استخدام دانشگاه فرهنگيان


بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون جذب نيروي قراردادي دانشگاه فرهنگيان در سال 1393 مي‌رساند، كه ثبت نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق سايت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir از روز سه شنبه مورخ 8/7/1393 آغاز و لغايت روز سه شنبه مورخ 15/7/1393 پايان مي‌پذيرد.
لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده با توجه به جدول رشته‌هاي تحصيلي و شرایط احراز رشته های شغلی و جدول ظرفيت پذيرش رشته‌هاي شغلي در استانها (جداول شماره 1 و مندرج در ذيل اين اطلاعيه) و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند.
الف- شرایط عمومی داوطلبان:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3- اعتقادوالتزام به دين مبين اسلام يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران.
5- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل منافي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شئون شغلي.
6- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر.
7- عدم محكوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس راي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.
8- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر ، مشروبات الكلي و نظاير آن.
9- نداشتن رابطه استخدامي با ساير دستگاه هاي اجرايي.
10- دارا بودن مدرك پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.
11- برخورداري از سلامت ، توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
ب- شرایط اختصاصی داوطلبان:
1- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري (تخصصي و حرفه اي).
2- نداشتن بيش از 35 سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و40 سال تمام براي دارندگان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه‌اي و 45 سال تمام براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري تخصصي.
3- ايثارگران وضعيت خود را در تقاضانامه ثبت نام مشخص نمايند.
تذكر: وضعيت ايثارگري داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه در زمان مصاحبه بررسي خواهد شد.
4- مدت خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن اضافه مي گردد.
5- بومي بودن: بومي استان به داوطلبي اطلاق مي شود كه داراي يكي از شرايط زير باشد:
الف- محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضاي محل خدمت يكسان باشد.
ب- سه سال از سنوات تحصيلي داوطلب (اعم از ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) در استان مورد تقاضاي محل خدمت طي شده باشد.  
تذكر:
1- ملاك محاسبه سن داوطلبان تاريخ ثبت نام (8/7/93) مي باشد.
2- ثبت نام و ارسال مدارك درخواستي صرفاً از طريق وبگاه اينترنتي دانشگاه امكان پذير خواهد بود و از ارسال فيزيكي مدارك درخواستي و يا مراجعه حضوري جهت ثبت نام خودداري شود.
3- تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان بايد قبل از تاريخ ثبت نام (8/7/93) باشد. (تاريخ فراغت از تحصيل همان تاريخي است كه در متن دانشنامه و يا گواهي موقت فراغت از تحصيل درج مي شود.)
4- اصل اسناد مذكور و مستندات، از قبيل: مدرك تحصيلي، كارت ملي، كارت پايان خدمت، شناسنامه، مدرك مربوط به سه سال تحصيل در استان مورد تقاضا دال بر سكونت (بومي استان)، گواهينامه هاي مرتبط با مهارت شغلي و سوابق تجربي، زبان خارجي، مدارك ايثارگري و ... در مرحله مصاحبه تخصصي دريافت مي گردد.
ج- مراحل ثبت نام :
- مراجعه به سايت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir.
- تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.
- ارسال عکس : داوطلب می بایست یک قطعه عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط بارگذاری نماید.
•عکس 4×3 تمام رخ با زمينه سفيد که در سال جاری گرفته شده باشد.
•عکس اسکن شده باید با فرمت jpg باشد.
•اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 400×300 پیکسل و حداقل 300×200 پیکسل باشد.
•تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد.
•حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 35 کیلو بایت بیشتر باشد.
•حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
•حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید و در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.
د – پرداخت وجه ثبت نام: 
متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت نام در آزمون می بایست از روز سه شنبه مورخ 8/7/1393 تا پایان روز سه شنبه مورخ 15/7/1393 پس از مراجعه به سایت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir نسبت به واریز مبلغ 525.000 (پانصد و بيست و پنج هزار) ریال به عنوان هزینه ثبت نام در آزمون جذب نيروهاي قراردادي از درگاه اینترنتی و با کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.
نكات مهم :
1- مدت زمان ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و متقاضیان باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام و از موکول نمودن ثبت نام به روزهای پایانی خودداری نمایند.
2- ثبت نام زمانی تکمیل می‌گردد که مراحل با موفقیت انجام شده و شماره پيگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام شود. (متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت‌نام، کد پيگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل آزمون نزد خود نگهداری نمایند.)
3- ثبت‌نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت دانشگاه فرهنگيان و بصورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی‌باشد. به تقاضاهای حضوری و یا مدارک ارسالی از طریق پست ترتیب اثر داده نخواهد شد و تعهدی را نیز برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد.
4- داوطلبان قبل از پرداخت وجه ثبت نام لازم است از احراز شرايط (عمومي و اختصاصي و ...) خود با مفاد اين آگهي، اطمينان حاصل نمايند. (وجوه پرداختي جهت ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نمي‌شود.)
5- صدور كارت شركت درآزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي داوطلب تلقي نمي‌گردد، با توجه به اينكه ثبت‌نام داوطلب در اين مرحله براساس ارائه اطلاعات خوداظهاري بوده و مدارك و مستندات اين اظهارات بعد از آزمون بررسي خواهد شد، چنانچه در هر مرحله محرز شود كه داوطلب به اشتباه و يا عمد اطلاعات خلاف، ارائه نموده و يا فاقد شرايط مندرج در اين آگهي است، از طي مراحل بعدي محروم مي شود و حتي در صورت انعقاد قرارداد، قرارداد منعقده لغو و بلا اثر مي‌گردد، به هر حال مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلامي در متن اين آگهي به عهده داوطلب مي باشد.
6- انتخاب داوطلبان براي مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان سه برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي و تخصصي را كسب نموده اند ، به ترتيب بالاترين نمرات تخصصي انجام خواهد شد.
7- اسامي پذيرفته شدگان پس از تاييد مراجع ذيصلاح از طريق سايت دانشگاه فرهنگيان حد اقل يك ماه بعد از برگزاري آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
  ه‍- زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شركت در آزمون:
کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 20/8/1393 لغايت روز چهارشنبه مورخ 21/8/1393 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه مورخ 22/8/1393 در تهران و ساير مراکز استانها برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
و- مواد آزمون:
-مواد آزمون عمومي (با ضريب يك) عبارتند از: زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي، فرهنگ و معارف اسلامي، اطلاعات سياسي ، اجتماعي و مباني قانوني ، هوش و استعداد تحصيلي.
-مواد آزمون تخصصي (با ضريب دو) بر حسب رشته شغلي مربوطه خواهد بود.
توجه: مواد آزمون تخصصي در تاريخ 12/7/1393 از طريق سايت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
* اقلیت های مذهبی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می‌گردد.
* آزمون بصورت چهار گزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ هاي نادرست برگزار مي گردد.     جدول شماره (1) - رشته‌هاي تحصيلي و شرایط احراز رشته های شغلی ردیف رشته شغلی شرایـــــــــط احـــــــــراز 1 کارشناس امور آموزشی (كد 2001) تحصیلات و معلومات :دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی ؛ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، علوم تربیتی ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت منابع انسانی، آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی ، آموزش بزرگسالان ، تعلیم و تربیت اسلامی ، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ، تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش ، سنجش و اندازه گیری، روان شناسی تربیتی، فناوری اطلاعات و کامپیوتر ( نرم افزار). مهارت: توانایی نیازسنجی آموزشی، توانایی طراحی آموزشی، توانایی ارزیابی آموزش و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 2 کارشناس امور دانشجویی  (كد 2002) دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های گروه  علوم تربیتی و رشته های تحصیلی ؛ علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، آموزش بزرگسالان ، مدیریت آموزش عالی ، روانشناسی ، مشاوره ، مشاوره و راهنمائی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 3 کارشناس بررسی كتاب (کتابدار) (كد 2003) دارا بودن دانشنامه ليسانس، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی ؛ کتابداری ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، برنامه ریزی کتابداری ، داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 4 کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (كد 2004) تحصیلات و معلومات :دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی ؛ مطالعات اجتماعی ( کلیه گرایش ها ) علوم ارتباطات اجتماعی (کلیه گرایش ها)، علوم سیاسی ، علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) ، معارف اسلامی ، کامپیوتر ( نرم ازار ، سخت افزار ، گرافیک کامپیوتری)، مدیریت امور فرهنگی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، یکی از رشته های تحصیلی هنری، معماری حسب تخصص مورد نیاز و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 5 کارشناس امور حقوقی (كد 2005) تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه لیسانس حقوق قضایی یا فوق لیسانس و دکتری در یکی از گرایش های حقوق . مهارت : داشتن (3) سال سابقه کار مفید و مرتبط ، اشنائی کامل کار با رایانه و  داشتن مهارت در استفاده از نرم افزارهای مرتبط . تذکر مهم : داشتن مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی برای دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر الزامی است . 6 کارشناس فناوری اطلاعات و فرابری داده ها (كد 2006) تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه ليسانس، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایش ها ) ، علوم کامپیوتر ، مهندسی نرم افزارو سخت افزار ، مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) ، معماری کامپیوتر ، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ، مهندسی برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها،  مدیریت سیستم و بهره وری ، مهندسی سیستم اتوماسیون ، انفورماتیک ، آمار و کامپیوتر ، ریاضی و علوم کامیپوتر . مهارت : توانایی در طراحی و تحلیل سیستم وتهیه گردش عملیاتی اطلاعات ، توانایی بهره گیری از روش ها و تکنیک های جمع آوری اطلاعات ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، توانایی نظارت و ارزیابی کمی و کیفی سیستم ، توانایی شناسایی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری واحد مربوطه ، تسلط به زبان انگلیسی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 7 کارشناس حفاظت  IT (كد 2007) تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه لیسانس يا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) ، علوم کامپیوتر ، مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) ، معماری کامپیوتر ، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ، مهندسی برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مهندسی سیستم اتوماسیون اداری ، انفورماتیک، آمار و کامپیوتر ، ریاضی و علوم کامیپوتر ، تکنو لوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ، هوش منصوعی ، مخابرات امن ، مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، امنیت اطلاعات . مهارت : توانایی در امکان سنجی ، طراحی نقشه شبکه های رایانه مورد نیاز ، توانایی انجام عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی ، توانایی نصب و راه اندازی رایانه خادم و ایستگاه های کاری و تنطیمات مربوط به آنها ، توانایی درک ، شناخت و به کارگیری تکنولوژی نوین شبکه های رایانه ای و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . دوره های آموزشی : شبکه NETWORK+ ، مدیریت امنیت شبکه . 8 کارشناس برنامه، بودجه و آمار (كد 2008) تحصیلات و معلومات :دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی آمار، ریاضی، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی محاسباتی، مدیریت اجرایی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت استراتژیک، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و مدیریت. مهارت : اصول گزارش نویسی، تسلط به اصول بودجه ریزی، داشتن مهارت های هفت گانه ICDL و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 9 کارشناس بهداشت، تغذیه و سلامت (كد 2009) تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس يا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت عمومی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، آموزش بهداشت ، علوم تغذیه ، علوم بهداشتی در تغذیه علوم و صنایع غذایی ، بهداشت و ایمنی صنایع غذایی ، مهندسی ایمنی و بازرس های فنی ( ایمنی و حفاظت) ، سیاست گذاری سلامت ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، آموزش بهداشت، ارگونومی، مدیریت سلامت، علوم تغذیه (کلیه گرایش ها) ، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم تغذیه در برهان ، علوم و صنایع غذایی ، بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، میکروب شناسی مواد غذایی . مهارت : دارا بودن حداقل 3 سال تجربه مرتبط و  قابل قبول، داشتن مهارت های هفت گانه ICDL ، داشتن مهارت آموزش بهداشت و تغذیه برای افراد . مهارت تجویز رژیم درمانی و پیشگیری ، مهارت ارزیابی و تشخیصی مشکلات تغذیه ای ، مهارت پایش و کنترل عملکرد تجهیزات و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 10 کارشناس امور اداری (كد 2010) تحصیلات و معلومات :دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی  ؛ علوم اداری ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت رفتاری ، مدیریت سیستم ها ، مدیریت امور مالی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت سیستم و بهره وری ، علوم تربیتی(کلیه گرایش ها) ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها . مهارت : اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه وتحلیل ، داشتن مهارت های هفت گانه ICDLو داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 11 کارشناس امور عمرانی (كد 2011) تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه لیسانس يا فوق لیسانس در رشته تحصیلی مهندسی عمران ( گرایش عمران ) مهندسی مکانیک ( گرایش سیالات ) . مهارت : تسلط به زبان انگلیسی در سطح استفاده از منابع علمی ، تسلط به رایانه و آشنایی با نرم افزارهای مرتبط ، تسلط بر نصب و بهره برداری از تجهیزات فنی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 12 کارشناس روابط عمومی (كد 2012) تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی ؛ روابط عمومی ، امور فرهنگی ، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان وادبیات عرب ، علوم ارتباطات و روابط اجتماعی ، فرهنگ وارتباطات ، تبلیغات ، مدیریت رسانه ، علوم اجتماعی ، روزنامه نگاری ،  مدیریت دولتی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 13 کارشناس  همکاری های بین المللی (كد 2013) تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی روابط سیاسی ، علوم سیاسی ، دیپلماسی وسازمانهای بین الملل ، حقوق بین الملل ، روابط بین الملل ، تاریخ (مطالعات خلیج فارس ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، تاریخ ) ، زبان و ادبیات فارسی ، امور فرهنگی ، تاریخ معاصر جهان اسلام ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی و علوم سیاسی ، مطالعات منطقه ای ، حقوق ارتباطات ، حقوق بشر ، فقه سیاسی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، مترجمی زبان انگلیسی ، قرآن و علوم . مهارت: توانایی گزارش نویسی ، فن بیان ، انتقال مفاهیم و مطالب ، برقراری ارتباط موثر ، تسلط کامل به یکی از زبانهای خارجی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . دوره های آموزشی: آشنایی با فنون مذاکره ، آشنایی با مفاد قراردادها ، موافقت نامه هاو پروتکل های بین المللی ، آشنایی با سیاست های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی . 14 کارشناس همکاری های علمی (كد 2014) تحصیلات و معلومات : دارا بودن گواهی نامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی ؛ مدیریت و  برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی ، تکنولوژی آموزشی ، تحقیقات آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، علوم تربیتی ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت منابع انسانی ، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، آموزش بزرگسالان ، تعلیم و تربیت اسلامی ، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت  ، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، سنجش و اندازه گیری ، روانشناسی ، روانشناسی تربیتی ، آمار و سنجش آموزش ، جامعه شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی باگرایش های ( زن و خانواده ، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان ) ، فناوری اطلاعات و یا یکی از رشته های تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش . مهارت : تسلط به زبان انگلیسی ، تسلط به رایانه ، توانایی تجزیه وتحلیل ، توانایی نیاز سنجی ، طراحی و ارزشیابی آموزشی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 15 کارشناس امور مالی (كد 2015) تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های  تحصیلی ؛ امور مالی ، مدیریت مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، حسابداری وامورمالی ، مدیریت امور بانکی ، مدیریت بازاریابی بین الملل ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه ، مدیریت سیستم و بهره وری ، امورمالی ومالیاتی ، علوم اقتصادی ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی . مهارت : تسلط به اصول حسابداری ، داشتن مهارت های هفت گانه ICDL و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . دوره های آموزشی : حسابداری دولتی ، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی ، نرم افزار کاربردی در حسابداری . 16 کارشناس آزمایشگاه فیزیک (كد 2016) تحصیلات : کارشناسی ارشد يا دکتری رشته فیزیک . مهارت : داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 17 کارشناس آزمایشگاه شیمی (كد 2017) تحصیلات : کارشناسی ارشد يا دکتری رشته شیمی ، بیو شیمی ، زیست شناسی . مهارت : داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . 18   کارشناس تربیت بدنی و امور ورزشی (كد 2018) تحصیلات و معلومات : دارا بودن لیسانس يا فوق لیسانس در یکی از گرایش های رشته ؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی . مهارت : تسلط به مهارت های هفت گانه ICDL و office  ، داشتن کارت مربیگری درجه 2 در یکی از رشته های تیمی ، داشتن کارت مربیگری درجه 3 در یکی از رشته های انفرادی ، داشتن دوره آموزشی work shop 19 متصدي اموردفتری (كد 2019) تحصیلات و معلومات : گواهی نامه لیسانس يا فوق لیسانس ، در یکی از رشته های ؛ مدیریت امور دفتری ، مدیریت دولتی (کلیه گرایشها ) ، روابط عمومی ، علوم ارتباطات و روابط اجتماعی ، مدیریت سیستم و بهره وری ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مطالعات اجتماعی با تمامی گرایشها ، جامعه شناسی . روان شناسی ، علوم تربیتی ، فناوری اطلاعات و کامپیوتر ( نرم افزار ) . مهارت :  داشتن مهارت های هفت گانه ICDL و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . دوره های آموزشی : سیستم دبیرخانه و بایگانی . 20 کارشناس امور پژوهشی (كد 2020) تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی ، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی با گرایشهای (زن و خانواده ، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان) ، جامعه شناسی ، روان شناسی ، علوم تربیتی ، فناوری اطلاعات و یا یکی از رشته های تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش . مهارت : تسلط به یک زبان خارجی ترجیحاً انگلیسی ، تسلط به رایانه ، توان تجزیه و تحلیل بالا و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط . دوره های آموزشی : روش های تحقیق . 21 کارشناس آموزش و توانمندی سازی منابع انسانی (كد 2021) تحصیلات و معلومات:دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس يا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی ؛ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی، سنجش و اندازه گیری و روانسنجی، روان شناسی تربیتی، فناوری اطلاعات . مهارت : توانایی نیازسنجی آموزشی، توانایی طراحی آموزشی ، توانایی ارزیابی آموزشی ، توانایی آزمون سازی ، توانایی تحلیل آمار و اطلاعات ، نظارت و ارزیابی کمی و کیفی و مهارت های ICDL و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط.       جدول شماره (2) - ظرفیت پذیرش نیروی قراردادی به تفکیک استان محل خدمت/واحد دانشگاهی/جنسیت عنوان رشته شغلی محل جغرافیایی خدمت ظرفیت پذیرش جنسیت استان شهر واحد دانشگاهی زن مرد کارشناس امور آموزشی كد 2001 تهران تهران سازمان مرکزی 4 زن مرد تهران تهران پردیس نسیبه 1 زن - تهران تهران شهید باهنر 1 زن - سمنان سمنان الزهرا (س) 1 زن - تهران پیشوا زینبیه 1 زن - فارس شیراز شهید مطهری 1 - مرد فارس اقلید شهید بهشتی 1 - مرد قزوین قزوین بنت الهدی صدر 1 زن - قم قم حضرت معصومه (س) 1 زن - کرمان کرمان خواجه نصیرالدین طوسی 1 - مرد کرمانشاه کرمانشاه شهید رجائی 1 - مرد کرمانشاه کرمانشاه شهید صدوقی 1 زن - کهگیلویه و بویر احمد یاسوج شهید ایزد پناه 1 - مرد گلستان گرگان آیت اله خامنه ای 1 - مرد گلستان گرگان امام خمینی 1 زن - گیلان رشت امام علی (ع) 1 - مرد همدان همدان شهید باهنر 1 زن - کارشناس امور دانشجویی كد 2002 آذربایجان غربی سلماس امام خمینی 1 - مرد اردبیل اردبیل بنت الهدی صدر 1 زن - ایلام ایلام امام جعفر صادق (ع) 1 زن - قم قم حضرت معصومه (س) 1 زن - کهگیلویه و بویر احمد یاسوج کوثر 1 زن - گیلان رشت امام علی (ع) 1 - مرد خوزستان دزفول خدیجه کبری (س) 1 زن - سمنان سمنان الزهرا (س) 1 زن - تهران پیشوا زینبیه 1 زن - چهارمحال و بختیاری شهر کرد شهید باهنر 1 زن - خراسان شمالی بجنورد امام جعفر صادق (ع) 1 زن - یزد یزد فاطمه الزهرا (س) 1 زن - تهران تهران سازمان مرکزی 4 زن مرد کارشناس بررسی کتاب(کتابدار) كد 2003 البرز کرج امیر کبیر 1 - مرد سمنان سمنان شهید رجائی 1 - مرد گلستان گرگان امام خمینی 1 زن - مرکزی اراک شهید باهنر 1 - مرد یزد یزد شهید پاک نژاد 1 - مرد کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی كد2004 آذربایجان شرقی تبریز علامه امینی 1 - مرد آذربایجان غربی سلماس امام خمینی 1 - مرد اردبیل اردبیل علامه طباطبائی 1 - مرد اردبیل اردبیل بنت الهدی صدر 1 زن - اصفهان اصفهان شهید باهنر 1 - مرد اصفهان اصفهان فاطمه الزهرا 1 زن - اصفهان اصفهان شهید رجائی 1 زن - البرز کرج حکیم ابوالقاسم فردوسی 1 - مرد بوشهر بوشهر علامه طباطبائی 1 - مرد بوشهر بوشهر بنت الهدی صدر 1 زن - خراسان جنوبی بیرجند شهید باهنر 1 - مرد خراسان جنوبی بیرجند امام سجاد (ع) 1 زن - خوزستان اهواز فاطمه الزهرا 1 زن - سیستان و بلوچستان زاهدان شهید مطهری 1 - مرد تهران تهران شهید چمران 1 - مرد تهران تهران شهدای مکه 1 - مرد تهران پیشوا زینبیه 1 زن - تهران واوان عترت 1 زن - فارس شیراز شهید مطهری 1 - مرد فارس کازرون زینب کبری (س) 1 زن - قزوین قزوین بنت الهدی صدر 1 زن - قم قم آیت اله طالقانی 1 - مرد کرمان کرمان خواجه نصیرالدین طوسی 1 - مرد کهگیلویه و بویر احمد یاسوج شهید ایزد پناه 1 - مرد مازندران نوشهر شهید مطهری 1 - مرد هرمزگان بندر عباس فاطمه الزهرا 1 زن - تهران تهران سازمان مرکزی 5 زن مرد کارشناس امور حقوقی –كد 2005 تهران تهران سازمان مرکزی 4 زن مرد کارشناس فناوری اطلاعات و فرابری داده ها – كد 2006 اردبیل اردبیل بنت الهدی صدر 1 زن - ایلام ایلام شهید مدرس 1 - مرد چهارمحال و بختیاری شهر کرد شهید باهنر 1 زن - تهران پیشوا زینبیه 1 زن - قزوین قزوین بنت الهدی صدر 1 زن - کرمان کرمان شهید باهنر 1 زن - کرمانشاه کرمانشاه شهید صدوقی 1 زن - کهگیلویه و بویر احمد یاسوج شهید ایزد پناه 1 - مرد سمنان سمنان الزهرا (س) 1 زن - تهران تهران سازمان مرکزی 2 زن مرد کارشناس حفاظت  IT- كد 2007 تهران تهران سازمان مرکزی 6 - مرد کارشناس برنامه، بودجه و آمار  كد 2008 تهران تهران سازمان مرکزی 2 - مرد کارشناس بهداشت، تغذیه و سلامت كد 2009 تهران تهران سازمان مرکزی 2 زن مرد کارشناس امور اداری- كد 2010 تهران تهران سازمان مرکزی 4 زن مرد کارشناس امور عمرانی- كد 2011 تهران تهران سازمان مرکزی 2 - مرد کارشناس روابط عمومی- كد  2012 تهران تهران سازمان مرکزی 2 زن مرد کارشناس  همکاری های بین المللی كد 2013 تهران تهران سازمان مرکزی 1 زن مرد کارشناس همکاری های علمی  كد 2013 تهران تهران سازمان مرکزی 1 زن مرد کارشناس امور مالی 2015 تهران تهران سازمان مرکزی 5 - مرد خوزستان اهواز حضرت رسول اکرم (ص) 1 - مرد مازندران ساری دکتر شریعتی 1 - مرد فارس شیراز شهید رجائی 1 - مرد اصفهان اصفهان شهید باهنر 1 - مرد هرمزگان بندر عباس فاطمة الزهرا (س) 1 زن - سمنان سمنان الزهرا (س) 1 زن - قزوین قزوین بنت الهدی صدر 1 زن - خراسان شمالی بجنورد امام محمد باقر (ع) 1 - مرد کارشناس آزمایشگاه فیزیک كد 2016 تهران تهران شهید شرافت 1 زن - تهران تهران شهید بهشتی 1 - مرد خراسان رضوی مشهد شهید هاشمی نژاد 1 زن - آذربایجان شرقی تبریز علامه امینی 1 - مرد اصفهان اصفهان شهید باهنر 1 - مرد کرمان کرمان خواجه نصیرالدین طوسی 1 - مرد کارشناس آزمایشگاه شیمی كد 2017 تهران تهران شهید شرافت 2 زن - تهران تهران شهید بهشتی 2 - مرد خراسان رضوی مشهد شهید بهشتی 1 - مرد خراسان رضوی مشهد شهید هاشمی نژاد 1 زن - آذربایجان شرقی تبریز علامه امینی 1 - مرد اصفهان اصفهان شهید باهنر 1 - مرد کرمان کرمان خواجه نصیرالدین طوسی 2 - مرد کارشناس تربیت بدنی و امور ورزشی كد 2018 ایلام ایلام شهید مدرس 1 - مرد زنجان زنجان شهید بهشتی 1 - مرد سیستان و بلوچستان زاهدان شهید مطهری 1 - مرد هرمزگان بندر عباس شهید بهشتی 1 - مرد خوزستان اهواز حضرت رسول اکرم (ص) 1 - مرد بوشهر بوشهر بنت الهدی صدر 1 زن - فارس شیراز شهید باهنر 1 زن - قم قم حضرت معصومه (س) 1 زن - گیلان رشت بنت الهدی صدر 1 زن - خراسان جنوبی بیرجند امام سجاد (ع) 1 زن - کهگیلویه و بویر احمد یاسوج کوثر 1 زن - تهران تهران سازمان مرکزی 1 زن - مسئول اموردفتری- كد 2019 تهران تهران سازمان مرکزی 6 زن مرد کارشناس امور پژوهشی كد 2020 آذر بایجان غربی ارومیه علامه طباطبائی 1 زن - اردبیل اردبیل علامه طباطبائی 1 زن - البرز کرج حکیم ابوالقاسم فردوسی 1 - مرد ایلام ایلام امام جعفر صادق (ع) 1 زن - بوشهر بوشهر بنت الهدی صدر 1 زن - تهران تهران شهید چمران 1 - مرد تهران واوان عترت 1 زن - چهارمحال و بختیاری شهر کرد بحر العلوم 1 - مرد خراسان جنوبی بیرجند شهید باهنر 1 - مرد خراسان شمالی بجنورد امام محمد باقر (ع) 1 - مرد خوزستان اهواز فاطمه الزهرا (س) 1 زن - زنجان زنجان الزهرا (س) 1 زن - سمنان سمنان الزهرا (س) 1 زن - سیستان و بلوچستان زاهدان رسالت 1 زن - قزوین قزوین بنت الهدی صدر 1 زن - قم قم حضرت معصومه (س) 1 زن - کردستان سنندج بنت الهدی صدر 1 زن - کرمان کرمان شهید باهنر 1 - مرد کرمانشاه کرمانشاه شهید صدوقی 1 زن - کهگیلویه و بویر احمد یاسوج کوثر 1 زن - گلستان گرگان امام خمینی 1 زن - گیلان رشت بنت الهدی صدر 1 زن - لرستان خرم آباد علامه طباطبائی 1 - مرد مازندران ساری صدیقه طاهره (س) 1 زن - مرکزی اراک زینب کبری (س) 1 زن - هرمزگان بندر عباس فاطمه الزهرا (س) 1 زن - همدان همدان شهید مقصودی 1 - مرد یزد یزد فاطمه الزهرا (س) 1 زن - تهران تهران سازمان مرکزی 4 زن مرد کارشناس آموزش و توانمندی سازی منابع انسانی- كد 2021 تهران تهران سازمان مرکزی 5 زن مرد     روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور         استخدامی های دستگاه های اجرایی استان ها اسفندماه بکار گرفته می شوند   پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی سیستان و بلوچستان تعیین تکلیف می‌شوند   تكليف استخدام استانداري ها كي روشن مي شود ؟؟ (نظرات خود را وارد كنيد)   پرينت كارت ورود به جلسه و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامی تامين اجتماعي سال 1393   آزمون استخدامي تصدي منصب قضا   کسرخدمت ایثارگری مصوب سال 90 به مشمولان غایب   نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مهر   استخدام شركت راه اهن جمهوري اسلامي ايران رجا   بانک مهر اقتصاد در سال 1393 استخدام می کند   چطور در محیط کسب و کار موفق باشیم؟   امسال 6000 استاد استخدام می شوند   دريافت هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی   نتیجه بررسی شرایط استخدام استاد در 50 دانشگاه جهان   استخدام کاربر بانکی در بانک پارسیان   استخدام بنياد مسكن   شرايط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌ آور   ثبت نام كارت جهيزيه   مجموعه كامل نمونه سوالات استخدام ثبت اسناد و املاك كشور   تمديد مهلت ثبت نام در آزمون استخدامي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سال 1393   مواد آزمون استخدامي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور   پوشش مناسب برای مصاحبه استخدامی   استخدام شهرداري هاي جديد استان آذربايجان‌ شرقي   آگهي جذب نیروی سربازي امریه ، اداره تعاون استان هرمزگان   استخدام نیروهای جدید در شهرداری های آذربایجان شرقی   استخدام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1393   آگهی استخدام یک شرکت معتبر تولیدی در زمینه تولید دارو، در مشهد   آگهی استخدام شرکت توان ره صنعت واقع در تهران   آگهی استخدام یک سازمان معتبر برای تکمیل کادر نیروی انسانی در دفتر آمار و برنامه ریزی واقع در تهران   آگهی استخدام در شرکت دانش یاران ارتباطات روز (دانیار) واقع در تهران   آگهی استخدام شرکت ساختمانی جهت کارگاه پیرانشهر


مطالب مشابه :


آگهی استخدام استاد دانشگاه در سلیمانیه عراق-مهلت:31اردیبهشت93

آگهی استخدام - آگهی استخدام استاد دانشگاه در سلیمانیه عراق-مهلت:31اردیبهشت93 -
استخدام استاد برای دانشگاه ازاد یزد

دادار - استخدام استاد برای دانشگاه ازاد یزد - پايگاه اينترنتي-دفتر دادخواهی دادار و همکاران
تفاوت مربی (مدرس) با استاددانشگاه ....وقتی کسی خود را «استاد دانشگاه» معرفی می کند،

کیستی تو - تفاوت مربی (مدرس) با استاددانشگاه .وقتی کسی خود را «استاد دانشگاه» معرفی می کند
آيين‏نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام‏نور

اطلاعات دانشگاه پيام نور - آيين‏نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام‏نور -
ويژگي هاي يك استاد دانشگاه خوب - استخدام عضو هیات علمی

سوالات کارشناسی ارشد 93 - ويژگي هاي يك استاد دانشگاه خوب - استخدام عضو هیات علمی - دانلود
مراتب در دانشگاه ( مدعو /عضو هیأت علمی/مربی/ استادیار/دانشیار/استاد)

onlinemohammad - مراتب در دانشگاه ( مدعو /عضو هیأت علمی/مربی/ استادیار/دانشیار/استاد) -
انواع استخدام

مديريت پژوهش - انواع استخدام - بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران
مراتب علمی استادان دانشگاه

مربیانی که در طول استخدام مدرک دکتری اخذ وقتی کسی خود را «استاد دانشگاه» معرفی می کند
استخدام دانشگاه فرهنگيان

امسال 6000 استاد استخدام می شوند استاد در 50 دانشگاه جهان استخدام کاربر بانکی
برچسب :