ISDP و ISP چیست؟

بر اساس مصوبه جلسه 19 کمیسیون تنظیممقررات و ارتباطات مورخ 3/10/1385 ساختار توزیع اینترنت در کشور در قالب تنها 2 نوعمجوز زیر منظور گردیده است :
ISDP
 توزیع کننده اینترنت
ISP
 عرضه کنندهاینترنت
          به طور خلاصه ISDP وظیفه تامین پهنای باند ISP ها و بهره برداران نهایی را دارد . بر این اساس شرکتهایمخابرات استانی اجازه فروش پهنای باند اینترنت به شرکتهای دولتی که بیش از 51 درصدمالکیت دولتی دارند و دیگر بهره برداران نهایی و همچنین متقاضیان پهنای باند کمتراز 2MB  را ندارند  .
ISDP
 می بایست بر اساس ضمانتنامه بانکی که جهت حسن انجامتعهدات نزد سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد به تکریم ارباب رجوعپرداخته و بهترین سرویس ممکن را به مشتریان خود ارائه نماید .
1-
ISDP  موظفبه رعایت SLA تضمین سطح سرویس و پرداخت خسارتهای احتمالی سرویسهای تضمینیاست.

2- ISDP  موظف به ارائه پشتیبانی فنی 24 ساعته در تمام طول سالاست.
3.  ISDP قادر به توافق بسیار منعطف بر سر مسائل مالی و فنی با مشتریانکه ویژگی بخش خصوصی است می باشد .
4. ISDP  قادر به ارائه سرویسهای مکمل وارزش افزوده است ( مشاوره و آموزش تخصصی مدیران و کارشناسان مسئول درسازمانهای طرف قرارداد .
5. ISDP انعطاف بیشتری در کاهش قیمتهایاینترنت دارد ( تجمیع و تخفیفهای تعرفه ای ویژه مراکز دانشگاهی ، فرهنگی ، مناطقمحروم و ......
6. ISDP  با استفاده از شیوه های نوینارتباطی هزینه تجهیزات را کاهش میدهد ( طراحی و راه اندازی بسترهای Mesh )
7.  ISDP می تواند کمتر از 72 ساعت اینترنت را در محلمورد نظر تا هر سقفی تحول نماید و یا ارتقاء دهد .


مطالب مشابه :


افزایش بی‌سر و صدای تعرفه‌های مخابرات

باند اینترنت مخابرات تهران و کرمانشاه هم و تعرفه مخابرات در مجلس
تحقیق و تفحص از مخابرات در دستور کار مجلس / بررسی عملکرد وزارت ارتباطات بعد از 4 سال

کارگزاران مخابرات کرمانشاه . اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن
عقب مانده ترين در دنيا

رقیب مخابرات در ارائه اینترنت خاطر تعرفه مخابرات کرمانشاه بر
ايران، عقب مانده ترين كشور در دنيا

رقیب مخابرات در ارائه اینترنت خاطر تعرفه مخابرات کرمانشاه بر
خجالت ایرانیان

رقیب مخابرات در ارائه اینترنت خاطر تعرفه مخابرات کرمانشاه بر
اینترنت پرسرعت تعرفه adsl (ای دی اس ال اینترنت پرسرعت)

اینترنت پرسرعت تعرفه adsl (ای دی اس ال اینترنت پرسرعت) شرکت مخابرات استان کرمانشاه
سامانه مديريت خدمات مشتريان adsl مخابرات

سامانه مديريت خدمات مشتريان adsl مخابرات دفاتر یا افرادی که اینترنت پیشخوان کرمانشاه;
مهمترین رخداد های مخابراتی هفته 41

در راستای افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه‌های استان، با کرمانشاه تعرفه شارژینگ
ISDP و ISP چیست؟

دانشگاه فنی دختران کرمانشاه. 3/10/1385 ساختار توزیع اینترنت در تعرفه ای ویژه
برچسب :