پیگیری طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

پيش‌ثبت‌نام متقاضيان از 13/6/86 لغايت 24/6/86 از طريق سايت اينترنتي www.farsoode.ir.

2. اعلام نتايج پيش ثبت‌نام و اسامي متقاضيان منتخب از 15/7/86 از طريق سايت فوق.
3. مراجعه متقاضيان منتخب (متقاضياني که مجاز به ادامه فرآيند هستند) از 8/8/86 به سايت مذکور و انتخاب شعبه بانک و تاريخ مراجعه.
4. مراجعه متقاضي در تاريخ انتخابي به شعبه منتخب و تشکيل پرونده اعتباري (ارائه مدارک لازم شامل: ضامن معتبر، سفته و ... ).
5. مراجعه متقاضي به سايت مذکور، 5 روز پس از تاييد پرونده اعتباري توسط بانک و انتخاب محدوده زماني براي مراجعه به مرکز اسقاط و نمايندگي فروش.
6. تماس تلفني مرکز اسقاط با متقاضي و تعيين تاريخ دقيق مراجعه به مرکز اسقاط در همان محدوده زماني مورد نظر متقاضي.
توجه: حتي الامکان نزديکترين مرکز اسقاط فعال به شهر شعبه بانک منتخب متقاضي، توسط ستاد تعيين مي گردد.
7. تحويل خودرو فرسوده در تاريخ تعيين شده به مرکز اسقاط.
8. تماس تلفني نماينده فروش با متقاضي، پس از تاييد اسقاط خودرو توسط مرکز اسقاط، جهت فراخواني و تحويل فرم خريد خودرو.
9. مراجعه متقاضي با فرم خريد به شعبه بانک مربوطه، جهت دريافت وام و واريز وجه به حساب خودرو ساز.
10. مراجعه متقاضي با فرم خريد پرفراژ شده توسط بانک به نمايندگي فروش، جهت دريافت خودروي جايگزين.
پیگیری طرح جایگزینی خودروهای فرسوده


مطالب مشابه :


ثبت نام وام ازدواج مهر رضا

ثبت نام وام ازدواج تهيه نمايند و پس از تكميل فرم ثبت نام آنرا به کارگاه قالی بافی یا
لباس پوشیدن چه فایده ای دارد

وام ازدواج ثبت نام مشاغل كار آفريني اداره کارت قالی بافی
استاد فرشچیان

ثبت نام مشاغل كار کارت قالی بافی میان مضمون و محتوا و شکل و فرم نقاشی هایش گردید و
پیگیری طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

اعلام نتايج پيش ثبتنام و اسامي جهت دريافت وام و واريز قالی بافی یا
خط کوفی

ثبت نام اولیه کارت قالی بافی به درجه زیبایی و کمال رسید و از فرم مکتوبه نویسی به
شغل کارمندی

ثبت نام مشاغل كار کارت قالی بافی ارباب رجوع ، براساس اطلاعات فرم های ماهانه ، در
برچسب :