آزمون ترم دوم - خرداد 1390

نمره ی برگه :

به نام یکتای بی همتا

اداره آموزش و پرورش ناحيه 5 اصفهان

ارزشیابی علوم اول راهنمایی                           مدرسه راهنمایی فرزانگان امین 3                         

بخش شيمي                 

                                                                            آزمون ترم  دوم -    خرداد 13۹۰

نام ونام خانوادگی                               نام کلاس                          زمان امتحان: 60دقیقه                           نام دبیر  : فیروزه بهادرانی

 

1

جمله های زیر را به دقت بخوانید و در هر کدام که اشکال علمی مشاهده کردید ،صحیح آن را بنویسید.                                                     

الف- نقطه ميعان آب خالص 100 درجه است .

ب- فاصله ي بين مولكول هاي آب صفر درجه بيشتر از يخ صفر درجه است .

ج-حل شدن يك ماده در يك حلال ،باعث افزایش نقطه ا نجماد مي شود.

 

 

 

   5/0

 

   2

پاسخ صحیح هر عبارت را در مربع با علامت × مشخص کنید :

 

كدام عنصر رساناي جريان الكتريسيته است ؟

1)گوگرد                      2)كربن                            3)فسفر                        4)برم

ب-در عمل سانتريفوژ ،مواد بر اساس كدام خاصه ي زير ازيكديگر جدا مي شوند ؟

1)قابليت حل شدن        2)نقطه جوش           3)نقطه ذوب                   4)چگالي

ج-كدام نوع مخلوط وضعيت پايدارتري دارد ؟

1)محلول                     2)امولسيون                      3)كلوييد                        4)سوسپانسيون

 

 

 

   75/0

 

  3

براي جداسازي هر يك از مخلوط هاي زير از چه روشي استفاده مي شود؟

الف-رنگدانه هاي گياهي       .....................                          ب- آب و الكل ..................

ج- نمك از آب                       .....................                          د- گندم از كاه  .................

 

   2   

 

  4

 دماپايي كه از دو فلر مس و آلومينيوم ساخته شده اگر در يخچال نصب شود به سمت آلومينيوم خم مي شود .اگر همين دماپا براي سماور برقي استفاده شود ،به كدام سمت خم مي شود ؟چرا؟

 

 

 

   1

 

5

هر يك از پديده هاي زير را چگونه توجيه مي كنيد :

الف-درمناطق شرجي ،لباس هاي شسته شده دير تر خشك مي شود .

 

ب- گرم شدن آب  در استخر هاي پرورش ماهي ،سبب تلف شدن ماهي ها  مي شود .

 

   2

 

 

  6

نمودار مقابل مراحل گرم كردن يك جسم جامد بلوري را نشان مي دهد .با توجه به نموداربه سؤالات زير پاسخ دهيد:                                                                                                         دما

الف-در كدام نقطه ماده شروع به ذوب مي كند ؟

ب-در كدام قسمت ماده شروع به جوشيدن مي كند؟

ج-در كدام قسمت ها دما ثابت مي ماند ؟                             زمان

                                                                                                            

صفحه ي دوم

 

   1

 

  7

اگر طول ،عرض و ارتفاع اتاقي 4متر ، 3 متر و 5/2متر باشد حساب كنيد :

الف- حجم اتاق چند متر مكعب است ؟

ب- اگر چگالي هوا 3/1 كيلوگرم بر متر مكعب باشد ،جرم هواي اتاق چه قدر است ؟

 

   1

 

 8

نقطه جوش مواد زير رامقايسه كنيد و علت تفاوت آن ها  را بنويسيد.

1-آب خا لص        2- محلول 10% شكر در آب    

      

 

   1

 

  9

براي هر يك از مواد زير حلال مناسبي معرفي كنيد :

الكل     .............             رنگ روغن  .............        نمك طعام   ........        يد ..........

   1

 

 10

امولسيون چه تفاوتي با سوسپانسيون دارد ؟با ذكر مثال توضيح دهيد .

 

   1

 

   11

نقشه مفهومي زير راكامل كنيد

مواد

مخلوط

.......................

معلق

.................................

همگن

.....................................

..............................

.............................

 

 

 

 25/1 

 

12

چرا غواص ها نمي توانند بلافاصله بعد از شنا ،در حالت عا دي به خشكي بيايند ؟

    1

 

13

دو را ه براي خارج كردن گاز نوشابه از آن پيشنهاد كنيد وعلت  آن را نيز بيان كنيد

 

   1

 

14

چگونه دانش ما در زمينه ي شيمي مي تواندبا استفاده از نفت خام ،موجب اصلاح الگوي مصرف شود ؟

 

 

  5/0

 

انسان هاي بزرگ اراده مي كنند و انسان هاي كوچك آرزو!                درپناه حق موفق باشيد

 

 

 

 


مطالب مشابه :


آزمون ترم دوم - خرداد 1390

ب- اگر چگالي هوا 3/1 كيلوگرم بر متر مكعب باشد ،جرم هواي اتاق چه قدر است فرزانگان امین (3) -1392
امتحان ترم اول شاهد کیهان 1385

باسمه تعالی. a ارزشیابی علوم اول راهنمایی – بخش شیمی مدرسه راهنمایی فرزانگان امین 3
ت;صاویر و صحنه های عجیب و بامزه از 3 کشور دنیا

شیمی فرزانگان امین 2 - ت;صاویر و صحنه های عجیب و بامزه از 3 کشور دنیا -
عکس عاشورایی

شیمی فرزانگان امین 2 - عکس عاشورایی - نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 18:51 توسط
عکسهای زیبای نشنال جئوگرافیک از داخل اهرام مصر

شیمی فرزانگان امین 2 - عکسهای زیبای نشنال جئوگرافیک از داخل اهرام مصر -
نتیجه مسابقه Aلیمپیاد 91

فرزانگان امین
پجمان جمشیدی!!!!!!!!!!!!

من مریم هستم.درمدرسه ی فرزانگان امین 3 درس می خوانم.عضو سمپاد هستم وهمچنین بایدبگویم علاقه
اوضاع تحصیلی دانش آموز از زبان معلمان

مدرسه فرزانگان امین 3 اصفهان مدرسه فرزانگان امین2 اصفهان ( استعدادهای درخشان)
برچسب :