کارکلاسی صفحه ۱۳ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 1 نوآوری و فناوری بررسی سیستم در بدن انسان

 suherfe.blogfa.com

کارکلاسی صفحه ۱۳ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان ۱ نوآوری و فناوری

بررسی چند سیستم در بدن انسان

در گروه خود، دستگاهها و زیر سیستمهای بدن انسان را در جدول ۹ - ۱ بنویسید.

suherfe.blogfa.com

دستگاههای بدن

کاربرد دستگاه

اجزا

ورودی

خروجی

بینایی

رساندن پیام های تصویری به مغز

عصب های بینایی- شبکیه- مردمک- ماهیچه های چشم- عنبیه- ...

نور اجسام- دریافت پیام از مغز- مواد غذایی و اکسیژن

ارسال اطلاعات و پیام ها به مغز

خون رسانی

رساندن اکسیژن و مواد غذایی به بخش های مختلف بدن

سرخ رگ –سیاه رگ – قلب- خون- مویرگ - ..

اکسیژن, مواد غذایی- مواد زائد- ...

انتقال مواد زائد از سلول ها- انتقال اکسیژن و مواد غذایی به سلول ها- ...

شنوایی

رساندن پیام صوتی به مغز

گوش خارجی- پرده گوش- عصب - حلزون- ...

اکسیژن, مواد غذایی- امواج صوتی

ارسال پیام های الکتریکی صدا به مغز

کارکلاسی صفحه ۱۳ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان ۱ نوآوری و فناوری

برای دیدن سایر مطالب پودمان نوآوری وفناوری هفتم بر روی لینک زیر کلیک نمایید

پودمان ۱ نوآوری وفناوری


مطالب مشابه :


ماکت سازی

آموزش علوم تجربی - ماکت سازی - نگاهی تازه به علوم و آموزش اطلس بدن انسان ساعت کشورهای
ساخت ماکت بازو

آموزش علوم تجربی - ساخت ماکت بازو BodyMaps: دیدن آناتومی بدن انسان به سبک گوگل مپ!
چگونه یک پروژه علمی را انجام دهیم 1

بدن انسان ( کالبدشناسی ) الکتریسیته ، جاذبه ، نیرو ، نور ماکت نقاط امن و غیر امن خانه در
کارکلاسی صفحه ۱۳ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 1 نوآوری و فناوری بررسی سیستم در بدن انسان

بررسی چند سیستم در بدن انسان. ماکت چیست - ضرورت ساخت ماکت - چرا ماکت می سازیم ؟
ساخت مدل ماکت ریه

آموزش علوم تجربی - ساخت مدل ماکت ریه BodyMaps: دیدن آناتومی بدن انسان به سبک گوگل مپ!
طرح درس روزانه در مورد درس پرورشی تنظیم کننده: خانم قربانی

1- تخته 2- گچ 3- استفاده از بروشور، طرح، نقاشی و شکل بدن انسان 4 ماکت بدن و بدن بر تابلوی
نرم افزار های پزشکی

1- آناتومی سه بعدی بدن انسان انسان دارند ، اما حمل ماکت آناتومی کار چندان راحت و
دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون یکی از دستگاه‌های بدن است. طول مجموع رگ‌های بدن انسان برابر با
برچسب :