مصرف مواد مخدر

انواع مصرف مواد

مصرف ازمايشي: در اين نوع مصرف، مصرف كننده اولين تجربه يا تجارب مصرف را پشت سر ميگذارند،اين گونه مصرف كنندگان عمدتا جوان هستند ،مصرف انها كوتاه مدت است و ممكن است در انتخاب ماده فقط به يك ماده اكتفا كنند و يا ممكن است چند ماده را تجربه كنند.مصرف مواد نامنظم است و حتي ممكن است فقط با يك بار باشد مثل مصرف سيگار توسط يك نوجوان.

 


مطالب مشابه :


مقاله ای کامل در مورد مواد مخدر

اعتیاد, تحقیق درمورد اعتیاد, تحقیق کامل, مواد مخدر, تحقیق در مورد مواد مخدر و آثار
آشنایی با انواع مواد مخدر و اعتیاد و راه های مبارزه با آن

آشنایی با انواع مواد مخدر و به داخل کپسول، مورد در مصرف مواد
همه چیز درباره ماده مخدر شیشه (کریستال) قسمت اول

متأسفانه يكي از تبليغات غلط در مورد اين ماده‌مخدر اين آن در مقايسه با مواد مخدر
مواد مخدر و تاریخ آن در ایران

درباره اعتیاد و مواد مخدر تحقیق کنم، مقداری در مورد مصرف مواد مخدر مجاز، زنگ
مصرف مواد مخدر

مصرف مواد در او 40% از 5905 مورد تصادفات مرگبار در سنين 15 يا ديگر مواد مخدر
پژوهشهایی درباره مواد مخدر .16 مقاله PDF

نظر شهروندان تهراني در مورد مبارزه با مواد مخدر و بررسي مصرف مواد مخدر در ميان
پایان نامه مواد مخدر

معضل سوء مصرف مواد مخدر در کشور ما در مورد اکثر افراد در تحقیق آزمایشی
تعریف مواد مخدر

مواد مخدر در حال حاضر از تنوع زیادی برخوردار است به همین جهت تقسیمات متعددی در مورد در این
دانلود پایان نامه علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

- آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر جوانان به مصرف مواد مخدر در این تحقیق جامعه آماری
برچسب :