منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی 93 جزوات تایپی دستنویس

منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی 93 (جزوات تایپی دستنویس)*كد1323
جزوه بیابان زدایی، جزوهای مهم ارشد بیابان زدایی
جزوات دانشگاه آزادوسراسری ارشد بیابان زدایی
سوالات آزمون دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد كد۱۳۲۳

جزوات و منابع ارشد بیابان زدایی سال ۹۳-۹۲ :
-فروش جزوات و منابع ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران ودانشگاههای معتبر این رشته در استانهای دیگر
شامل: (جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون ارشد)  کد رشته آزمون سراسری *۱۳۲۳
کد رشته امتحانی دانشگاه آزاد بیابان زدایی ۵۰۵۱۹

-لیست جزوه های بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد بیابان زدایی با معرفی کتابهای مهم این رشته+سوالات آزمون ارشد چند سال گذشته همراه با مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش.
-محتویات بسته آموزشی رشته بیابان زدایی و گروه یک از چهار1az4.com:

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای) هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.
جزوات با رنگ آبی جزوات بسته آموزشی گروه کشاورز تنها میباشد.که همگی قابل گلچین کردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).

جزوات تهیه و اماده شده است ولی در فهرست زیر قید نشده است.

جزوه های ژئومورفولوژی با ضریب ۳ شامل جزوه اساتید+کتب مهم:
-جزوه ژئومورفولوژی       دانشگاه تهران
-جزوه زمین شناسی    دانشگاه تهران
-جزوه زمین شناسی   پارسه
-ژئومورفولوژی   سنجش و دانش  سنجش از دور   ۶۸صفحه   (کد۳۴/۴آ)
-ژئومورفولوژی  ۳۸ صفحه منابع: عیوضی،خیام،محمودی تهران (کد۱۹/۵آ)
**کتاب  ژئو مورفولوژی حسن احمدی جلد2(تهیه از کتابفروشیها)

جزوات حفاظت خاك با ضریب ۳ شامل جزوه اساتید+کتب مهم:
-جزوه حفاظت خاك  دانشگاه تهران
-حفاظت خاک  دیباگران  ۱۶صفحه پشت ورو (کد۸/۶آ)

جزوات هیدرولوژی با ضریب ۲ شامل جزوه اساتید+کتب مهم:
-جزوه هیدرولوژی كاربردی دانشگاه تهران
-هیدروژئولوژی دکتر محمد مهدوی  سال ۸۴  تایپ د.تهران ۱۷۶ صفحه(کد۸۸/۱آ)
-هیدرولوژی  مبانی آب و هواشناسی   ۶۶ صفحه  (کد۳۳/۲آ G)
-هیدرولوژی  دیباگران     ۵۸صفحه  (کد۵۸/۳آ)
-هیدرولوژی   مهندس اسماعیل زاده     46صفحه تایپ    کد:23/00
-هیدرولوژی   مهندس اسماعیل زاده  با 3منبع:Applied Hydrology  vent e chow،هیدرولوژی کاربردی  دکتر علیزاده،هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد 1و2  26ص دستنویس خوب  کد:13/00
-هیدرولوِژی مهندسی  مهندس یعقوبی منابع:هیدرولوژی کاربردی علیزاده،هیدرولوژی مهندسی عباس افشار،هیدرولوژی کابردی محمد مهدوی  62صفحه    کد:31/00
-هیدرولوژی   آقای لطفی فر  86صفحه دستنویس خوانا کد:44/00
-هیدرولوژی   بهروز یعقوبی   منابع مورد استفاده برای این جزوه:هیدرولوژی مهندسی  تالیف حمید رضا صفوی دانشگاه صنعتی اصفهان-سیمافر-عباس افشار،هیدرولوژی کاربردی  تالیف محمد نجمایی-امین علیزاده-محمد مهدوی،هیدرولوژی آبهای سطحی  حمیدرضا بهبهانی،علی اصغر موحد دانش،جزوه مهندسی منابع آب  ناصر رستم افشار      28صفحه    کد:14/00
**کتاب هیدرولوژی دکتر مهدوی جلد 1 و2و هیدرولوژی عمومی دکتر مهدوی(از کتابفروشیها)
**کتاب هیدرولوژی دکتر علیزاده اگر وقت داشتید( تهیه از کتابفروشیها).

مرتعداری  با ضریب ۲ شامل جزوه اساتید+کتب مهم:
-جزوه مرتعداری  دانشگاه تهران
-مرتعداری  دیباگران  ۲۴صفحه (کد۱۲/۷آ)
-مرتعداری و آزمایشگاه خانم دکتری بهاره یوسفی 22 صفحه دستنویس کد:11/00
-مرتعداری  خانم یوسفی   52 صفحه دستنویس خوب  کد: 26/00
-مرتعداری  مهدس یوسفی  64 صفحه دستنویس خوب  کد:32/00
-مرتعداری  دکتر ارزانی**کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم(تهیه از کتابفروشیها)
**کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی
**کتاب پایش برای اکولوزی و حفاظت
**کتاب مرتعداری(دکتر مصداقی)

خاكهای مناطق خشك ونیمه خشك با ضریب۲ شامل جزوه اساتید+کتب مهم:**کتاب مبانی خاک شناسی دکتر جعفری و سرمدیان(تهیه از کتابفروشیها)
**کتاب فرسایش آبی دکترحسینقلی رفاهی(نیازی نیست همه فصول این کتاب را بخوانید).

زبان عمومی و زبان تخصصی با ضریب۲:
-جزوه زبان عمومی
-زبان عمومی کلیه رشته ها کد۲۱۰ (کد۰۰۱۰۴)
-زبان عمومی کلیه رشته ها پارسه
**زبان عمومی کلیه رشته ها کارشناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی...سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه(کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
**زبان عمومی(زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد)سنجش و دانش  گروه مولفین  کارشناسی ارشد ۲۷۴ صفحه(کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)

زبان تخصصی:
-جزوه زبان تخصصی + جزوات زبان

سوالات آزمون کارشناسی ارشد بیابان زدایی:
-مجموعه سوالات کارشناسی ارشد بیابان زدایی
تست کنکور سراسری آبخیزداری و بیابان زدایی 84 تا 92 کلیدی 120ص
-تست کنکوری سراسری مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی کد ۱۳۲۳(سال ۱۳۸۸ این دو رشته جداگانه دفترچه صادر میشود)دارای مواد امتحان(زبان عمومی و تخصصی-ژئومورفولوژی-حفاظت خاک-هیدرولوژی-مرتع داری-خاک های مناطق خشک و نیمه خشک)۱۳۸۸ ۱۸صفحه با پاسخ کلیدی(کد۹/۱۲آ)
-تست آبخیزداری،فرسایش،و حفاظت خاک  دیباگران  ۱۲۸صفحه (کد۶۴/۱۳آ)
-تست ۴گزینه ای با پاسخ تشریحی  آزاد و سراسری  آبخیزداری و فرسایش و حفاظت خاک ۲۵۶صفحه(کد۶۴/۱۴آ)
-تست ۴گزینه ای سراسری سالهای ۷۹تا۸۴ و دانشگاه آزاد اسلامی ۸۲تا۱۳۸۴ پاسخ تشریحی ۲۷۸صفحه(کد۱۳۹/۱۵آ)
-سوالات تست آبخیزداری(خاک،حفاظت خاک،آبخیزداری،هیدرولوژی،ژئومورفولوژی آبی و بادی) ۴۸۰ صفحه (کد۲۴۰/۱۶آ)

جزوات ارشد دانشگاه سراسری و دانشگاه ازاد هردو موجود است

۲ - نمونه سوال دکتری نیمه متمرکز 90-91-92 موجود است.شامل سوالات زبان انگلیسی+سوالات استعداد تحصیلی+سوالات مواد امتحانی تخصصی  + جزوات و منابع دکتری نیمه متمرکز دولتی بیابان زدایی موجود است.

۳ - نمونه سوال دکتری بیابان زدایی دانشگاه ازاد اسلامی از اولین آزمون تا آخرین آزمون  + جزوات و منابع دکتری بیابان زدایی دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات  کلیه گرایشها

                                          با آرزوی موفقیت شما در همه آزمونها
                                     سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع
                         آزمون های کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکتری

1az4.com / 1az4.com بزرگترین سایت و مرکز فروش جزوات و منابع ارشد و دکتریبا آرزوی موفقیت شما در همه آزمونها
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری آزاد و نیمه متمرکز سراسری     www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  www.1az4.com

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمونها:۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ | ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
آدرس ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها: [PhdAzmoon[at]gmail.com]
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.

راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی، ارشد و دکترا: ۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸:نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون دکتری تغذیه دام-دانشگاه آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک1323.blogfa قید شود]
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

خرید شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری ۹۲- Purchase supplies in 1392 Ph.D:نام بانک: بانک صادرات ایران
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶صاحب حساب: Mohammad Arvin

پیگیری اخبار مختص کنکور کارشناسی ارشدشما با ثبت ایمیلتان می توانید آخرین اخبار و اطلاعیه های مختص به کنکور کارشناسی ارشد را به راحتی و به رایگان در ایمیلتان دنبال نمایید.
برای این منظور ، ایمیل خود را در کادر پایین سایت
www.phdazmoon.net وارد کنید و پس از وارد کردن کد تصویری لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود.
 
برای این منظور به سایت
www.phdazmoon.net رفته و در کادر پایین سایت ایمیل خود را وارد نمایید.

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

www.Phd1392.ir

www.SeniorResources.blogfa.com


مطالب مشابه :


منابع ارشد شيلات-مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات، كنكور شيلات 91:

-آموزش و ترویج منابع طبیعی ۴۸ صفحه (بنام مهندس آروین Mohammad مهندسی منابع طبیعی-شیلات
سازمان نظام مهندسی ناظر شیلات استخدام می کند :

سازمان نظام مهندسی ناظر شیلات استخدام شیلات خانم مهندس کشاورزی و منابع طبیعی
منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

منابع آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- شیلات. مهندس صبری در جمعه استخدام بانک
استخدام استان خراسان رضوی، منابع طبیعی و آبخیزداری

آمادگی برای آزمون استخدامی منابع طبیعی و استخدام کارشاس, استخدام مهندس
منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی 93 جزوات تایپی دستنویس

-هیدرولوِژی مهندسی مهندس یعقوبی منابع: منابع طبیعی-شیلات , منابع استخدام بانک
استخدام دولتي ده هزار مهندس ناظر بخش كشاورزي

استخدام دولتي شیلات و منابع طبیعی را جای شبانه روزي مهندس اليا
آشنایی با رشته مهندسی منابع طبیعی

آشنایی با رشته مهندسی منابع طبیعی (مهندس) متخصص در منابع طبیعی در رشته شیلات، محیط
استخدام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

سوالات استخدامی مهندس استخدام سازمان اطلاعیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
اطلاعیه استخدامی وزارت جهاد کشاورزی

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در قانون استخدام ۱۰ هزار مهندس ناظر بخش شیلات
آگهی استخدام دانشگاه شهرکرد-مهلت: 17 دی 92

کارشناس آزمایشگاه منابع طبیعی شیلات. استخدام مهندس برق/الکترونیک/ابزار
برچسب :