101 سوال از کتاب دفاعی سال سوم راهنمایی

سوالات درس آمادگی دفاعی پایه سوم راهنمایی

۱- علت عکس العمل در برابر خطرات را بنویسید.
2- دفاع را تعریف کنید.
3- آمار  تلفات  انسانی در جنگهای گوناگون به چه عواملی وابسته است؟
4- در صورت حمله ی دشمن به هر کشور ، نیروهای ......مسئولیت رسمی دفاع را بر عهده دارند.
5- سیر تحول و پیشرفت سلاح را بنویسید.
6- بسیجی کیست ؟
7- بسیج چیست؟
8- در صورت نبود توان مقابله نیروهای مسلح در وقابل نیروهای مهاجم ، کدام نیروها به آنها کمک می کنند؟
9- حرکت جمعی و خود جوش مردمی چه نام دارد؟
10- نهادهای رسمی و مردمی را که در زمان شروع  جنگ،  فعالانه با دشمن مقابله می کرده اند کدامند؟
11- در آغاز جنگ مردم خرمشهر چگونه برای مقابله با دشمن سازماندهی شدند؟
12- گروه مهاجمان به شهر آمل چه کسانی بودند؟
13- چرا مهاجمان شهر آمل را برای حمله انتخاب کرده بودند؟
14- آیا ممکنه در درک امنیت و نا امنی دچار اشتباه شویم ؟ چرا؟
15- برای نا امنی که در خانواده،جامعه،منطقه جغرافیایی و یا سطح بین المللی حادث می شود مثال بزنید.
16- ابعاد مختلف ( کلی) نا امنی را نام ببرید.
17- مقررات کلی را که در یک پادگان وجود دارد بیان کنید.
18- آداب اولیه نظامی را که در یک پادگان اجرا می شود نام ببرید
19- رعایت و اجرای دقیق آداب نظامی در یک پادگان چه نتایجی بهمراه دارد؟
20- در اجرای حرکات صف جمع چه عواملی دخالت دارند نام ببرید؟
21- عوارض طبیعی را همراه با ذکر دو مثال شرح دهید.
22- عوارض غیر طبیعی را همراه با ذکر دو مثال شرح دهید.
23- برای سلاح خودکار چند مثال بزنید.
24- اگر خواسته شود سلاح پیشرفته تری طراحی گردد چه ویژگی  باید برای آن در نظر گرفته شود؟
25- چرا در جنگها به جای سلاح جنگی از شیمیایی استفاده می شود ؟
26- خسارت کدامیک از حالتهای سلاح شیمیایی (جامد ،مایع،گاز) بیشتر است ؟ چرا؟
27- راههای نفوذ سلاح شیمیایی به بدن را نام ببرید.
28- کدام حس سلاح شیمیایی از نوع گاز را شناسایی می کند؟
29- افراد ، چه اقدامات عمومی اولیه را هنگام روبرو شدن با حملات شیمیایی برای حفظ جان خود انجام می دهند؟
30- تجهیزات و وسائل شیمیایی را که مانع نفوذ مواد شیمیایی به بدن می شوند نام ببرید.
31- پدافند غیر عامل یعنی چه ؟
32- پایگاهای مردمی را که برای حمایت از رزمندگان در شهرها و روستاها و در زمان جنگ فعالیت داشتند نام ببرید.
33- خطر لرزه ای روی نقشه ایران با کدام رنگها نشان داده شده و هر رنگ معرف چه خطری است؟
34- چند زلزله بزرگ ایران را که قبلا روی داده نام ببرید.
35- ده شهر کشورمان را که روی منطقه ای با رنگهای قرمز پررنگ و قرمز قرار گرفته اند ، کدامند؟
36- معنی ایمنی را بنویسید.
37- شورای ایمنی در برابر زلزله متشکل از 4 گروه است آنها را نام ببرید.
38- وظایف گروه  تجسس         را بنویسید.
39- وظایف گروه  نجات و امداد         را بنویسید.
40- وظایف گروه  آتش نشان         را بنویسید.
41- وظایف گروه  انتظامات و امنیت         را بنویسید.
42- هنگام وقوع زلزله احتمال بروز چه مشکلاتی وجود دارد؟
43- بعد از وقوع زلزله وجود کدام وسائل تا رسیدن نیروهای امدادی ضروری است؟
44- هنگام وقوع زلزله مکان امن به چه جایی گفته می شود؟
45- هنگام وقوع زلزله مکان غیر امن به چه جایی گفته می شود؟
46- هنگام وقوع زلزله مکان غیر امن   در  خیابان   کجاست؟
47- هنگام وقوع زلزله مکان   امن         در     کتابخانه        کجاست؟
48- هنگام وقوع زلزله مکان    غیر امن        در   آزمایشگاه          کجاست؟
49- کارهایی که برای پیشگیری از وقوع سیل و کاهش زیانهای آن باید انجام داد کدامند؟
50- چه اقداماتی را باید قبل از  وقوع  سیل  باید انجام داد؟  
51- چه اقداماتی را باید حین وقوع  سیل   باید انجام داد؟       
52- چه اقداماتی را باید  بعد از وقوع  سیل باید انجام داد؟       
53- چه اقداماتی را باید  قبل از وقوع  طوفان باید انجام داد؟       
54- چه اقداماتی را باید بعد از وقوع طوفان  باید انجام داد؟       
55- چه اقداماتی را باید  حین  وقوع  طوفان باید انجام داد؟       
56-  فهرستی از آسیبهای جسمی ناشی از حوادث را نام ببرید.
57- سازمان یا سازمانهایی را که در زمان بروز حادثه وظیفه ی امداد رسانی دارند ، کدامند؟
58- چرا در هنگام آتش سوزی استفاده از آسانسور و راه پله خطرناک است؟
59- وقتی طبقه پایین آتش می گیرد  روشن کردن کولر  در طبقات بالا چه فایده ای دارد؟
60- وقتی طبقه پایین آتش می گیردباز گذاشتن در پشت بام چه فایده ای دارد؟
61-  وقتی طبقه پایین آتش می گیرد باز کردن پرده ها از کنار پنجره ها در طبقات بالا چه فایده ای دارد؟
62- برای مقابله با آتش سوزی چه کمبودها و اشکالاتی وجود دارد؟
63- راههای انتقال حرارت را نام ببرید.
64- چرا نباید روی ظرف حاوی نفت شعله ور ، آب ریخت (برای خاموش کردن آن).؟
65- برای خارج شدن از محل آتش سوزی با دود فراوان چگونه   باید عمل کرد؟
66- هنگام استفاده از کف آتش نشانی اثر گذاری این ماده بر کدام ضلع مثلث آتش است توضیح دهید.
67- نوع آتش سوزی را در موارد زیر مشخص  کنید. فرش و الکل و تلویزیون و کامپیوتر و گازوئیل و الکل و سدیم و گاز شهری و مقوا و مبلمان .
68- در فلزات قابل اشتعال چگونه آتش خاموش  گردیده و  بهترین وسیله ی خاموش کردن آتش چیست ؟ 
69- در سیالات قابل اشتعال(مایعات) چگونه آتش خاموش  گردیده و  بهترین وسیله ی خاموش کردن آتش چیست ؟  
70- در در سیالات قابل اشتعال(گازها) چگونه آتش خاموش  گردیده و  بهترین وسیله ی خاموش کردن آتش چیست ؟  
71- در ادوات برقی چگونه آتش خاموش  گردیده و  بهترین وسیله ی خاموش کردن آتش چیست ؟  
72- در مواد خشک چگونه آتش خاموش  گردیده و  بهترین وسیله ی خاموش کردن آتش چیست ؟  
73-  مثلث آتش کدامند؟
74- فرض کنید بر اثر بی توجهی به نکات ایمنی در خانه ای آتش سوزی رخ داده آثار زیانبار چنین حادثه ای را نام ببرید.
75- به نظر شما رعایت نکردن نکات ایمنی در بروز حوادث چه نقشی دارد؟
76- افرادیکه در صحنه حادثه حضور دارند از نظر چگونگی ارتباط با حادثه دسته بندی کنید.
77- علائم و نشانه های زنبور گزیدگی  را نام ببرید.
78- علائم و نشانه های عقرب زدگی  را نام ببرید.
79- علائم و نشانه های مار گزیدگی سمی  را نام ببرید.
80- علائم و نشانه های مار گزیدگی غیر سمی  را نام ببرید.
81- علائم و نشانه های  گرمازدگی را نام ببرید.
82- علائم و نشانه های برق گرفتگی  را نام ببرید.
83- علائم و نشانه های سرمازدگی  را نام ببرید.
84- علائم و نشانه های شکستگی و در رفتگی را نام ببرید.
85- اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای زنبور زدگی    را نام ببرید.
86- اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای عقرب زدگی    را نام ببرید.
87- اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای  مار گزیدگی سمی     را نام ببرید.
88- اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای  مار گزیدگی غیر سمی     را نام ببرید.
89- اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای   گرمازدگی  را نام ببرید.
90- اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای  برق گرفتگی     را نام ببرید.
91- اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای  سرمازدگی   را نام ببرید.
92- اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای  شکستگی و در رفتگی   را نام ببرید.
93- راههای پیشگیری برای زنبور زدگی    را نام ببرید.
94- راههای پیشگیری برای عقرب زدگی    را نام ببرید.
95- راههای پیشگیری برای  مار گزیدگی سمی     را نام ببرید.
96- راههای پیشگیری برای  مار گزیدگی غیر سمی     را نام ببرید.
97- راههای پیشگیری برای   گرمازدگی  را نام ببرید.
98- راههای پیشگیری برای   برق گرفتگی  را نام ببرید.
99- راههای پیشگیری برای  گرمازدگی عضلانی     را نام ببرید.
100- راههای پیشگیری برای  سرمازدگی   را نام ببرید.
101- راههای پیشگیری برای  شکستگی و در رفتگی   را نام ببرید.


مطالب مشابه :


بارم بندی پیشنهادی کتاب آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی سال تحصیلی 91-92

بارم بندی پیشنهادی کتاب آمادگی دفاعی سال سوم آمادگی دفاعی سوم راهنمایی صفحه اول
بارم بندی پیشنهادی کتاب آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی سال تحصیلی 91-92

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی آمادگی دفاعی سال سوم کتاب آمادگی دفاعی سال سوم
پاسخ پرسش های آمادگی دفاعی سوم راهنمایی

پاسخ پرسش های آمادگی دفاعی سوم راهنمایی. صفحه ی 12 2 آمادگی وحضور صفحه ی 76 کتاب
پاسخ پرسش های جدول دار کتاب دفاعی92-91

اطلاع رسانی به دبیران درس آمادگی دفاعی صفحه اصلی| سئوالات پیشنهادی متن کتاب آمادگی
درس 4:بسیج،مدرسه عشق

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی صفحه اول آرشيو آمادگی دفاعی دفاعی سال سوم راهنمایی ودوم
طرح درس سالانه درس آمادگی دفاعی پایه سوم راهنمایی

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی 12/7. تعطیل آمادگی دفاعی دفاعی سال سوم راهنمایی ودوم دبیرستان
نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی تحصیلی سال 92-91

نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی 12) وظایف تحول در کتاب آمادگی دفاعی و
نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی تحصیلی سال 92-91

نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی در کتاب آمادگی دفاعی و صفحه نخست پست
101 سوال از کتاب دفاعی سال سوم راهنمایی

101 سوال از کتاب دفاعی سال سوم دفاعی سال سوم راهنمایی. سوالات درس آمادگی دفاعی پایه سوم
سولات آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی درس اول

سولات آمادگی دفاعی سال سوم مطالعه عمیق کتاب و دقت در راهنمایی های دبیر صفحه نخست پست
برچسب :