis-Stimulating Agents [

e.g. erythropoietin (EPO),

darbepoetin (dEPO), methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

(CERA), hematide];

2. Chorionic Gonadotrophin (CG) and Luteinizing Hormone (LH)

in

males;

3. Insulins;

4. Corticotrophins;

The Prohibited List 2010

19 September 2009

4

5. Growth Hormone (GH), Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1),

Mechano Growth Factors (MGFs), Platelet-Derived Growth Factor

(PDGF), Fibroblast Growth Factors (FGFs), Vascular-Endothelial

Growth Factor (VEGF) and Hepatocyte Growth Factor (HGF)

as well

as any other growth factor affecting muscle, tendon or ligament protein

synthesis/degradation, vascularisation, energy utilization, regenerative

capacity or fibre type switching;

6. Platelet-derived preparations (e.g. Platelet Rich Plasma, “blood

spinning”)

administered by intramuscular route. Other routes of

administration require a declaration of

Use in accordance with the

International Standard for Therapeutic Use Exemptions.

and other substances with similar chemical structure or similar biological

effect(s).

S3. BETA-2 AGONISTS

All beta-2 agonists (including both optical isomers where relevant) are prohibited

except salbutamol (maximum 1600 micrograms over 24 hours) and salmeterol by

inhalation which require a declaration of

Use in accordance with the International

Standard for Therapeutic Use Exemptions.

The presence of salbutamol in urine in excess of 1000 ng/mL is presumed not to

be an intended therapeutic use of the substance and will be considered as an

Adverse Analytical Finding

unless the Athlete proves, through a controlled

pharmacokinetic study, that the abnormal result was the consequence of the use

of a therapeutic dose (maximum 1600 micrograms over 24 hours) of inhaled

salbutamol.

S4. HORMONE ANTAGONISTS AND MODULATORS

The following classes are prohibited:

1. Aromatase inhibitors

including, but not limited to: aminoglutethimide,

anastrozole, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione

(androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo),

exemestane, formestane, letrozole, testolactone.

2. Selective estrogen receptor modulators (SERMs)

including, but not

limited to

: raloxifene, tamoxifen, toremifene.

3. Other anti-estrogenic substances

including, but not limited to:

clomiphene, cyclofenil, fulvestrant.

The Prohibited List 2010

19 September 2009

5

4. Agents modifying myostatin function(s)

including but not limited to:

myostatin inhibitors.

S5. DIURETICS AND OTHER MASKING AGENTS

Masking agents are prohibited. They include:

Diuretics, probenecid, plasma expanders (

e.g. glycerol; intravenous

administration of

albumin, dextran, hydroxyethyl starch and mannitol) and

other substances with similar biological effect(s).

Diuretics include:

Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlorthalidone,

etacrynic acid, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone,

thiazides (

e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide),

triamterene

, and other substances with a similar chemical structure or similar

biological effect(s) (except drosperinone, pamabrom and topical dorzolamide and

brinzolamide, which are not prohibited).

A Therapeutic Use Exemption for diuretics and masking agents is not valid if an

Athlete

’s urine contains such substance(s) in association with threshold or subthreshold

levels of an exogenous

Prohibited Substance(s).

The Prohibited List 2010

19 September 2009

6

PROHIBITED METHODS

M1. ENHANCEMENT OF OXYGEN TRANSFER

The following are prohibited:

1. Blood doping, including the use of autologous, homologous or heterologous

blood or red blood cell products of any origin.

2. Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen, including

but not limited to perfluorochemicals, efaproxiral (RSR13) and modified

haemoglobin products (e.g. haemoglobin-based blood substitutes,

microencapsulated haemoglobin products), excluding supplemental oxygen.

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION

1.

Tampering, or attempting to tamper, in order to alter the integrity and

validity of

Samples collected during Doping Controls is prohibited. These

include but are not limited to catheterisation, urine substitution and/or

adulteration (e.g. proteases).

2. Intravenous infusions are prohibited except for those legitimately received in

the course of hospital admissions or clinical investigations.

M3. GENE DOPING

The following

, with the potential to enhance athletic performance, are prohibited:

1- The transfer of cells or genetic elements (e.g. DNA, RNA);

2- The use of pharmacological or biological agents that alter gene expression

.

Peroxisome Proliferator Activated Receptor

δ (PPARδ) agonists (e.g. GW 1516)

and PPAR

δ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists (e.g. AICAR) are

prohibited.

The Prohibited List 2010

19 September 2009

7

SUBSTANCES AND METHODS

PROHIBITED IN-COMPETITION

In addition to the categories S1 to S5 and M1 to M3 defined above,

the following categories are prohibited in competition:

PROHIBITED SUBSTANCES

S6. STIMULANTS

All stimulants (including both optical isomers where relevant) are prohibited,

except imidazole derivatives for topical use and those stimulants included in the

2010 Monitoring Program

*.

Stimulants include:

a: Non-Specified Stimulants:

Adrafinil; amfepramone; amiphenazole; amphetamine; amphetaminil;

benfluorex; benzphetamine; benzylpiperazine; bromantan; clobenzorex;

cocaine; cropropamide; crotetamide; dimethylamphetamine;

etilamphetamine; famprofazone; fencamine; fenetylline; fenfluramine;

fenproporex; furfenorex; mefenorex; mephentermine; mesocarb;

methamphetamine(

d-); p-methylamphetamine;

methylenedioxyamphetamine; methylenedioxymethamphetamine;

methylhexaneamine (dimethylpentylamine); modafinil; norfenfluramine;

phendimetrazine; phenmetrazine; phentermine; 4-phenylpiracetam

(carphedon); prenylamine; prolintane.

A stimulant not expressly listed in this section is a Specified Substance.

b: Specified Stimulants (examples):

Adrenaline

**; cathine***; ephedrine****; etamivan; etilefrine; fenbutrazate;

fencamfamin; heptaminol; isometheptene; levmetamphetamine;

meclofenoxate; methylephedrine

****; methylphenidate; nikethamide;

norfenefrine; octopamine; oxilofrine; parahydroxyamphetamine;

pemoline; pentetrazol; phenpromethamine; propylhexedrine;

pseudoephedrine

*****; selegiline; sibutramine; strychnine;

tuaminoheptane

and other substances with a similar chemical structure or

similar biological effect(s).

The Prohibited List 2010

19 September 2009

8

*

The following substances included in the 2010 Monitoring Program (bupropion,

caffeine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol, synephrine) are not

considered as

Prohibited Substances.

**

Adrenaline associated with local anaesthetic agents or by local administration

(e.g. nasal, ophthalmologic) is not prohibited.

***

Cathine is prohibited when its concentration in urine is greater than 5

micrograms per milliliter.

****

Each of ephedrine and methylephedrine is prohibited when its

concentration in urine is greater than 10 micrograms per milliliter.

*****

Pseudoephedrine is prohibited when its concentration in urine is greater

than 150 micrograms per milliliter.

S7. NARCOTICS

The following narcotics are prohibited:

Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl and its

derivatives, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone,

oxymorphone, pentazocine, pethidine.

S8. CANNABINOIDS

Natural or synthetic

Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) and THC-like cannabinoids

(e.g. hashish, marijuana, HU-210) are prohibited.

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDS

All glucocorticosteroids are prohibited when administered by oral, intravenous,

intramuscular or rectal routes.

In accordance with the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, a

declaration of

Use must be completed by the Athlete for glucocorticosteroids

administered by intraarticular, periarticular, peritendinous, epidural, intradermal

and inhalation routes, except as noted below.

Topical preparations when used for auricular, buccal, dermatological (including

iontophoresis/phonophoresis), gingival, nasal, ophthalmic and perianal disorders

are not prohibited and require neither a Therapeutic Use Exemption nor a

declaration of

Use.

The Prohibited List 2010

19 September 2009

9

SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR

SPORTS

P1. ALCOHOL

Alcohol (ethanol) is prohibited

In-Competition only, in the following sports.

Detection will be conducted by analysis of breath and/or blood. The doping

violation threshold (haematological values) is 0.10 g/L.

Aeronautic (FAI)

Archery (FITA)

Automobile (FIA)

Karate (WKF)

Modern Pentathlon (UIPM) for

disciplines involving shooting

Motorcycling (FIM)

Ninepin and Tenpin Bowling (FIQ)

Powerboating (UIM)

P2. BETA-BLOCKERS

Unless otherwise specified, beta-blockers are prohibited

In-Competition only, in

the following sports.

Aeronautic (FAI)

Archery (FITA) (also prohibited

Out-of-Competition

)

Automobile (FIA)

Billiards and Snooker (WCBS)

Bobsleigh (FIBT)

Boules (CMSB)

Bridge (FMB)

Curling (WCF)

Golf (IGF)

Gymnastics (FIG)

Motorcycling (FIM)

Modern Pentathlon (UIPM) for

disciplines involving shooting

Ninepin and Tenpin Bowling (FIQ)

Powerboating (UIM)

Sailing (ISAF) for match race

helms only

Shooting (ISSF, IPC) (also

prohibited

Out-of-Competition)

Skiing/Snowboarding (FIS) in ski

jumping, freestyle aerials/halfpipe

and snowboard halfpipe/big air

Wrestling (FILA)

Beta-blockers include, but are not limited to, the following:

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol,

carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol,

metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol


مطالب مشابه :


روشهای عمومی برنامه نویسی

همه چیز در مورد بدنسازی - روشهای عمومی برنامه نویسی - آشنایی با اصول علمی بدنسازی
اصول برنامه نویسی در پرورش اندام

اصول برنامه نویسی در پرورش اندام. ورزشکاری که به نیت تمرین و به نیت پرورش دادن عضلات خود
برنامه تمرینی بدنسازی ویژه پروزش اندام آقایان

آموزش بدنسازی - برنامه تمرینی بدنسازی ویژه پروزش سرویس خدمات رایگان و جدید وبلاگ نویسی
اصول برنامه نویسی در پرورش اندام

بدن سازی حرفه ای . - اصول برنامه نویسی در پرورش اندام نکاتی در مورد بدنسازی و فیتنس Body fitness
برنامه تمرینی شکم جهت چربی سوزی و عضله سازی

سایت تخصصی بدنسازی و پرورش اندام اصفهان - برنامه تمرینی شکم جهت چربی سوزی و عضله سازی
لیست کامل داروهای دوپینگی 2010

سایت تخصصی بدنسازی و که از من برنامه تمرینی آموزشهای بدنسازی و برنامه نویسی
برنامه نویسی سایر رشته های ورزشی

پایگاه بدنسازی و پاورلیفتینگ برنامه نویسی در رشته های هنرهای رزمی بستگی به نوع سبک و
نوشتن برنامه تمرینی

سایت تخصصی بدنسازی و پرورش اندام اصفهان - نوشتن برنامه تمرینی - مشاوره بدنسازی و تغذیه و
بدنسازی(برنامه تمرینی روسی)

بدنسازی(برنامه تمرینی روسی) اصول برنامه نویسی. تمرینات برای توسعه قدرت کشتی
برچسب :