سفر به اصفهان (قسمت دوم)

سفر به اصفهان
)قسمت دوم(
بازار رنگرزها - بازار و ميدان نقش جهان - عمارت عالي قاپو
مسجد امام - مسجد شيخ لطف اله

در ادامه سفرمان سري به بازار رنگرزها زديم كه از اقبال بد ما بسته بود و شايد هم جاي تعجب نبود روز تعطيل بود خب.فقط چندتا مغازه به رنگ كردن فرش هاي كهنه مشغول بودند كه برايمان خيلي جالب بود.در مسيري به گرمابه شاهزاده رسيديم كه آن هم بسته بود.بازاري هم كه در آن به هنر كاشي سازي مي پرداختند هم بود كه اجازه عكاسي ندادند.

  Isfehan_62_.jpg
بازار رنگرزها

Isfehan_63_.jpg
گرمابه شازده

Isfehan_64_.jpg
كاشي سازي

بالاخره ميدان نقش جهان جايي بود كه مي شد نيم روزي را در آنجا به تماشاي هنر معماري مشغول شد.به آنجا رفتيم. توريستهاي فرانسوي و انگليسي و كمي هم ژاپني و چيني و عده ي كمي هم آلماني در هر گوشه اي پيدا بودند.خانم هايشان هم در بازار نقش جهان از هنر سنتي و صنايع دستي اصفهان خريد مي كردند.من و همسرم هم در ابتدا از عالي قاپو ديدن كرديم و بعد از آن مسجد امام و در آخر هم مسجد شيخ لطف اله.البته با اين تفاوت كه گاهي خانمم ترغيب مي شد كه از بازار ديدني داشته باشه و من هم به ديدن مساجد و عمارت ها مشغول مي شدم.دليلش هم محدود بودن زمانمان بود.در يك سفر يك و نيم روزه كه براي ديدن اصفهان زمان كمي بود، فوري فوتي از هر گلستاني گلي مي چيديم.مسئوليت خريد سوغات را به خانم سپردم و خودم هم ميدان را دائم دور مي زدم و عكس مي گرفتم. مجموع عكس ها خيلي زياد بود و تصميم گرفتم كه از آپلود اكثر آنها چشم پوشي كنم. در يك نماي كلي از ميدان نقش جهان تنها مي توانم شكوه و زيبايي هنر معماري را ياد كنم.كالسكه ها هم به سرعت ميدان را دور مي زدند تا مشتريانشان زياد منتظر نمانند.در هر حال تماشاي همه بازار و خريد گز و پولكي و انتخاب سخت ترمه قلمكار اصفهان و خوردن بستني فالوده و سماجت من از ساده نگذشتن از بناها، سرانجام مي بايستي به ترمينال برمي گشتيم و راهي خانه مي شديم
Isfehan_65_.jpg

Isfehan_66_.jpg

اسب ها در حال دوپينگ

Isfehan_67_.jpg

عمارت عالي قاپو

Isfehan_68_.jpg

مسجد شيخ لطف اله

Isfehan_98_.jpg

Isfehan_69_.jpg

مسجد امام (شاه)
---
بازار نقش جهان
صنايع دستي
سري به بازار بزنيم

Isfehan_70_.jpg

Isfehan_71_.jpg

Isfehan_72_.jpg

Isfehan_73_.jpg

Isfehan_74_.jpg

شطرنج و مهره هاي منحصر به فردش

Isfehan_76_.jpg

Isfehan_77_.jpg
بفرمائيد چاااااي!
چاياااااا

Isfehan_78_.jpg

كالسكه هاي گردشگر

Isfehan_79_.jpg

علي رقم ميل باطني از بيان اطلاعات و عكس هاي عالي قاپو و مسجد امام با جزئيات چشم پوشي كردم چون با يك سرچ اينترنتي به اطلاعات زيادي خواهيد رسيد.اما مسجد شيخ لطف اله برايم چند فرق اساسي داشت كه در ادامه توضيح دادم.
Isfehan_80_.jpg

پانورماي ميدان نقش جهان

Isfehan_81_.jpg

مسجد امام

Isfehan_82_.jpg

Isfehan_83_.jpg

عمارت عالي قاپو از نمايي ديگر

Isfehan_84_.jpg
ظروف مسي بازار مسگرها
---
مسجد شيخ لطف اله
از همه عجايب معماري اين ميدان كه بگذريم اين مسجد را دوست داشتم و تفاسيري كه از ساخت بنا داشتند برايم جالب بود. تنها مسجد كه در زمينه از رنگ خاكي نخودي استفاده كرده اند(توجه به حرمت خاك)
Isfehan_85_.jpg

Isfehan_86_.jpg
نورپردازي مسجد با پنجره هايي مشبك

Isfehan_87_.jpg
نقوش از بزرگ به كوچك تعبير كسرت به وحدت و در وسط گنبد تعبير وجود يگانه خداوند متعال

Isfehan_88_.jpg
در سمت راست و چپ استفاده از رنگ خاكي
سمت راست : شروع زندگي (تولد)
در پيچ و تاب جواني و زندگي
اوج و كمال
سمت چپ : فرود و دوباره رسيدن به خاك (مرگ)

Isfehan_89_.jpg

اگر روبروي محراب بايستيد.در سمت چپ نام سازنده بنا را مي بينيد
محمدرضا ابن استاد حسين بناي اصفهاني به سال 1028

Isfehan_90_.jpg

در سمت راست آن اين عبارت
"عمل فقير حقير محتاج بر رحمت خدا"

Isfehan_91_.jpg

يكي از منحصر به فرد ترين محراب با معادلات رياضي در عالم به گفته كسي كه درباره بنا توضيح مي داد

Isfehan_92_.jpg

Isfehan_93_.jpg
سايه روشن

Isfehan_94_.jpg
---
در سوي ديگر از بازار

Isfehan_95_.jpg

Isfehan_96_.jpg

قالب هايي كه بر روي پارچه هاي قلمكار نقش مي زنند

Isfehan_97_.jpg

Isfehan_99_.jpg
اين هم شعار جالبي بود كه در ترمينال كاوه ديديم
ايران زيباست
كافي است اهل سفر باشيد


Isfehan_100_.jpg
اين هم ترمه قلمكاري كه من خريدم


مطالب مشابه :


متروی اصفهان

قطعه سه يا مياني : از شفت ورودي دستگاه tbm واقع در خيابان كاوه روبروي ترمينال درون شهري
سفر به اصفهان (قسمت اول)

صبحانه را در ترمينال كاوه اصفهان در يكي از رستورانهاي ترمينال حليم خورديم.حليم شير اصفهان
سفر به اصفهان (قسمت دوم)

از بناها، سرانجام مي بايستي به ترمينال برمي گشتيم و بود كه در ترمينال كاوه
مسیرهای اجرای طرح زوج و فرد خودروها اعلام گردید

كاوه تا خيابان آزادي و هزار جريب از محل تقاطع كاوه، چمران، نزديك ترمينال كاوه تا پل
آدرس جایگاههای سوخت در سطح کشور--گاز

اصفهان قلعه شور اتوبان كاوه ، بلوار فرازانگان ، ترمينال شركت تبريز ترمينال مسافر بري
آدرس جایگاههای استان اصفهان

كاوه ، بلوار فرازانگان ، ترمينال شركت واحد 17 قلعه شور اصفهان تك منظوره اتوبان كاوه
پایگاههای اسکان اصفهان

پايگاه شماره2 :خيابان كاوه – خيابان جابر انصاري خيابان كاوه روبروي ترمينال
عالي ، خوب ، متوسط ، ضعيف

ترمينال سياحت اهواز. پايانه ي كاوه در
پايانه‌ي مادر در پيچ و خم واگذاري زمين

و ترافيك بيش از حد در پايانه‌ هاي شهر اصفهان از جمله پايانه‌ي كاوه و ترمينال جي اشاره و
برچسب :