انواع طلاق

طلاق بطور کلی دو نوع می باشد : ۱- بائن  ۲- رجعی

ماده ۱۱۴۴ ق . م : در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست .

ماده ۱۱۴۵ ق . م : درموارد ذیل طلاق بائن است :

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .

۲- طلاق یائسه

۳- طلاق خلع و مبارات مادم کهزنرجوع به عوض نکرده باشد

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید ، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

نکته : زمانی که زن مهر خود را می بخشد تا طلاق بگیرد ، مرد می تواند بپذیرد و می تواند نپذیرد .

نکته : زمانی که زوجه به دادگاه مراجعه می کند می گوید مدت زمان مدیدی است از همسرم خبر ندارم و طلاق می خواهم زیرا بدون عذر موجه منزل زناشویی را ترک نموده  دادگاه باید بررسی نماید . اگر زن در عسر و حرج بود می تواند با اعمال تخلف از شرط ضمن العقد  در این باره حکم و طلاق زوجه را صادر نماید .

ماده ۱۱۴۶ ق . م : طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد .

نکته : طلاق خلع می تواند رجعی شود و آن موقعی است که زوجه به ما بذل خود رجوع نماید .

نکته : اگر زن طلاق بخواهد و چیزی نبخشد و در عسر و حرج باشد ، طلاق بائن قضایی است به عبارت دیگر در طلاق به علت احراز عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی با زوج حق رجوع برای زوج نخواهد بود که بار اثبات دلایل این نوع طلاق در دادگاه با زوجه خواهد بود .

گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر می شود :

۱-طلاق توافقی

۲- زمانی که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد

زمانی که دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نمود و یا حکم صادر شد ، این گواهی سه ماه مدت دارد . از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به مدت سه ماه طرفین باید به دفترخانه مراجعه نمایند ، در غیر این صورت این گواهی کان لم یکن تلقی می گردد .

نکته : در طلاق توانفقی طرفین باید هر دو در دفترخانه حاضر شوند در غیر این صورت حق ثبت برای دفترخانه جود ندارد . در مورد طلاق توافقی حکمی صادر نمی شود ، بلکه به آنها اجازه داده می شود به منظور اجرای صیغه طلاق به دفترخانه  بروند ، در این مورد دادگاه کسی را محکوم نمی نماید .

نکته : در مورد طلاق توافقی وکالت هم امکان دارد به این صورت که زوج در محکمه به زوجه وکالت می دهد که خودش در دفترخانه حاضر و صیغه طلاق جاری شود .

در مواردی که زوجه برای طلاق خود به دادگاه مراجعه می نماید باید علت آن و موارد استنادی آنرا در دادخواست قید کند که مانند عدم اعتیاد ، عدم پرداخت نفقه و یا عسر و حرج و دادگاه بررسی می نماید و در صورت صحت  و  اثبات آن مراتب در حکم ذکر می شود و سپس دادگاه در حکم طلاق زوج را محکوم به مطلقه نمودن زوجه می نماید لیکن مدت این حکم سه ماه نمی باشد  و زوج محکوم به طلاق است و اجراء صیغه طلاق مقید به مدت نمی باشد و پس از قطعی شدن حکم زوجه به دفترخانه مراجعه می نماید برای اجرای حکم ، زمانی که زوج به مطلقه نمودن زوجه محکوم می شود ، سردفتر مکلف است که به زوج اخطار نماید و به او فرصت بدهد که ظرف یک ماه در دفترخانه حاضر شود . و در صورت عدم حضور زوج ، مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم طلاق اطلاع می دهد . وظیفه دادگاه این است که وقت رسیدگی تعیین و ذکر می شود . اگر زوج در دادگاه حاضر شد ، صیغه طلاق جاری می شود و اگر حاضر نشد ، دادگاه در حضور دو شاهد صیغه مذکور را جاری می سازد .

نکته : غیر از طلاقهای ذکر شده در قانون ، طلاقی وجود دارد به نام طلاق قضایی که بائن قضایی است .در حکم ذکر می شود طلاق قضایی در حکم بائن مانند ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و منظور از بائن یعنی اینکه زوج در ایام عده زوجه مطلقه حق رجوع بهاو برای زندگی مجدد  را ندارد ، مگر با تراضی و وقوع عقد جدید نکاح .

ماده ۱۱۲۹ ق . م : در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .


مطالب مشابه :


برگزاری جشن گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در تبریز

آذر وکیل - برگزاری جشن گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در تبریز - آذروکیل
اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزان وکالت حوزه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سال

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری تبریز و مشاور قضایی
انتخاب هیئت رئیسه کانون آذربایجان شرقی

تبریز- هیات رییسه جدید کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی روز پنج شنبه در نخستین جلسه خود
اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۱ کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

مهدیه بهاوری - اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۱ کانون وکلای دادگستری آذربایجان
اسامی قبول شدگان آزمون وکالت سال 89 کانون وکلای دادگستری آذربایجانشرقی

مهدیه بهاوری - اسامی قبول شدگان آزمون وکالت سال 89 کانون وکلای دادگستری آذربایجانشرقی - وکیل
کلیپ نکوداشت عید غدیر خم

نظر ۳ عضو شورای شهر تبریز درباره زبان اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسكودا)
قانون شوراهای حل اختلاف

مهدیه بهاوری - قانون شوراهای حل اختلاف - وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری
اخباری از کانون وکلای آذربایجان شرقی

آذر وکیل - اخباری از کانون وکلای آذربایجان شرقی - آذروکیل (تبریز) راهنمای ثبت شرکت(تبریز)
آزمون تصدی امر قضاوت

مهدیه بهاوری - آزمون تصدی امر قضاوت - وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری تبریز
انواع طلاق

مهدیه بهاوری - انواع طلاق - وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری تبریز و مشاور
برچسب :