بنویسیم

         

برای کلمه های زیر یک هم خانواده بنویس .

علم (              )             قصد  (              )      فکر   (          )             درس (                   )

برای کلمه های زیر دو صفت مناسب بنویس

دانش آموز (                  ) (                     )      بهار (               ) (                      )                     

جمله های زیر را با یک فعل گذشته کامل کن .

حسن و علی به مدرسه .......................................

کبوترها در آسمان پرواز .....................................

مخالف کلمه های زیر را بنویس .

زشت (                     )   نو  (                )       رفتم   (                    )      طلوع  (                   )

در جمله ي زيرفاعل ، قيد و فعل را مشخص كنيد .

  زهرا هر روز درس هايش را مي خواند .  فاعل (      )    قید (         )  فعل (                 )

 براي هر قسمت جمله مناسب بنويسيد .

الف) بالين : ............................................................................

ب ) ( نهال - دهقان - باغ ) : ......................................................

اصل كلمات زير را بنويس .

 نگه (                   )            روبه (                      )                فتاد (                     )

معنی اصطلاحات زیر را بنویسید .

         مو به مو (                              )             شانه به شانه (                  )

کدام کلمه با بقیه فرق دارد . در داخل کمانک بنویس .

( قاشق ، بشقاب ، چنگال ، میز )  (         )  ( سعدی، حافظ ، جبار باغچه بان ، مولوی ) (        )

احمد ، محمود ، حامد ، اصغر )    (      )  ( خواهد رفت ، دیده بودم  ، نوشته بود ، رفته است ) (      )

درباره ی تصویر روبرو دو سطر بنویس . تصویر ساعت هنر دانش آموزان

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

متن زیر را خوانده و به سئوالات پاسخ دهید .

خدایا ای یکتای بی همتا از تو می خواهم که در این ماه آخر تحصیلی مرا

 در تحصیل علم و دانش موفق گردانی تا بتوانم با کسب نمرات خوب و عالی

 از زحمات پدر و مادر و آموزگارم تشکر و قدردانی نمایم .

منادا در جمله ی بالا کدام کلمه است ؟ (        )  در جمله ی بالا یک حرف ربط نام ببرید . (         )

در بیت زیر قافیه را مشخص کنید .

    علم چندان که بیشتر خوانی   چون عمل در تو نیست نادانی    قافیه (          )

در جمله ها ی زیر به جای کلمات داخل کمانک ، کلمه ی دیگری بنویسید .

در پارک ( اقوام ) ........ را دیدم . او با لا خره به (  هدف ) ................. خود رسید .

نباید در مصرف بنزین (اسراف ) ..................... کرد.

در شعب ابی طالب (مصیبت ) .............................. زیادی بر پیامبر وارد شد .

جمع کلمات زیر را بنویس .

        درس (                    )         فکر (                           )

جمله ی روبرو  را در دو سطر ادامه بده . من ماه فروردین را خیلی دوست دارم زیرا ...........................................................

................................................................................

.....................................................................................

............................................................................................................................................................................................

از بین موضوعات زیر یک موضوع را انتخاب کرده و در باره ی آن 8 سطرخوش خط بنویس .

* نامه ای به پدر و مادر خود بنویس و از زحمات ایشان در این سال تحصیلی تشکر کن   .

* فصل بهار را توصیف کن .


مطالب مشابه :


متن های زیبا در مورد پدر و مادر

لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وبلاگ ، ما را از نظرات و پدر و مادر - [ متن پدر و پسر
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم شدند؛ کمال تشکر و قدردانی و تشکر از همسر و
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

نمونه متن تقدیم برای با تقدیر و درود فراوان خدمت پدر و مادر بسیار وتقدیر و تشکر میکنم از
قدردانی از خانواده و دوستان

قدردانی از خانواده و اول می خوام از پدر عزیزم تشکر کنم که از مادر خوب و مهربانم
متن سپاسگزاری

همچنین از پدر و مادر عزیز که در مقام قدردانی از زحمات بی کمال تشکر و قدردانی
اس ام اس تقدیر و تشکر کردن

تشکر از همسر زیبایم ای مادر و پدر مهربانم . تشکر و قدردانی تقدیم به تو ای همسر
تشكر و قدر داني

بدین وسیله کمال احترام و قدردانی خود را از قدردانی و تشکر خود را از مادر سوگ پدر
تقدیر و تشکر

سوگ پدر. سوگ مادر بدین وسیله کمال احترام و قدردانی خود را از بذل محبتها و متن برای تقدیر
بنویسیم

متن زیر را خوانده و به تشکر و قدردانی پدر و مادر خود بنویس و از زحمات
برچسب :