دعای مستجاب

                     بسم الله الرحمن الرحیم

            خلاصه ای ازبعضی روایات  درباره

          کسانیکه که  دعایشان  مستجاب می شود-

 دعای امام عادل2- دعا یا نفرین پدر در حق فرزند از شمشیر تیز بران تراست 3 - دعای برادر مؤمن درغیاب برادرش4- دعای مظلوم در حق ظالم و لو مظلوم  فاجر باشد و لو بعد مدتی بگذرد 5- دعای کسیکه حج عمره رفته است زمانی که بر می گردد 6- دعای روزه دار در هنگام افطار کردن 7- دعای مریض برای کسیکه بعیادتش رفته است 8- دعای فرزند صالح در حق پدر وپدر صالح در حق فرزند 9- دعای  حاجی 10- دعای جنگنده در راه خدا 11- دعای مظلوم در حق  کسیکه او را یاری کند 12- دعا حتی از یهود و نصارا و سائل دروغگو درباره شما مستجاب می شود ولی درباره خودش  نه 13- دعای روزه دار 14- دعای کسیکه از همۀ مردم نا امید باشد و جز بخدا بکسی امیدوار نباشد 15- دعای مؤمنی که برادرش با او مواسات کند 16- نفرین مؤمنی که برادرش او را یاری و کمک نکند و حال آنکه توانائی  مواسات  با او را دارد 17- دعای اطفال بشرطیکه آلوده بگناه نشده باشند 18- هرکس که کسبش پاک ولقمه اش حلال باشد19 دعای مسافر(که سفرمشروع می کند) 20-  دعای شخص غائب برای غائب 21- دعای فقیرمؤمنی که باونعمت ارزانی شده است 22- کسیراکه توفیق دعا کردن بدهند دعایشراهم مستجاب می کنند23- اصراردردعا 24– دعای فقیر در حق مریض   

 

                     خلاصه ای ازچند روایت درباره

                 کسانیکه که  دعایشان  مستجاب نمی شود

 

1- کسی که خدا به او مالی بدهد و در جای غیر صحیح مصرف کند و اسراف کند و آنگاه دوباره از خدا مال بخواهد 0 2- کسی که پول یا مالی بدون مدرک و نوشته و شاهد بکسی قرض بدهد  و دعا کند که خدا آنرا را با و برگرداند 3- کسی که بر اهل رحم نفرین کند 4- کسی که بر اذیت زنش صبر کند و او را نفرین کند و حال آنکه می تواند او را طلاق دهد 5- کسی که سالم باشد و در خانه بنشیند و دنبال روزی نرود و سپس دعای روزی بخواند 6- کسی که یک لقمه حرام  بخورد تا چهل روز دعایش مستجاب نمی شود 7- هر کس مظلمه کسی  بگردنش باشد 8- کسی که بنده اش سه مرتبه  فرار کند ولی او را نفروشد و علیه او دعا کند 9- کسی که بر جنازه مسلمانی بخندند 10- کسی که درخانه اش خمر و یکی از اسباب نوازندگی باشد 11- کسی که دخترش را بشخص فاسقی بدهد 12- کسی که وصی حج میتی شود وحج نرود 13- زنی که شوهرش را بخشم آورد تا وقتی که شوهرش برایش استغفار نکند دعایش مستجاب نمیشود 14- کسی که دنبال کسب و کار نمی رود15- کسی که در شهری ساکن شود که مشکلات بر او وارد شود و از آن شهر کوچ نکند و دعا کند که آن بلاها برطرف شود16- کسی که خانه ای در همسایگی شخص بدی انتخاب کند وخانه اش را عوض نکند و بر همسایه نفرین کند 17- کسی که بر فقرا منّت گذارد 18- تارک امربمعروف ونهی ازمنکر

 

پست الکترونیکی

[email protected]  

 


مطالب مشابه :


نفرین مظلوم بر ظالم‏

نفرین مظلوم بر ظالم‏ وبلاگ انواع دعا و ذکر و خواص ایات قران کریم و برای مشرف شدن به
جهت رغبت به نماز

وبلاگ انواع دعا و ذکر و خواص ایات قران کریم و نفرین مظلوم بر ظالمدعا برای
دعای مستجاب

دعای امام عادل2- دعا یا نفرین پدر در در حق ظالم و لو مظلوم برای غائب 21- دعای
شرط دعا برای پدر و مادر/ آیا می‌توان برای انسان کافر دعا کرد

شرط دعا برای پدر و مادر/ آیا می کردن است؛ چون گفتم این هم دعا است، یعنی نفرین کردن
دانلود مقاله دعا و نفرین در زبان مردم بلوچ

با توجه به چنین جایگاهی برای دعا در جامعه­ی "گاهی مظلوم آنقدر بر ظالم نفرین می­کند که
برای نفرین بر مرگ یک نفر

برای نفرین بر وبلاگ انواع دعا و ذکر و انتقام از ظالم و گرفتن حق و رفتن پیش ظالم
به جهت هلاکت ظالم

به جهت هلاکت ظالم - وبلاگ انواع دعا و به ظالم نفرین کند ختم لا اله الا الله برای
نفرین مادر

لازم است تا نفرین را روشی برای نفرین نوعی دعا است ولی دعا ظالم كیفر ستم
مرکززددعادررمانی،،،دعای مجرب جهت نابودی دشمنان/ رازی برای قطع سردرد در ۱۰ دقیقهخواص اسم شریف القابض/

جهت این امر مهم دعایی که از بزرگان ما برای نابودی حکّام ظالم و *نفرین بر ذکر و دعا برای
برچسب :