«دوستی در پیرهن دارم که با من دشمن است»: نگاهی به مجموعه غزل «ضد» سروده ی فاضل نظری

«دوستی در پیرهن دارم که با من دشمن است» 


مطالب مشابه :


در مورد همه چی

در مورد همه {در فرودگاه از آقايان مي پرسند وضع چطور است؟آنها هم مي گويند عالي است شعر
«دوستی در پیرهن دارم که با من دشمن است»: نگاهی به مجموعه غزل «ضد» سروده ی فاضل نظری

در مورد صنایع بلاغی هم که ریاکاری و دورویی در زبان به امروز در شعر فارسی بوده است
جملاتی درباره قرآن

قرآن را روشن و شمرده بخوانید و مانند شعر تند و قرآن مقدس در مورد دورویی ، کینه، نکبر
727- شعر دوبیتی آب و جارو در مورد امام زمان و علت غیبت حضرت صاحب الزمان (عج)

پیامک امام زمان, پیامک شعر در مورد امام ریا، نفاق، منافق، دورویی وحدت اسلامی،
855- پیامک شعر جالب در مورد شکست دشمن در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس نهم در اسفند

855- پیامک شعر جالب در مورد شکست دشمن در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس نهم (در حال
برچسب :