معرفی کتاب

1- سبکهای یادگیری و شناختی : نظریها و آزمونها

نویسنده : دکتر سوزان امامی پور ،  دکتر حسن شمس اسفند آباد

چاپ اول ،1386

2- راهبردها و مداخلات روانشناختی- تربیتی در مدارس

نویسنده : چارلز ا.امی هر- جوزف ای زینس

مترجم : رضا شریفی

نشر : دانشگاه امام حسین

3- روانشناسی یادگیری

نویسنده : دکتر پروین کدیور

چاپ اول ،1386

4- روانشناسی : عرصه ها و دیدگاهها

نویسنده : جمعی از مولفین

چاپ اول،1386

5- هیجده مقاله در روانشناسی

نویسنده : دکتر پریرخ دادستان

چاپ اول ، 1386

6- راهنمای عملی پژوهش کیفی

نویسنده : دکتر حیدر علی هومن

چاپ :اول ،1385

7- اخلاق در مشاوره و روانشناسی (مبانی و اصول)

تالیف: دکتر سیمین حسینیان

چاپ: اول ، 1385

انتشارات : کمال تربیت

8- پله پله تا موفقیت

تالیف : عبدالرضا بهین

چاپ اول،1386

انتشارات : ورای دانش


مطالب مشابه :


دکتر پروین کدیور

پروین کدیور: مرتبه علمی: (فرا اخلاق) خلاصه کتاب های روانشناسی
معرفی کتاب

روانشناسی - معرفی کتاب دکتر پروین کدیور . 7- اخلاق در مشاوره و روانشناسی
نظریه رشد اخلاقی کلبرگ

راجع به کلبرگ ترجمه شده است که در کتاب دیسنر کدیور، پروین. روانشناسی اخلاق.
مقاله مقایسه دیدگاه اسلامی با روانشناسی

رشد اخلاق نیز یکی (جان لاک نیمه قرن 17 ، از کتاب روانشناسی ترجمه: محمد جعفر جوادی و پروین
دوست داشتن

در فصل 17 کتاب درسی روانشناسی هیلگارد ، عوامل اجتماع، اخلاق، علم و و پروین کدیور.
پیشگیری از رفتارهای نامطلوب

این زمینه چند کتاب روانشناسی هم پروین کدیور. روانشناسی روانشناسی
اریک فروم(1900-1980)

در کتاب «فرار (پروین، ترجمه پروین کدیور پِروین، لارنس ای؛ ترجمه پرین کدیور؛ روانشناسی
برچسب :