لوله کشی فاضلاب

لوله کشی فاضلاب در ساختمان

هدف از لوله كشي آب و فاضلاب

هدف از لوله كشي آب و فاضلاب مخصوصا در شهرها تهيه و توزيع صحيح و پاكيزه آب تصفيه شده جهت آشاميدن و مصارف ديگر بهداشتي و خارج كردن فاضلاب حاصله از محيط مسكوني مي باشد. لوله فاضلاب _ لوله پوش فیت
لوله كشي آب و فاضلاب گرچه عمل عادي و پيش و پا افتاده بنظر مي رسد ولي در صورتيكه طبق اصول صحيح انجام نشود علاوه بر اينكه از نظر اقتصادي ممكن است توليد ضرر و زيان نمايد باعث گرفتاريها نيز مي گردد.
به همين دليل بايد لوله كشي ساختمان را مطابق نقشه صحيح وعملي انجام گردد.
قواعد وقوانيني جهت تهيه طرح اوليه لوله كشي و محاسبات آن در ساختمان تدوين شده است كه البته در كشورهاي مختلف اين قوانين با يكديگر اختلافاتي بسته به شرايط جغرافيايي دارند ولي در نهايت همگي اين قواعد براي انجام صحيح لوله كشي بكار گرفته مي شوند

بكار بردن اين قوانين مزاياي متعددي دارد:

الف) صرفه جويي اقتصادي در امر تهيه مصالح اوليه كمتر و بازدهي بيشتر. 
ب) جلوگيري از اشتباه كاري و دوباره كاريهايي كه در اثر تفاوت سليقه افراد بوجود مي آيد. 
ج) استاندارد شدن كليه لوازمات لوله كشي و تاسيسات بهداشتي و ساخت لوازمات بصورت سري وتعداد زياد و قيمت كمتر كه از نتايج هماهنگي قوانين ياد شده مي باشد.

لوله کشی فاضلاب ساختماناكثر آيين نامه هاي ملي لوله كشي براي حفظ بهداشت و ايمني محيط زندگي از راه نظارت حساب شده بر نصب و نگهداري سيستمهاي لوله كشي وضع مي شوند.
جزئيات شبكه هاي لوله كشي متنوع اما اصول اساسي ايمني و بهداشتي آنها يكسان است. نتايج مطلوب و لازم براي حفظ تندرستي مردم مشابه و مستقل از مكان زندگي است.اين اصول اساسي ايجاب مي‌كند كليه لوله كشي ها در ساختمان هاي خصوصي و عمومي مورد استفاده انسان طوري اجرا شوند كه حافظ سلامتي و بهزيستي و ايمني ساكنان آنها و جامعه باشند.
لوله كشي آب و فاضلاب تقريبا در در يك درجه از اهميت قرار دارند و تنها تفاوت آنهادر اين است كه آب به علت فشار شبكه آبرساني در لوله ها حركت مي كند در صورتيكه فاضلاب بعلت جاذبه و نيروي ثقل جريان مي يابدو نيز در لوله هاي فاضلاب سيفون و لوله هاي تهويه جهت جلوگيري از ورود گازهاي بدبو و خطر ناك حاصل از تخمير مواد موجود در فاضلاب توسط باكتري هاي مختلف به داخل ساختمان تعبيه گرديده است. لوله هاي آب وفاضلاب به لوازم بهداشتي ساختمان مربوط مي شوند.انتخاب صحيح اين لوازم در نماي داخلي ساختمان و ارزش اقتصادي آن تاثير فراوان دارد. 
 

 

 


مطالب مشابه :


ابزار لوله كشي ونحوه استفاده از آن ها

کار و فناوری اين ابزار لوله را كاملا تخت ودر زاويه 90 درجه نسبت به • پودمان نقشه کشی
تعاریف لوله کشی آب و فاضلاب

ابزار لوله کشی ونحوه دست آچار تخت و رینگی چکش و غیره ابزار نیز کار برد دارند که به
استفاده از جدیدترین ابزار و وسایل لوله کشی ساختمان

اجرای تاسیسات و لوله کشی استفاده از جدیدترین ابزار و وسایل لوله کشی لوله کشی روی کار.
لوله کشی ( توزیع آب و فاضلاب)

اجرای تاسیسات و لوله کشی ابزار كار لوله تبدیل قطر دهانه لوله و اتصالات به کار
لوله کشی:مطلب کلی

ابزار لوله کشی ونحوه استفاده از آن و غیره ابزار نیز کار برد دارند که به شرح زیر می باشند:
مقاله ابزار دقیق و لوله کشی(Piping) با Catia

گزارش کار آزمایشگاه مکانیک مقاله ابزار دقیق و لوله کشی(Piping) با Catia . تاريخ :
لوله کشی لوله پلی اتیلن

لوله کشی لوله پلی اتیلن ابزار كار لوله لوله کشی روی کار.
لوله های سبز

اجرای تاسیسات و لوله کشی ابزار كار لوله در سیستم های لوله کشی به کار می روند ولی
لوله کشی

لوله کشی لوله کشی روی کار. لوله های ابزار لوله كشي ونحوه استفاده از آن
لوله کشی فاضلاب

لوله کشی فاضلاب ابزار كار لوله لوله کشی روی کار. لوله های
برچسب :