نمونه سوالات لوله کش گاز خانگی وتجاری

 

     نام حرفه :   لوله کش گاز خانگی وتجاری                     کداستاندارد:     71/22/1/1-8                      

    مدت آزمون :40 دقیقه                                                  مدت آموزش:    500   ساعت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 روی مدادهای نقشه کشی نشانگر چیست؟H1- علامت  

الف)سختی مداد          ب)نرمی مداد           ج) قطر مغزی مداد       د)معرف سری ساخت مداد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-در ساخت قطعات سری برای خط کشی یکنواخت وبرابر از کدام ابزار زیر استفاده می شود؟

الف)از شابلون استفاده می شود                                           ب) از خط کش استفاده می شود

ج)از نقاله استفاده می شود                                                  د) ازگونیا استفاده می شود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


مطالب مشابه :


نمونه سوالات آزمون نظارت لوله کشی گاز

سایت شخصی مهندس علی شهرجردی - نمونه سوالات آزمون نظارت لوله کشی گاز - کارشناس ارشد




سئوالات لوله کشی

برای جلو گیری از ورود اب به داخل لوله کشی فشار گاز اکسیژن داخل نمونه سوالات




نمونه سوالات لوله کش گاز خانگی وتجاری

نمونه سوالات لوله کش گاز خانگی وتجاری روی مدادهای نقشه کشی نشانگر




نمونه سوال پایپینگ(piping)

پایپینگ لوله کشی نمونه سوالات پایپینگ برش با گاز آرگن




نمونه سوالات لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2 (فنی وحرفه ای)

نمونه سوالات لوله کش ونصاب ( تاسیسات گاز رسانی در لوله کشی سرویس های بهداشتی




نمونه سوالات(مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)

نمونه سوالات بشتر در لوله کشی به داخل سیستم لوله کشی شهری 34. فشار گاز اکسیژن




آزمون عملی لوله کشی گاز خانگی و تجاری

آزمون عملی مجدد ادواری رشته لوله کشی گاز خانگی و




نمونه سوالات(مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)

11 در شیلنگهای اتصال گاز و اکسیژن به سربک جوش رنگ سئوالات لوله کشی نمونه سوالات




برچسب :