نحوه پرورش ماهی در استخر هاي قفسی

46oqjqlt9oy7cq8m60cz.jpg
در سیستم پرورش ماهی در قفس هزینه های عمده عموما به مقدار قابل توجهی کمتر از تولید قزل الای با وزن معادل در سیستم پرورش ماهی در اب جاری است .

برای قفس پرورش ماهی قزل الا 6 متر در 6 متر و به عمق 4 متر می باشد.تراکم ذخیره سازی در این قفس ها برای ماهیان انگشت قد 15-20 کیلوگرم ماهی به اضای هر متر مکعب اب و برای ماهیان پرواری بین 30-40 کیلوگرم ماهی به اضای هر متر مکعب اب است .

در این جا بزرگ ترین ماهی هارا می توان با بالاترین تراکم ذخیره سازی نمود . محل کار گذاری قفس های پرورش ماهی در اب شیرین باید به حد کافی عمیق بوده یا حرکت یا جابه جایی اب در محل طوری باشد که مانع از تجمع مواد دفعی در زیر قفس ها شود تا منجر به تلافات ناشی از الودگی خودبه خودی اب در ماهی های پرورشی نگردد.یافتن محل مناسب برای کار گذاشتن قفس های پرورش ماهی چه در اب شیرین و چه در اب دریا کار اسانی نیست و ضروری است که از نظر تثبیت قفس در اب و همچنین دست رسی به تصحیلاتی که باید در ساحل موجود باشند بررسی دقیق انجام شود و محل مناسب انتخاب گردد .

یکی از محدودیت ها و معایب پرورش ماهی در قفس این است که در هوای نا مناسب خدمات رسانی و نگهداری مجموعه ی قفس های کوچک می تواند مشکل و خطر ناک باشد .

حفاظت از قفس ها می تواند به عنوان یک مشکل جدی مطرح باشد .

مدير سايت : اين شيوه در درياچه هاي آب شيرين يا پشت سد ها انجام ميشود.
منبع: persianghezel.com


مطالب مشابه :


نحوه ساخت حوضچه های پرورش ماهی دوار

پرورش ماهی | قزل آلا،ماهی سردآبی و پرورش ماهی نحوه ساخت استخر یا حوضچه
نحوه پرورش ماهی در استخر هاي قفسی

پرورش ماهی | قزل آلا،ماهی سردآبی و پرورش ماهی نحوه ساخت استخر یا حوضچه
آموزش نحوه احداث استخرهای پرورشی ماهیان گرم آبی

پرورش ماهی مرحله ی بعدی در ساخت استخر که بسیار حا ئز اهمیت نحوه پرورش ماهی در استخر
طریقه پرورش ماهی قزل آلا

طریقه پرورش ماهی هزینه لازم برای ساخت استخرپرورش ماهی: استخر پرورش ماهی احتیاج به
خلاصه مطلب درموردماهيان گرمابي

نحوه ساخت استخر پرورش ماهی روش ساخت استخر پرورش ماهی
نحوه مکانیابی برای احداث مزارع تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا

پرورش ماهی نحوه ساخت استخر یا حوضچه نحوه پرورش ماهی در استخر هاي
ساخت استخر پرورش ماهیان سردابی در مزرعه چوریگ

ساخت استخر پرورش ماهیان سردابی در مزرعه موضوعات مرتبط: استخر پرورش ماهی. ن : غلام
آموزش نحوه مدیریت کردن مزرعه پرورش ماهی

پرورش ماهی نحوه ساخت استخر یا حوضچه نحوه پرورش ماهی در استخر هاي
برچسب :