انواع کارآموزی

kar amoozi  الكترونيك

به طور کلی رله هاي زمانی یا تایمرها را به دو دسته کلی تقسیم می کنند :

به رله اي گفته می شود : (ON- DELAY) -1 رله هاي تأخیر در وصل که در آن باید به رله انرژي داده شود و سپس رله عمل کرده کنتاکتی را باز یا بسته کند مانند تایمر موتوري به رله اي گفته می شود : (OFF- DELAY) -2 رله هاي تأخیر در قطع که بعد از قطع شدن انرژي، عمل کرده کنتاکتی را باز یا بسته می کند مانند تایمر نیوماتیکی.

 

 

لامپ سیگنال

براي نشان داده حالت وصل یا قطع یک مدار از لامپ سیگنال استفاده می شود براي افزایش عمر لامپ می توان لامپی را انتخاب نمود که ولتاژ نامی آن بیشتر از ولتاژ تغذیه لامپ باشد. مثلا براي شبکه 220ً ولتی از لامپ 260 ولت استفاده

شود. گاهی از لامپهاي با ولتاژ و قدرت کم مانند لامپهاي رشته اي 24 ،12 ،6 ولت و 2 تا 4 وات نیز در مدارهاي فرمان استفاده می شود که در این صورت به یک ترانسفورماتور نیز احتیاج می باشد که معمولاً بر رو ي پایۀ خود لامپ مونتاژ  می شود.

 


یک لامپ شستی همراه با کلیدقطع و وصل  شکل 13-7

 

 

 

کلیدهاي تابع فشار (کلیدهاي گازي)

این کلیدها براي کنترل سطح گاز داخل مخازن و کمپرسورها، تنظیم فشار آب داخل لوله ها و روشن و خاموش کردن اتوماتیک این دستگاه مورد استفاده قر ار می گیرد. عامل فرمان این کلید، فشار گاز یا مایع داخل مخزن است. فشار گاز مؤثر، بر صفحۀ داخلی کلید، نیرویی وارد می کند که باعث تحریک کلید شده یک کنتاکت باز را بسته و یا کنتاکت باز را بسته و یا کنتاکت بسته اي را باز می کند حرکت برگشت را می توان به وسیلۀ فنر تأمین کرد.


چند نمونه از کلیدهاي تابع فشار  شکل14 -7

کلیدهاي شناور

کلیدهاي شناور براي کنترل سطح آب و یا مایعات داخل منبع ها و استخرها و مخازن مورد استفاده قرار می گیرد. ساختمان این کلید از وزنۀ تعادل و یک قسمت شناور و یک میکروسوئچ تشکیل می شود. با تغییر سطح مایع د اخل مخزن، شناور تغییر مکان داده و به میکروسوئیچ داخل کلید فرمان می دهد و باعث قطع و وصل مدار می شود.

 

 


 

چشمهاي الکتریکی (سنسورها)

نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی با دست یا هر وسیلۀ دیگري توسط سیستم چشم الکتریکی از فاصلۀ حدقل یک میلیمتر و حداکثر هشت متر عکس العمل نشان داده و فرمان صادر می کند و توسط رله اي که در داخل آن به کار رفته، کنتاکتهایی را باز می کند یا می بندد و در نتیجه دستگاه هاي مورد نظر را فرمان می دهد. از این کلید در دستگاه هاي صنعتی و خطوط تولید استفادة فراوان می شود.

 

 

 


 

نمونه اي از چشم الکتریکی (سنسورها)  شکل 7-16

 

 

کلیدهاي تابع دور (گریز از مرکز)

کلیدهاي تابع دور در الکتروموتور جهت خارجی کردن سیم پیچ کمکی از مدار استفاده می شوند. با کم و زیاد شدن سرعت گردش محور موتور وزنه هاي دو طرف به محور نزدیک و یا دور می شوند و به این ترتیب طوق روي محور مانند

 

.

.

.

 

 

 

پالایشگاه اراک كار آموزي

عنوان                                                                                                  صفحه                                                                                   

پيشگفتار 4

فصل اول

مقدمه‌اي دربارة : شرکت کاوشگران باصر  و پالايشگاه اراک5

فصل دوم

ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي.. 11

فصل سوم

آزمون آموخته ها از واحد تقطير نفت خام پالايشگاه. 19

 

 

پيشگفتار

با نگرش به اين موضوع كه بيش از يكصد سال از تأسيس كارخانجات متعدد صنعتي و بيش از 60 سال از استخراج اولين چاه نفتي در ايران و آغاز عمليات بهره‌برداري از آن مي گذرد اما متأسفانه كشور ما در مسير توسعة صنعتي نه تنها پيشرفت چنداني نداشته بلكه از رقباي كم سابقة خود كشورهايي چون كره جنوبي، تايوان، هنگ كنك، سنگاپور و … كه از داشتن منابع انرژي هم محرومند عقب مانده است. انتظار مي رود كه با درك واقعيات موجود و براي جبران بحران اقتصادي پيش روي كشور همة دلسوزان كشور با بهره‌گيري از دانش و فن آوري روز، سرعت عمل در اجرا – بازنگري و شناخت بهنگام ناكامي ها و همدلي و ايجاد ثبات بين اركان تأثير گذار در راه توسعة صنعت كشور بويژه صنايع وابسته به نفت بكوشند.

شايسته است از مسئولين محترم شرکت کاوگران باصر تشکر و قدرداني نمايم که زمينه ساز حضور اينجانب در پالايشگاه اراک بودند که بدون زحمات اين عزيزان اين مهم مقرر نمي شد.

 

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه در مورد :

و

پالايشگاه اراک

 

نام شرکت :

مدير شرکت :

پست الکترونيکي :

آدرس سايت :

تلفن :

 

زمينه فعاليت :

 

آدرس :

 

 

 

 


 

-فعاليت اين شرکتمنقسم به سه بخش:

 

1-             بازرسي فني
2- ارائه خدمات در زمينه آزمايشهاي مخرب و غير مخرب
3- اطلاع رساني


1- بازرسي فني

- بازرسي و كنترل مواد اوليه هنگام خريد از بدو ورود به كارخانه به منظورجلوگيري از ورود مواد اوليه نامرغوب،
- تهيه دستورالعملهاي ساخت بوسيله جوشكاري (WPS) و تهيه و تنظيم PQR،
- کنترل و تطابق كار انجام شده با مشخصات فني استانداردها،
- كنترل و نظارت بر طراحي و ساخت و نصب مخازن تحت فشار ديگهاي بخار و مبدلهاي حرارتي، كوره ها، مخازن مربوط به ذخاير نفتي، دريچه هاي سد و توريينهاي نيروگاهي. خطوط لوله و همچنين اسكلتهاي فلزي بلند مرتبه،
- تهيه دستورالعملهاي مربوط به تنش زدايي وكنترل پيچيدگي آزمايش،
- ارائه گواهينامه صلاحيت جوشكاري مطابق با استانداردهاي بين المللي
- تشكيل كلاسهاي آموزشي مطابق با نيازهاي درخواستي
- و ارائه خدمات مشاوره اي دررابطه با مديريت كيفيت (QM) بازرسي فني از لوله و دستگاهها در واحدهاي صنعتي درحال كار

2- ارائه خدمات در زمينه آزمايشهاي مخرب و غير مخرب

2-1- آزمونهاي مخرب ( D.T )
از جمله کشش، خمش، فشار، آناليز آلياژها،...

2-2-  آزمونهاي غير مخرب (N.D.T )
آزمايش التراسونيك (U.T)
آزمايش مايعات نافذ (P.T)
آزمايش ذرات مغناطيسي (M.P.I)
آزمايش جريانهاي گردابي (E.T)
آزمايش سختي سنجي (H.T)
اعمال و کنترل عمليات حرارتي
آزمايش راديوگرافي صنعتي و تفسير (R.T)
تجهيزات كامل پر تابل دستگاه ايكس و گاما
تجهيزات كامل پرتابل دستگاه كرالرايكس و گاما2-3-  آزمايشگاه ها

علاوه بر تجهيزات و آزمايشات مخرب و غيرمخرب نظير تجهيزات راديوگرافي صنعتي، التراسونيك، سختي سنجي، دستگاههاي اندازه گيري پوششها، دستگاه ترك ياب به روش ذرات مغناطيسي و تجهيزات آزمايش مايعات نافذ و..... اين شركت بر حسب مورد از خدمات آزمايشگاههاي معتبر موسسات داخل كشور استفاده مي نمايد.3- اطلاع رساني
ارائه جديدترين استانداردهاي معتبر جهان با بالاترين کيفيت بصورت CD هاي کامپيوتري ( AWS, ASTM, ASME, API, ANSI, DIN, BSI, ISA, JIS, ... )

 

 

 

 

مقدمه‌اي دربارة پالايشگاه اراک

پالايشگاه اراک از سال 1352 فعاليت خود را در زمينة توليد فرآورده هاي نفتي آغاز نموده است. خوراك اين پالايشگاه از چاههاي نفتي گچساران بوسيلة يك خط لولة 10 اينچي به طول 248 كيلومتر و بوسيلة 3 تلمبه خانه و هر تلمبه خانه داراي 3 توربين از نوع رستون 1500 و با فشا (psia) 1950 تأمين مي‌گردد. نفت خام ابتدا به تأسيسات انتهايي خط لولة مستقر در پالايشگاه رسيده و از طريق خطوط به مخازن موجود فرستاده مي شود. پالايشگاه اراک داراي 3 ايزو بر اساس استاندارهاي زير مي باشد:

سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO-9001 در سال 2000

سيستم مديريت يكپارچه بر حسب استاندارد ISO-14001 در سال 1996

سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي بر حسب استاندارد OHSAS-18001 در سال 1991.

با بسته شدن پالايشگاه آبادان متخصصين پالايشگاه اراک اقدام به تغيير لازم با توجه به امكانات خود در دستگاهها و روشهاي توليد نمودند تا بخشي از محصولات جديدي را كه در قبل توسط آن پالايشگاه عرضه مي‌شد تأمين نمايد. پس از بازسازي پالايشگاه مذكور توليد آن محصولات نيز كماكان متوقف نگرديده است.

توليد چند نوع حلال و بهبود روش توليد سوخت جت و قير و كوشش در بالا بودن ظرفيت توليد پالايشگاه و دستگاههاي مختلف آن از جمله اقدامات فوق بوده است.

در اين زمينه نصب 2 عدد ديگ بخار جديد نصب دستگاه تصويه آب صنعتي، طراحي و خريداري اجناس و نصب واحد جديد قير دميده توسط پالايشگاه و همچنين آغاز عمليات نصب چند مخزن جديد از جمله پروژه هاي توسعه اين پالايشگاه مي باشد.

حضور گروههاي جهاد خود كفايي و بروز استعدادهاي كارشناسان ايراني در پالايشگاه شيراز درخشش و كارايي پرثمري داشته است. در اثر هماهنگي گروههاي عملياتي و مهندسي و تعميراتي و سيستم تداركاتي و با بهره گيري از امكانات آزمايشگاهي و نيز گروههاي ايمني و آتش نشاني و بهداري در پيش گيري و مقابله با سوانح و همچنين هدايت و رهبري مديران صنعت و نفت و حمايت اولياء امور سطح توليد پالايشگاه تا 7630 مترمكعب در روز يعني 20درصد بالاتر از ظرفيت طراحي شده ارتقاء پيدا كرده است.


 

 

کارآموزی جهاد کشاورزی_حسابداری

کارآموزی بانک ملت

كارآموزي_بتن

گزارش کار آموزی_لوازم ساختماني انصار

كار آموزي سايپا1

گزارش كار آموزي خوذرو سازي

کارآموزی پلایشگاه شازند

كار اموزي الكترونيك

 

 


مطالب مشابه :


ساخت سنگین ترین مخزن پالایشگاهی ایران در اراک

مُلک اراک - ساخت از این مخزن در فرآیند بنزین سازی در طرح توسعه پالایشگاه اراک استفاده می
بهره برداری از طرح توسعه پالایشگاه شازند اراک

افق نو - بهره برداری از طرح توسعه پالایشگاه شازند اراک - نکته ها از دید یک شهروند اراکی
شازند کار می خواد نه شعار ٬ دلسوز می خواد نه دامن سوز

شازند اراک. پالایشگاه تا یه مدت قبل که پالایشگاه و پتروشیمی اسم خاصی نداشتند ولی به نام "
انواع کارآموزی

پالایشگاه اراک باصر تشکر و قدرداني نمايم که زمينه ساز حضور اينجانب در پالايشگاه اراک
جزئیات حادثه امروز در پالایشگاه شازند

صرفاً جهت اطلاع اراک ::. - جزئیات حادثه امروز در پالایشگاه شازند - پایگاه خبری و اطلاع رسانی
نمونه کار های انجام شده

مخازن نصب شده در پالایشگاه اراک سال 90 تست هیدروستاتیک مخازن 3000تنی پتروشیمی اراک سال 92
طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اراک فردا به بهره برداری می رسد

زنگارک(پایگاه خبر و تحلیل) - طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اراک فردا به بهره
برچسب :