فال قهوه حرف الف - تعبیر اسم محمد در فال قهوه

 ابر 
 
 خداوند به او علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علم او بهره‌مند خواهند شد.  

تعبیر اسم محمد در فال قهوه

تعبیر اسم محمد در فال قهوه
  ابرو 
 
 نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال می‌باشد.  

معنی کلمه الله در فال قهوه

معنی کلمه الله در فال قهوه  اتاق 
 
 نشانه رحم و شفقت و مهربانی می‌باشد حتماً غافل نشوید.
فلش در فال قهوه

فلش در فال قهوه


  اتومبیل  
 
 دلیل آن باشد آرزوی سفر دور و دراز دارد
تعبیر جاده در فال قهوه

تعبیر جاده در فال قهوه

 اردک 
 
 سود فراوان به‌دست‌آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
فال قهوه حروف

فال قهوه حروف

  اره 
 
 نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره‌گیری از آنها وجود دارد.
حرف m در فال قهوه

حرف m در فال قهوه

   اژدها 
 
 با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می‌کند.
akairan
استخوان
 
 نشانی مالی است که معیشت و زندگی او را از طریق آن می‌گذرد.

akairan
انار
 
 صاحب زنی خوش‌سیما خواهد شد.
akairan

انجیر 
 
 نشانه غم و غصه‌ای می‌باشد که بر او خواهد رسید.
akairan


انگشت
 
 علامت یکی از عادات پنج گانه می‌باشد.

akairan


انگشتری
 
 از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.
akairan


انگور
 
 بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت می‌رسد، اصراف نکنید.

akairan