بزرگترين پل كابلي ايران(تبريز)
111.jpg 44167.jpeg 44169.JPG  براي ساخت اين پل كه عمليات اجرايي آن از سال ‪ ۱۳۸۲‬توسط شهرداري تبريز آغازشده بود، حدود ‪ ۷۰۰‬ميليارد ريال هزينه شده است. اين پل به مناسبت سال ‪ ۸۶‬پل "اتحاد ملي" نامگذاري شده و براي ساخت آن به گفته شهردار تبريز ‪ ۲۲‬هزار تن ميل گرد و چهار هزار و ‪ ۵۸۲‬متر مكعب با عيار ‪ ۵۰۰‬و يك هزار و ‪ ۸۵۹‬مترمكعب باعيار ‪ ۴۵۰‬بتن ريزي شده است.
پل كابلي تبريز از نوع جعبه‌اي، داراي ‪ ۱۱۳‬متر طول و ‪ ۳۲‬متر عرض است و عرشه آن به وسيله ‪ ۳۲‬كابل نگهداري مي‌شود. گفته مي‌شود اين پل كه از نظر مكانيزم‌هاي فني و ابعاد عرضي و طولي درنوع خود بي‌نظير و چهارمين مورد در دنياست، به دست متخصصين ايراني و با نظارت كارشناسان فرانسوي احداث شده است. اين پل با چهار لوپ وظيفه روان‌سازي ترافيكي طرح بزرگ تبادل دروازه تهران تبريز رابر عهده دارد. توخالي بودن عرشه پل كه ازآن با عنوان فناوري " جعبه‌اي " ياد مي‌شود، مهمترين ويژگي بارز ساخت آن است. شهردار تبريز در آيين افتتاح اين پل رفع معضل ترافيك، تسهيل در آمد وشد وسايط نقليه، ايجاد مسيرها و حلقه‌هاي ارتباطي جديد براي دسترسي شهروندان به نقاط مختلف شهر را از جمله اهداف راه‌اندازي اين پل عنوان كرد. عليرضا نوين، گفت: علاوه بر پل كابلي كه در مسير حد فاصل جاده ايل گلي و دروازه تهران احداث شده با تكميل و احداث رمپ و لوپ‌هاي اصلي و فرعي طرح تبادل دروازه تهران امكان دسترسي سريع وسايط نقليه عمومي و شهروندان به مناطقي از شهر تبريز نظير وليعصر، زعفرانيه ،ايل گلي ، دروازه تهران ، بزرگراه پاسداران، كنارگذرشمالي، ابرسان ، كنارگذرمياني و كنارگذرچايكنار فراهم خواهد شد. وي افزود: بابهره‌برداري از اين پل ‪ ۲۰‬مسيرحركتي جديد درمحدوده دروازه تهران ايجاد شده و عمليات تكميلي اين مسيرها تا پايان سال به اتمام خواهد رسيد. وي بااشاره به مراحل ساخت و تكميل پل كابلي دروازه تهران گفت: تاكنون افزون بر ‪ ۲۹‬هزارمترمربع ازاراضي و املاك واقع درمسير براي تسريع عمليات اجرايي پل ازسوي شهرداري تملك شده واين ميزان به ‪ ۴۳‬هزار مترمربع افزايش خواهد يافت. شهردار تبريز ساخت پارك طبقاتي با گنجايش ‪ ۳۳۰‬دستگاه خودرو و تشكيل نمايشگاه فني و علمي را از ابعاد ساخت اين پل براي استفاده دانشجويان و دانشگاهيان از پروژه‌هاي جنبي اين پل عنوان كرد. نوين، همچنين با بيان اهميت طرح‌هاي عمران شهري از نمايندگان مردم تبريز در مجلس شواري اسلامي براي تسريع در اجراي طرح مهرانه رود و قطار شهري در قالب تامين بودجه‌هاي ملي استمداد طلبيد.

مطالب مشابه :


افتتاح نهايي طرح تبادل امام علي (ع) تبریز

شهردار تبريز كف‌سازي پارك مفاخر ، آغاز جانبازان تا زعفرانيه و تملك ايستگاه
بزرگترين پل كابلي ايران(تبريز)

شهردار تبريز در آيين وليعصر، زعفرانيه ،ايل گلي تبريز ساخت پارك طبقاتي با
تلفن های ضروری

كوی زعفرانيه: 3309598. شماره 20: پارك: خيابان فلكه پرورشگاه تبريز : 5200285.
ليست تعاوني هاي كشاورزي كشور

آدرس مديرعامل تلفن فاكس كد نام استان تبريز ، خ آزادي،خيابان زعفرانيه پارك 2211 2212
خيابان ولي‌عصر (پهلوي سابق) بلندترين خاطره‌ي تهران

اما شكوه اين خيابان در محور پارك وي پايين تر از زعفرانيه و باغ فردوس در تبريز
مجموعه کاخهای سعدآباد

كوهنوردان تبريز كه در خيابان زعفرانيه واقع يك پارك بزرگ است و اينقدر
برچسب :