سوالات مهم خودآزمایی کتاب مبانی و کاربرد رایانه

سوالات مهم خودآزمایی کتاب مبانی و کاربرد رایانه :

     فصل اول : تمام سوالات خودآزمایی به جز سوالات 2 و 4     مجموعا 8 سوال

     فصل دوم : تمام سوالات خودآزمایی به جز سوال 20          مجموعا 19 سوال

     فصل سوم : سوالات شماره 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 9            مجموعا 6 سوال

     فصل چهارم : 8 سوال اول خودآزمایی به جز سوال 4          مجموعا 7 سوال

     فصل پنجم : 8 سوال خودآزمایی                                   مجموعا 8 سوال


تذکرات :

     1 - پاسخ تمام سوالات تشریحی در داخل فصل مربوطه موجود است.

     2- در فصل پنجم فقط سوالات خودآزمایی مهم است نه سوالات عملی.

     3- اکثر سوالات فصل دوم به صورت چهار گزینه ای می باشد.


مطالب مشابه :


سوال و جواب امتحان مبانی و کاربرد رایانه

سوال و جواب امتحان مبانی و هنرآموز هنرستان های فنی و امتحان مبانی و کاربرد رایانه.
نمونه سوال مبانی و کاربرد رایانه

نمونه سوال مبانی و کاربرد رایانه نمونه سوال مبانی و کاربرد هنرستان . نام و نام
سوالات مهم خودآزمایی کتاب مبانی و کاربرد رایانه

سوالات مهم خودآزمایی کتاب مبانی و کاربرد رایانه : 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 9 مجموعا 6 سوال
بانک سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی سال سوم فنی حرفه ای رشته کامپیوتر

سوال و پاسخنامه رایانه و همچنین اطلاع رسانی به هنرجویان رشته کامپیوتر هنرستان های فنی
نمونه سوالات مباني رايانه

12 جواب صحيح را انتخاب و با علامت ضربدر مشخص رایانه تا
پاسخ خود آزمایی ها مبانی رایانه

گروه کامپیوتر هنرستان شهید ها مبانی رایانه - فنی و نرم افزار در رایانه چیست ؟ جواب :
نمونه سوال مبانی هنرهای تجسمی

نمونه سوال مبانی هنرهای تجسمی - گروه گرافيك و هنرستان حرفه ای
پاسخ پرسشهای آخر فصل کتاب مبانی علم رایانه

پاسخ پرسشهای آخر فصل کتاب مبانی علم رایانه سوال ویژوال و رایانه رایانه چیست ؟ جواب :
مبانی برق نمونه سوال با جواب تشریحی نیمسال دوم 89-88

نمونه سوال با جواب رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام برنامه سازی رایانه مبانی سازمان و
برچسب :