مهارت های معلم در تدریس:

متخصصین تعلیم وتربیت شیوه های تدریس را به مهارت های کوچکتری تقسیم میکنند و توصیه می کنند که هر معلم قبل از تدریس باید مهارتهای لازم را کسب کند.زیرا هر شغلی در عمل به مهارنتهای کوچکی تقسیم میشود و شخص تا در آنها تخصص پیدا نکند انجام آن شغل برای او مشکل خواهد بود.در رشته معلمی نیز مهارتهای کوچک زیادی وجود دارد که معلمان باید با آنها آشنا گردند. مهمترین مهارتهای تدریس را میتوان در 5 مورد خلاصه کرد :

1-مهارتهای گفتاری معلم

2-مهارتهای سوال کردن معلم

3-مهارتهای غیر گفتاری معلم

4-مهارتهای حرفه ای معلم

5-مهارتهای معلم در ایجاد شرایط عاطفی در کلاس

دو مورد را بطور خلاصه بیان میکنیم.

1-مهارتهای گفتاری :

بیان مطالب در قالبهای قابل فهم و مناسب مهارتی است که یک معلم باید حتما آن  را دارا باشد.

1)سخنان معلم باید در ارتباط به محتوای درس قبلا تهیه وتنظیم شده باشد و در آن از کلمات صحیح و مناسب استفاده شود و از کاربرد لغات وکلمات نامناسب خودداری گردد.

2)بیان یک معلم باید ساده و قابل فهم باشد زیرا تدریس یک معلم اظهار فضل ودانش او نیست بلکه ایجاد تعامل فکری وعملی بین معلم وشاگرد است.

3)اگر سخنان وتدریس معلم طولانی است باید از کلمات نشاط آور استفاده کند.

4)حجم مطلب بیان شده توسط معلم باید متناسب با سن واستعداد دانش آموزانش باشد.

5)قبل از شروع تدرس مطالب جدید ، معلم باید دانش آموزانش  را با گفتن مقدماتی آماده کند.

6)بیان معلم باید طوری باشد که شاگردانش را مشتاق به یادگیری کند.

و...

2-مهارتهای سوال کردن:

پرسش مناسب از شاگردان از عناصر مهم تدریس به شمار می آید و فنی است بسیار مفید در اداره  امورکلاس و برانگیختن شاگردان در جهت تفکر و راهنمایی اندیشه او.

 

فن سوال کردن تنها محدود به تنظیم سوال مناسب نیست بلکه پیش بینی جواب شاگردان توجه به جواب های احتمای و غیر منتظره وآمادگی معلم نسبت به آن را نیز شامل میشود.معلمانی که فنون سوال و جواب را میدانند و از آن بهره میگرند ،ۀ میوانند به اسانی افکار شاگردان را در جهت فراگیری درس هدایت کنند و نتیجه قابل توجهی را به دست آورند.

نکات مهم در تهیه سوال :

1)به شاگردان مجال دهیم تا درباره سوال بیندیشد و سپس جواب را ارائه دهد (البته وقت محدود کلاس درسی را هم در ظر بگیرید.)

2)تا زمانی که شاگرد جواب سوال را نداده حرف خود را تمام نکرده است از دادن تذ کر به او خودداری کنید زیرا با انجام چنین کاری جریان تفکر او را قطع میکنید.

3)با شنیدن جواب غلط از تمسخر شاگردان خودداری کنید.

4)بجای اینکه قسمتی از سوال را از یک شاگرد و قسمتی دیگر دیگر را از شاگرد دیگر بپرسیم بهتر است در ابتدا سوال را

از تمامی شاگردان بپرسیم و سپس جواب آن را از یک شاگرد بخواهیم.

و...


مطالب مشابه :


برای دانشجویان مرکز تربیت معلم زینب کبری (س)

برای دانشجویان مرکز تربیت معلم زینب کبری کاردانی آموزش ابتدایی تربیت معلم اراک)
ولادت حضرت زینب...

مطالب روانشناسی در زمینه کودک ،تربیت معلم و بسیاری فرهنگیان زینب کبری(س) اراک.
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از ترم ۵ برای کارورزی به مدارس می‌روند

پردیس حضرت زینب کبری پردیس زینب کبری اراک. ارکان تربیت معلم است که در تربیت
فهرست دانشگاه‌های ایران

مرکز تربیت معلم زینب کبری اراک. مرکز تربیت معلم زینب کبری
مهارت های معلم در تدریس:

پردیس حضرت زینب کبری تربیت معلم حضرت معصومه کانون هلال احمر پردیس زینب کبری اراک.
معلم هوشیار...

پردیس حضرت زینب کبری تربیت معلم حضرت معصومه کانون هلال احمر پردیس زینب کبری اراک.
من اگر معلم بودم....

از اين كه به وبلاگ کانون مهارت های معلمی پردیس زینب کبری تربیت معلم زینب کبری اراک.
نقش معلم در بهداشت روانی دانش آموزان

پردیس حضرت زینب کبری تربیت معلم حضرت معصومه کانون هلال احمر پردیس زینب کبری اراک.
اساسنامه ی کانون" مهارت های معلمی"، دانشگاه فرهنگیان

از اين كه به وبلاگ کانون مهارت های معلمی پردیس زینب کبری تربیت معلم زینب کبری اراک.
برچسب :