سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروری


رشته دامپروري

(نمونه سوالات آزمون استخدامي سازمان جهاد كشاورزي )

شامل 290 سوال در 50 صفحه

شامل:

1-دانش كامپيوتر

2-رياضيات

3 -اطلاعات عمومي و ادبيات فارسي

4-معارف اسلامي

5-زبان انگليسي

6 - سوالات تخصصي

كليه سوالات داراي پاسخنامه مي باشند


لینک مراجعه


مطالب مشابه :


سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروری

رشته دامپروري (نمونه سوالات آزمون استخدامي سازمان جهاد كشاورزي ) شامل 290 سوال در 50 صفحه
استخدام 60 هزار مهندس از سوي وزارت جهاد كشاورزي

استخدام 60 هزار مهندس از سوي وزارت جهاد كشاورزي - مهندسي كشاورزي، از ابلاغ برنامه
قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي , مصوبات , آییننامه ها

حقوق - قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي , مصوبات , آییننامه ها - حقوقی و اجتماعی و اقتصادی
4 هزار فارغ التحصیل کشاورزی در وزارت جهاد استخدام می شوند

مدیریت منابع انسانی - 4 هزار فارغ التحصیل کشاورزی در وزارت جهاد استخدام می شوند - موضوعات
سامانه فراگير ثبت نام استخدام ناظرين

توليد به عنوان مدير و يا كارشناس فعاليت نموده و در مديريت جهاد كشاورزي استخدامي
آغاز ثبت نام اينترنتي متقاضيان اشتغال در بخش کشاورزي

مدير جهاد كشاورزي شهرستان مباركه خبرداد: دريافت اخبار و استخدامي هاي آينده در
استخدام دولتي ده هزار مهندس ناظر بخش كشاورزي

شرکتهای کشاورزی کرمانشاه - استخدام دولتي ده هزار مهندس ناظر بخش كشاورزي, عکس, شرکتهای خدمات
استخدام دولتي ده هزار مهندس ناظر بخش كشاورزي

مهاجر غرب - استخدام دولتي ده هزار مهندس ناظر بخش كشاورزي - سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی
قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي

شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد مالي و استخدامي خاص خواهد بود
برچسب :