چند شعر درباره ی مرگ

«آزمودم، مرگ من در زندگی است// چون رهم زین زندگی، پایندگی است» مولوی

«ای خنک آن را كه پیش از مرگ مرد// یعنی او از اصل این زر بوی برد// مرگ تبدیلی که در نوری روی// نه چنان مرگی که در گوری روی» مولوی

«بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی» سنایی

«چون زیستن تومرگ تو خواهد بود// نامرده بمیر تا بمانی زنده» عطار نیشابوری

«خواب را گفته‌ای برادر مرگ// چو بخسبی همی‌زنی درِ مرگ» اوحدی مراغه‌ای

«سخن‌گو سخن سخت پاكیزه راند// که مرگ به انبوه را جشن خواند» نظامی

«لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست// چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست» عارف قزوینی

«همان به که نصیحت یاد گیریم// که پیش از مرگ یک نوبت بمیریم» نظامی


مطالب مشابه :


چند شعر درباره ی مرگ

چند شعر درباره ی مرگ «آزمودم، مرگ من در زندگی «خواب را گفته‌ای برادر مرگ// چو
شعری زیبا و بلند در مورد مرگ

شعری زیبا و بلند در مورد مرگ و برادر به شتاب، مضطرب، رفت که شعر """" امین """""
یه شعر در مورد خواهر

یه شعر در مورد و مرگ، تنها دلسوز برادر بود و حامی مادر. خواهر اگر از درد و غم
مــــــــــــــرگ و یاد(شعر)

مــــــــــــــرگ و یاد (شعر) وقت در دانشگاه مورد توجه اساتیدی چون دکتر انوار، دکتر
جملات و اشعار بزرگان در مورد دوست و دوستي به ترتيب حروف الفبا

جملات و اشعار بزرگان در مورد دوست و است یا برادر؟ ما را تهدید به مرگ کنید
شعر در مورد دوست.................................

شعر در مورد بهتر است یا برادر؟ بکشید، کودکان ما را تهدید به مرگ کنید، بازهم
برچسب :