رمزگشایی نشانه عقاب، غار و مقبره

پاسخ کارشناسی به سوال مشترک باشگاه: آقای امینی

با سلام و احترام

توضیحات عکس ها خدمتتان ارائه می گردد.

این کوه شکلی از عقاب دارد. همچنین پشت این کوه غاری هست که گفته میشود از درون آن قبر دو نفر پیدا شده که وسایلی همراه آنان بوده.اما از غار پشت آن هنوز عکسی موجود نیست.روی این  کوه پر است از کوزه های خورد شده زیر این کوه داخل دیواره و کنار آب سنگی وجود دارد که در عکس می بینید روی این س   نگ سواراخی وجود دارد که اگر نیاز بود از آن هم عکسی تهیه میکنیم همچنین کنار این کوه ۲ عدد تپه وجود دارد که روی آنها دو سنگ ایستاده هست همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید.

لازم به ذکر است که سر عقاب روبه تپه ای میباشد که گفته میشود روی آن تپه سنگی بزرگ وجود دارد که البته از ان سنگ عکسی گرفته نشده اما عکس تپه روبرو موجود میباشد.

 

باسپاس     سنگ سوراخ روبروی عقاب داخل دره


  ادامه پاسخ کارشناسی به سوال آقای امینی  


 
جناب آقای امینی
بنده هیچ توضیح اضافه ای در رابطه با تصاویر ارسالی شما نمیدهم و تمام توضیحات مربوطه را ، بر روی خود تصاویر درج نموده و در ذیل این متن منتشر مینمایم و امیدوارم مثمر ثمر افتد.مطالب مشابه :


نشانه ی عقاب

اگر بر روی سر عقاب ، علامت صلیب (خاج) باشد ، به دفینه بیزانس (روم) اشاره داشته و شاید آرامگاه
عقاب نشانه چیست ؟ تقدیر و یا اختیار ؟

سپیدار - عقاب نشانه چیست ؟ تقدیر و یا اختیار ؟ - تنها صدایـــــــــی که می شنوم ســـــــکوت است
رمزگشایی نشانه عقاب، غار و مقبره

رمزگشایی نشانه عقاب، غار و این کوه شکلی از عقاب دارد.
نماد علائم و نشانه ها

تفسیر و توضیح علائم و نشانه های کانالهای سنگی ، عقاب و شاهین ، پروانه ، مار مولک
علامت عقاب

خشنه تزه اهورا مزدا - علامت عقاب - خشنه تزه اهورا مزدا این علامت مطلقا نشانه دفینه است.
برچسب :